Animal Diaries – Repetizzjonijiet
Animal Diaries jiffoka fuq kif nistgħu nifhmu l-annimali aħjar. Jgħinna biex nagħmlu distinzjoni bejn annimali domestiċi, li jaqgħu taħt ir-responsabilita’ d...
Awtokura – Repetizzjonijiet
Awtokura huwa programm edukattiv dwar il-mod kif ngħixu, li jagħti ħarsa lejn varjetà’ ta’ suġġetti li għandhom x’jaqsmu mal-kura tagħna nfushna. ‘Features’ ...
Aħseb għal Għada
BOV Premier League 2017 – 2018
Britian’s got Talent
Carmen
Deheb il-Karta – Repetizzjonijiet
Deheb il Karta inħoloq mill-moħħ ta Lino Farrugia  u ideat għal fuq l-iscreen ta' televizjoni min Frederick Testa. L ewwel tlettax il- istorja huma mehudi...
Doctor on Call – Repetizzjonijiet
DOC jiffokka fuq is-saħħa u l-importanza li tgħix ħajja tajba, bil-preżenza ta’ l-aħjar speċjalisti u professjonisti fil-kamp mediku. Il-programm se jagħti ħ...
Dokumentarji
It-Tnejn:- Super Ships It-Tlieta:- Fight Science L-Erbgħa:- Ancient Discover Il-Ħamis:- Science Exposed L-Ġimgħa:- Caught in Act
DOT EU
Dot EU jwassal l-aħħar aħbarijiet mill-Parlament Ewropew, u l-istituzzjonijiet oħra ta’ l-Unjoni Ewropea, fi Brussell u Strasburg. L-edizzjoni ta’ din is-sen...
Dwarna
Ippreżentat minn Mariella Dimech, psikoterapista, Dwarna jiddiskuti suġġetti psikosoċjali li jiddominaw is-soċjetà Maltija. Niltaqgħu ma’ nies b’esperjenzi p...
ECOTEENZ – Repetizzjonijiet
EU2017MT
EU2017MT joffri ħarsa minn wara l-kwinti tal-preparazzjonijiet għall-Presidenza ta’ Malta tal-Kunsill ta’ l-EU fl-2017, b’enfasi fuq l-importanza ta’ dan ir-...
Europa League 2017 – 2018
Fil-ġnien ma’ melo
Programm iddedikat lil pjanti u l-ġonna, fejn Kevin Micallef ser jeħodna l-barra minn xtutna, ġewwa Sqallija biex bil-parteċipazzjoni ta’ Melosaul Balzan, l-...
Gadgets – Repetizzjonijiet
Tista’ taġġorna ruħek dwar l-aħħar teknoloġija u ‘gadgets’ ġodda b’dan il-programm li huwa speċi ta’ vetrina ta’ l-aktar għeġubijiet minn ditti u organizazzj...
Ghanafest
Gliegel – Repetizzjonijiet
Gourmet Today – Repetizzjonijiet
F’Gourmet Today, Marilù Vella tingħaqad ma’ Michael Diacono biex jiskopru riċetti interessanti billi jużaw l-aktar ikel lokali bnin u frisk li jistgħu jsibu....
Grand Lottery
Għawdex illum
Minn mindu beda f’Ottubru ta’ 1988, Għawdex Illum ħa l-udjenzi fuq ħafna vjaġġi madwar l-aktar postijiet importanti f’Għawdex. Storja u arkitettura, arti u k...
Holy Mass/ Quddiesa
Il-Ħarsa ta’ Ruzann
Ilħna mill-Kottonera – Repetizzjonijiet
Inkwilini
Roger igħix il-ħajja perfetta ta’ għazeb, sakemm żewġt irġiel oħra jidħlu fl-appartament tiegħu u f’ħajtu. Ralph, xbinu, għaddej minn żmien hażin mal-mara, S...
Is-seħer u l-ġmiel tal-ibħra ta’ Filfla
Kelma għal ħajja
Kuluri tal-Awtiżmu – Repetizzjonijiet
Kuluri tal-Awtiżmu huwa programm li jgħin lill-udjenzi sabiex jifhmu aktar il-kundizzjoni ta’ l-awtiżmu, u l-effetti fuq il-ħajja ta’ kuljum. Bil-parir ta’ e...
L-Arkivji diplomatiċi ta’ Malta
L-aħbar it-tajba
L-Aħbar it-Tajba huwa programm reliġjuz li fih, Angele Jones tesplora l-evanġelu ta’ kull ġimgħa, toffri riflessjonijiet u diskussjoni ta’ esperjenzi mill-ħa...
