Opra tal-Ġimgħa

Listen Now
Latest Episode
29/03/2017 
Listen Now
7 days left

L-Opra tal-Ġimgħa hu program li fih jinstemgħu wħud mill-aktar opri magħrufa li wieħed jiltaqa magħhom fir-repertorju tal-Opra Lirika . Fil-programm insiru nafu kif minn sempliċi novella jew rumanz, is-suġġett jiġi maqlub f’librett u aktar tard, immużikat f’opra lirika. Fil-programm jixxandru wħud mill-aqwa interpretazzjonijiet ta’ l-akbar kantanti magħrufa, kemm tal-preżent kif wkoll tal-imgħoddi.