L-Aħħar Aħbarijiet
Budget
Kif se jolqtok il-Budget 2019?

Żieda fil-Leave u l-paga minima:- https://www.tvm.com.mt/mt/news/bagit-2019-jizdied-jum-leave-u-tiddahhal-zieda-ghal-min-ghandu-paga-minima/ Żieda fiċ-Children’s Allowance u eżamijiet bla ħlas:- https://www.tvm.com.mt/mt/news/bagit-2019-zieda-fic-childrens-allowance-u-tnaqqis-fit-taxxa-ghat-tfal-fi-skejjel-privati/ Żidiet fil-pensjoni u inċentivi oħra:- https://www.tvm.com.mt/mt/news/bagit-2019-zidiet-fil-pensjoni-incentiv-gdid-ghall-haddiema-anzjani-tac-civil/ Żieda fis-sussidju tal-kera:- https://www.tvm.com.mt/mt/news/bagit-2019-zieda-fis-sussidju-tal-kera-se-jitnehha-t-test-tal-mezzi/ Tal-linja b’xejn għal aktar studenti:- https://www.tvm.com.mt/mt/news/bagit-2019-tal-linja-bxejn-ghall-istudenti-ta-14-u-15-il-sena/ Għajnuna għal xiri ta’ propjeta’:- https://www.tvm.com.mt/mt/news/bagit-2019-ghajnuna-lil-persuni-wahdehom-li-jsibuha-difficli-jisselfu-mill-bank-ghal-xiri-ta-propjeta/…

L-Aħbarijiet Ewlenin
Budget

Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għall-Budget 2019, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern qassam ħafna ġid u ma żied ebda taxxa ġdida. Dr Muscat qal li fost il-miżuri ma ssemmewx fil-Budget…

Budget

Fl-ewwel reazzjoni għall-Budget 2019, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li dan huwa Budget li jindirizza l-problemi b’mod kożmetiku u li m’għandux pjan fit-tul. Qal li ż-żieda tal-għoli tal-ħajja ta’ €2.33…

Local Sports
Kif se jkun affetwat l-Isport bil-Budget 2019, propost twaqqif ta’ Korp għall-Integrità tal-Isport

Fid-diskors tal-Budget tal-lum il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li l-Gvern huwa mpenjat li jkompli jsaħħaħ l-infrastruttura sabiex l-atleti Maltin jiksbu riżultati tajbin. Se jissoktaw it-tħejjijiet b’rabta max-xogħol fuq il-pixxina indoor fil-Kumpless tal-Isport tal-Kottonera…

BOV Premier: Balzan fit-tielet post flimkien ma’ Valletta u Hibernians

KAMPJONAT BOV PREMIER 2018/19 Balzan……..2 Floriana…..0 Wara 7 minuti logħob korner għall Floriana li ngħata minn Clayton Failla qajjem taħwida taħt il-lasti ta’Sultana, fejn Majdevac laqat il- ballun ħażin li…

Barranin
Titlef lil bintha wara li xi ħadd ħaddanha mingħajr ma ħasel idejh

Abigail Rose kienet ferħana se ttir bit-twelid ta’ bintha Aliza Rose iżda wara ftit jiem inqelbet il-folja u l-omm spiċċat tidfen lil bintha. Minkejja t-tbatija u d-diqa kollha, l-omm Amerikana…

Barranin
Il-Ministru Adel al-Jubeir qal li l-qtil ta’ Khashoggi kien żball kbir

L-Arabja Sawdija qalet li l-ġurnalist Khashoggi safa’ maqtul. Il-Ministru tal-Affarjiet Barranin Sawdi, Adel al-Jubeir, qal li l-att kien żball kbir u ċaħad li l-prinċep seta’ ordna l-qtil ta’ Khashoggi. L-Arabja…

TVM TVM 2