WATCH: Youthful welcome for new Gozo Bishop

On the occasion of the solemn entry of the new Bishop of Gozo Mons Anton Teuma, which took place yesterday at the Gozo Cathedral, the Gozo Diocese Youth Choir released an original song entitled, “Ibqa’ magħna” (Stay with us), composed by Francesco Pio Attard and music by Richard Grech.

The lyrics are based on the motto chosen by Bishop Teuma himself from the story of the disciples of Emmaus ‘U baqa’ miexi magħhom” (and he continued walking with them).

CVC Media produced a video for this song which you can watch here:

 

Ibqa’ magħna

 

Fit-triq sibtna niġru mifxula

bla nafu tassew fejn sejrin,

ġejt f’nofsna u l-bqija mxejt magħna,

fik qlubna ħassejna mħeġġin.

 

Int Kelma li tlaħħmet għalina,

sirt ikel għal min hu bil-ġuħ,

dħalt għandna mal-mejda għall-festa,

l-Ispirtu sawwabt fuq kull ruħ.

 

Ibqa’ magħna, Mulej, fi triq ħajjitna,

irgħa l-merħla li fdejt b’demmek l-għażiż,

ikkonsagra dar-Ragħaj li għażiltilna,

(dewqu l-ħlewwa ta’ mħabbtek il-piż),

b’dehnek żejnu ħa jtik poplu qaddis.

 

Mimlija bil-qawwa ta’ Kelmtek

lil ħutna bit-tama nixegħlu,

fid-dinja noħorġu bla biża’

inħabbru l-ferħ tal-Vanġelu.

 

Mitmugħa bil-Ħobż li qsamtilna

tibgħatna mill-ġdid pellegrini

indewwu l-ġrieħi tad-dgħajfa,

inġarrfu ħitan u konfini.

 

Ibqa’ magħna…