L-irkant – Repetizzjonijiet
B’din il-ħarsa lejn id-dinja ta’ l-antikitajiet u l-rkanti,  L-Irkant jirrakonta l-istorja affaxxinanti ta’ diversi oġġetti li għandhom passat kulurit. Il-pr...
L-ordni
La Tħobbnix – Repetizzjonijiet
Maħsuba u miktuba minn Pierre Portelli, La Tħobbnix hija kummiedja romantika ħelwa li tgħid l-istorja ta’ żewġ subien, Zach u Luca. Ġrajjiet mhux mistennija ...
Lotto Quaterno
Luxdesign – Repetizzjonijiet
Madagascar…Id-Dinja tal-Annimali – Repetizzjonijiet
  Madagascar huwa programm edukattiv dwar il-ħarsien ta’ l-annimali. Is-suġġetti diskussi se jinkludu: dieta tajba għall-‘pets’, ‘grooming’, ir-r...
Mafkar – Repetizzjonijiet
Varjeta’ ta’ monument storiċi minn żminijiet differenti jinsabu fit-toroq tal-bliet u rħula Maltin. Mafkar jippreżenta lit-telespettatur b’informazzjoni u st...
Malta Short Film Festival
Malta u lil hinn minnha – Repetizzjonijiet
Dan il-programm se jkun fih siltiet dwar in-natura, agrikultura u l-ambjent, ħarsa lejn il-kampanja u mixiet fl-ibliet, informazioni dwar il-wirt storiku, pu...
Maltarti – Repetizzjonijiet
Maħdum fuq bażi ta’ temi differenti, dan il-programm se jesplora, jiċċelebra u jidibatti x-xena artistika ta’ Malta permezz ta’ intervisti, ‘features’ u disk...
Manwela – Repetizzjonijiet
Manwela hija drama li tiffokka fuq il-vjaġġ ta’ tfajla sabiħa li laħqet sabet postha fis-soċjeta’ u stabiliet ruħha. Imma x’hemm mistur għaliha fil-futur, u ...
Maratona Oħloq Tbissima
MEA – Repetizzjonijiet
Mea huwa programm informattiv li jiffokka fuq id-dinja tax-xogħol u ‘issues’ ekonomiċi li għandhom x’jaqsmu mal-politika soċjali. Dawn jistgħu jkunu mir-rifo...
Mill-Imħażen
Mixage
Mixage ikopri suġġetti mid-dinja tad-divertimenti, mill-aqwa mużika tal-mument sal-mużika ta’ żminijiet oħra, mill-films fil-quċċata ta’ Hollywood  sa l-aħba...
New Rooms – Repetizzjonijiet
Nights of the Champions
Ninvestigaw x’qed nieklu – Repetizzjonijiet
Ninvestigaw X’qed Nieklu helps its viewers to know and understand the food they are consuming. Every week food experts, scientists, doctors and nutritionists...
Opera Aida
PaqPaq Lifestyle
Paqpaq iżomm l-udjenzi infurmati b’dak kollu li qed jiġri fix-xena tal-karozzi. Dan isir permezz ta’ ‘features’ dwar karozzi u muturi klassiċi, il-ħruġ ta’ k...
PaqPaq Test
Kull ġimgħa, Paqpaq jagħti ħarsa lejn żewġ karozzi jew muturi li għadhom kif harġu fis-suq Malti. Kull riviżjoni hija professjonali, indipendenti, qasira kif...
Personaġġi
Programmi għat-tfal
Il-Tnejn:- Atomic Betty It-Tlieta:- Dex Hamilton L-Erbgħa:- Il-Ġimgħa
Pudinu u Sħabu – Repetizzonijiet
Pudinu u Sħabu huwa programm edukattiv u divertenti għal tfal bejn seba' u għaxar snin, ippreżentat minn ħadd ħlief Julie Pomorski flimkien ma' Pudinu. Pe...
Qalb in-Nies – Repetizzjonijiet
Qalb in-Nies jiffokka fuq il-problemi u ‘issues’ li l-familji jinsabu fihom, fosthom il-vizzji, prostituzzjoni, kriżi fil-ħajja miżewwġa u fl-ispiritwalita’,...
Quddiesa mis-Santwarju ta’ Pinu
RAW – WWE
‘Wrestling’,  huwa sport drammatiku li jiġbed faxex wiesgħa tas-soċjeta li jaraw f’dan l-isport taħlita ta’ fantasija, sport u ‘soap opera’. WWE Raw huwa pro...
