L-Aħħar Aħbarijiet
COVID-19
19-il każ ġdid ta’ Coronavirus f’Malta – b’kollox 188 infettati

L-awtoritajiet tas-saħħa kkonfermaw 19-il każ ġdid ta’ persuni bil-coronavirus. Għal jum ieħor, il-maġġoranza assoluta tal-każi – 14 – ġew meqjusa bħala infezzjoni lokali waqt li ħamsa oħra huma assoċjati mas-safar. B’hekk l-għadd…

L-Aħbarijiet Ewlenin
COVID-19

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed jilqa’ l-applikazzjoni ta’ erba’ faxex ta’ ħaddiema li jaħdmu jew kienu jaħdmu fis-settur privat u ma baqgħux jaħdmu minħabba l-impatt tal-Coronavirus, iżda li mhux ser jintlaħqu…

Qorti

Deskritt bħala mument storiku miż-żewġ naħat tal-Kamra il-vot li ttieħed fil-Parlament fuq mozzjoni konġunta tal-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia li permezz tagħha pproponew lill-Imħallef Mark Chetcuti…

Futbol lokali
“Irridu nissalvagwardjaw lill-klabbs l-aktar vulnerabbli biex nkunu b’saħħitna u nibqgħu neżistu u nsostnu l-futur” – Bjorn Vassallo, President tal-MFA

Waqt laqgħa permezz ta’ video-conference li saret illum bejn il-UEFA u l-55 assoċjazzjoni membru, fosthom Malta, l-Assoċjazzjoni Ewropeja tal-futbol ħabbret xenarji ġodda dwar id-deċiżjoni jekk u meta l-kampjonati domestiċi fl-Ewropa…

Futbol internazzjonali
Il-UEFA tipposponi l-kompetizzjonijiet kollha tagħha għall-klabbs u t-timijiet nazzjonali sakemm toħroġ avviż ieħor

Il-UEFA pposponiet il-kompetizzjonijiet kollha tagħha għall-clubs u t-timijiet nazzjonali sakemm toħroġ avviż ieħor. Dan ifisser li kemm il-UEFA Champions League u l-Europa League, kif ukoll il-playoffs ta’ Ġunju għall-UEFA Euro…

COVID-19
Fi Spanja karozzi tal-linja jintużaw biex jitrasferixxu l-pazjenti infettati bil-Covid-19

Il-każijiet tal-Coronavirus komplew jiżdiedu fl-Ewropa li għadha l-agħar milquta, bi Spanja u r-Renju Unit jirrappurtaw l-akbar għadd ta’ imwiet f’ġurnata waħda filwaqt li l-Italja u l-Ġermanja ġeddew il-perjodu tal-lockdown għal…

COVID-19
X’se jiġri minflok il-Eurovision?

Il-Coronavirus waslet sabiex jitħassru diversi attivitajiet minn madwar id-dinja. Minn sport għall-attivitajiet ta’ mużika, kollha ġew affettwati minn din il-pandemija. Anke l-Eurovision laqqatha u spiċċa mhux se jsir.  Madankollu d-delettanti…

TVM TVM 2