Lokali

“Alice in Wonderland” fil-Junior College

Is-soirée hi okkażjoni għall-istudenti tal-Junior College biex juru t-talenti tagħhom iżda mhux biss. Skont l-istudenti, din hi okkażjoni biex isiru jafu aktar lil xulxin u jiffurmaw ħbiberiji ġodda. Din is-sena, l-istudenti tal-Junior College se jippreżentaw Alice in Wonderland.

“Alice in Wonderland” hija l-preżentazzjoni li ħejjew għas-soirée ta’ din is-sena l-istudenti tal-Junior College.

Aktar minn 90 student bejn atturi u membri tal-crew qed jieħdu sehem fis-soiree. Amy Cordina – waħda mill-erba’ diretturi artistiċi spjegat li Alice tidħol f’dinja kompletament differenti minn dik li hi mdorrija fiha . . . dinja aktar kontemporanja.
“Ħadna l-iscript oriġinali ta’ Lewis Carroll jiġifieri u dawwarnieh b’mod iktar kontemporanju, iktar modern forsi iktar jistgħu jirrelataw miegħu żgħażagħ bħali u fil-musical inkorporajna ċertu diski minflok użajna d-diski oriġinali inkorporajna diski li huma daqsxejn kontemporanji wkoll jiġifieri pereżempju f’ċertu scene ħa nużaw Basket Case ta’ Green Day”, qalet Amy Cordina
Id-Direttur Artistiku.

Flimkien mad-direttur ewlieni Steven Oliver, l-istudenti ilhom minn Novembru jħejju għas-soiree. Amy Cordina qalet li din il-preżentazzjoni tirrifletti dak li jħobbu jagħmlu l-istudenti . . . ‘il bogħod mill-kotba u l-istudju għall-‘A’ levels.

“Jaraw l-istudenti jieħdu gost u jiffurmaw qisha familja. Aħna ngħidulha familja hawn ġew għax tibni ċert relazzjonijiet li qatt ma tista’ tibdelhom ma’ xejn”, qalet Amy Cordina.

Is-soiree tal-Junior College se jsir il-Ġimgħa u s-Sibt.