Riċetta f’minuta – Repetizzjonijiet
Riċetta f'Minuta huwa programm ta’ tisjir li joffri riċetti oriġinali u sempliċi li tista’ tlestihom f’minuta.
Saffi – Repetizzjonijiet
Sibtek – Repetizzjonijiet
Programm divertenti tal-familja, fejn personalitajiet lokali jipparteċipaw fil-logħob u sfidi. ‘Gossip’, intriċċi, sorpriżi, u diskussjonijiet ta’ l-mument h...
Smack Down
WWE SmackDown , is a sports entertainment television program that originally debuted in the United States on the UPN television network on April 29, 1999, bu...
Sports Għawdex
Flimkien ma’ dixxiplini bħat-tiġrijiet taż-żwiemel, atletika, u tlielaq tal-karozzi, SportGħawdex se jippreżenta ukoll ‘features’ fuq sport anqas magħruf li ...
Strada Stretta – Repetizzjonijet
Dan l-istaġun ta’ Stradda Stretta ikompli bl-istorja taż-żewġ maħbubin, Lydia u Mario. L-għira, il-passjoni u-tpattija jidħlu fin-nofs bħas-soltu, kif ukoll ...
Strada Stretta – Subtitles Episodes
Dan l-istaġun ta’ Stradda Stretta ikompli bl-istorja taż-żewġ maħbubin, Lydia u Mario. L-għira, il-passjoni u-tpattija jidħlu fin-nofs bħas-soltu, kif ukoll ...
Super 5
Swim Up
Il-Kampjonat Nazzjonali tal-Waterpolo beda ġmielu, u allura TVM Sport se jżomm l-appuntament ta' kull sena bil-programm Swim Up. L-edizzjoni ta' din is-sena ...
Ta Taħt fuq – Repetizzjonijiet
Ta’ Taħt Fuq
Drama ħelwa li tirrakonta l-istorja ta’ sitt familji li jgħixu fi blokk ta’ appartamenti, li jagħtu fuq bar.  Sid il-kera tmexxi l-blokk b’id tal-ħadid, u t-...
Tertuqa 35
Min ma jħobbx jara xi film?  Kull ġimgħa, TERTUQA 35, il-preżentatur Mario Azzopardi jżomm lit-telespettaturi aġġornati bl-aktar films riċenti.  Din l-inform...
Tough Luck
3 contestant...6 treasures...3 treasures contain the contestants' dream the other 3 contain things that they do not want...who will manage to stay to the fin...
TVAM
UEFA Super Cup – Real Madrid vs Manchester United
Valletta – Repetizzjonijiet
Valletta, Belt li ilha tinbena 450 sena. Belt, li d-destin tagħha huwa mħallat ma’ dawk ta’ Malta, l-Ewropa u l-Mediterran. Din il-belt hija teżor ta’ ħidma ...
Vatican Magazine
Bi produzzjoni mill-Vatican Television Centre, Vatican Magazine jagħti ħarsa lejn il-ħajja u xogħol tal-Papa u d-dinja bieżla tal-Vatikan.
X’kien ġara tassew
FUQ TVM NHAR TA’ TNEJN FID-8.50 PM MILL-24 T’APRIL X’kien ġara tassew? hi sensiela dwar kif inħarsu lejn l-istorja ta’ dawn il-gżejjer b’differenza: mhux ...
Xi qrajt dan l-aħħar – Repetizzjonijiet
Kull ġimgħa dan il-programm jieħu lill-udjenza sal-Librerija Nazzjonali  fil-Belt. Xi Qrajt Dan l-Aħħar? li għandu produzzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Kti...
Xtra Sajf
Ħadd Għalik
Waqt il-programm populari ta’ logħob bejn it-timijiet, Ħadd Għalik, il-kompetituri se jkollhom jipparteċipaw fl-logħob li jittestja l-abilta’ tagħhom u jisfi...
Ħadt l-aħbar
Kull nhar ta’ Ħadd filgħodu,  Ramona Frendo u Michael Falzon, se jiflu l-gazzetti u jwasslu l-aħbarijiet ewlenin u l-editorjali lit-telespettaturi ta’ TVM. I...
Ħallih Iħabbat! – Repetizzjonijiet
Vjaġġ intensiv li jitlaq minn għajnejn anzjani u nies oħra bi bżonnijiet partikolari li jħossu l-bżonn li jaqsmu mat-telespettaturi, l-istejjer tagħhom, il-m...
Ħbieb u Għedewwa – Repetizzjonijiet