Latest Episode
 
Episode will be available soon.
 

29 April 

Ic-Caqqufa
Mil-lejla jibda t-tielet kapitlu ta' Ic-Caqqufa fejn naraw lil Rose issa kibret. Lara (Azzopardi) Cuschieri tidhol fil-parti ta' Rose, issa ggradwata fil-medicina. Bhas-soltu ssus warajha hemm Karla. Sahhet Nena tkompli sejra lura waqt li Pawlu jdur biha. Dun Mario jkollu laqgha li ma jkollix konsegwenzi tajba. U Ninu u Salvu x'sar minnhom?