Lokali
BNF Bank jaħtar żewġ Membri Eżekuttivi ġodda

BNF Bank plc iħabbar li ħatar lil Adrian Coppini bħala Chief Operating Officer u lil Maruska Buttiġieġ Gili bħala Chief Risk Officer tal-Bank.

Is-Sur Coppini kien ingħaqad ma’ BNF Bank plc, magħruf sa ftit żmien ilu bħala Banif Bank (Malta) plc, mat-twaqqif tiegħu, fejn mexxa d-Dipartiment tar-Riżorsi Umani u Servizzi Korporattivi. Hu kien responsabbli mir-riżorsi umani, propjeta’, servizzi amminstrattivi, marketing u kommunikazzjoni, u serva wkoll fil-Kumitat Eżekuttiv u l-Bord tal-Bank.

Tul il-karriera tiegħu, Adrian okkupa karigi għoljin fl-oqsma tal-avjazzjoni, elettronika u promozzjoni tal-investiment. Filfatt, huwa kien Kap Eżekuttiv għar-Riżorsi Umani u Servizzi Korporattivi ta’ Air Malta plc, Direttur Maniġerjali mal-Ero Electronic (Malta) Limited u Segretarju Eżekuttiv ta’ Malta Enterprise Limited, fost oħrajn. Bħalissa qed iservi wkoll fil-Bord tal-Gvernaturi tal-Fondazzjoni tal-Kulleġġ Sacred Heart, fejn jipressjedi l-Kumitat tal-Finanzi. Adrian għandu Degree fil-Business Management mill-Università ta’ Malta.

Anke Ms. Buttiġieġ Gili ingħaqdet ma’ BNF Bank plc fil-bidu tiegħu, fejn kienet responsabbli mil-Compliance u l-Awditjar Intern tal-Bank. Maruska okkupat ukoll l-irwol ta’ Money Laundering Reporting Officer u Compliance Officer. Wara ġiet maħtura bħala Kap tad-Dipartiment tal-Kontroll Intern, fejn kienet responsabbli mill-oqsma Legali u tal-Konformita’, Kontroll u Superviżjoni tar-Riskju u Credit Analysis.

Qabel ma ngħaqdet mal-Bank, Maruska ħadmet mal-Bank Ċentrali ta’ Malta għal iktar minn 12-il sena. F’dan il-perjodu, hi okkupat pożizjonijiet differenti fid-dipartimenti tar-Riżorsi Umani u tal-Istatistika Ekonomika tal-Bank. Barra minn hekk, irrappreżentat lill-Bank Ċentrali ta’ Malta f’diversi ‘working groups’ tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika.

Maruska ggradwat fis-Servizzi Finanzjarji (UMIST) u għandha Masters fl-Ekonomija mill-Universita ta’ Malta.
Maruska Buttiġieġ Gili u Adrian Coppini jingħaqdu ma’ Michael Collis, Kap Eżekuttiv u Direttur Maniġerjarli ta’ BNF Bank, bħala Membri fit-team maniġerjali u eżekuttiv tal-Bank.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Muniti L-ewro żdied b’aktar minn 0.11% kontra d-dollaru għal $1.1330. Barra dan l-ewro wera żieda ta’ 0.48% kontra l-isterlina, 0.15% kontra l-yen u 0.02% kontra l-frank Żvizzeru. Il-munita unika tilfet…

Barranin

Muniti Id-dollaru llum kellu sessjoni mħallta bejn żidiet u telf qabel laħaq l-ogħla rata tal-ġurnata hekk kif l-aħbarijiet dwar l-Istati Uniti u ċ-Ċina kienu dominanti. L-isterlina tilfet minħabba tħassib li…

Barranin

Muniti Wara reazzjoni aktarx kiebja għall-aħħar aħbarijiet li l-Kummissjoni Ewropea illum ma aċċettatx l-aħħar proposti tal-baġit Taljan, kien hemm pressjoni minn bejgħ tad-dollaru fuq ir-rata mal-ewro, bir-rata titla’ għal $1.1400….

Barranin

Muniti L-isterlina waqgħet, l-ishma fl-Ewropa tbaxxew u l-prezzijiet bil-quddiem għall-ishma fl-Istati Uniti tilfu ż–żidiet li kellhom, hekk kif sensiela ta’ ministri Ingliżi rriżenjaw bi protesta għal ftehim tal-Prim Ministru Theresa…

Aktar