Lokali
BNF Bank jaħtar żewġ Membri Eżekuttivi ġodda

BNF Bank plc iħabbar li ħatar lil Adrian Coppini bħala Chief Operating Officer u lil Maruska Buttiġieġ Gili bħala Chief Risk Officer tal-Bank.

Is-Sur Coppini kien ingħaqad ma’ BNF Bank plc, magħruf sa ftit żmien ilu bħala Banif Bank (Malta) plc, mat-twaqqif tiegħu, fejn mexxa d-Dipartiment tar-Riżorsi Umani u Servizzi Korporattivi. Hu kien responsabbli mir-riżorsi umani, propjeta’, servizzi amminstrattivi, marketing u kommunikazzjoni, u serva wkoll fil-Kumitat Eżekuttiv u l-Bord tal-Bank.

Tul il-karriera tiegħu, Adrian okkupa karigi għoljin fl-oqsma tal-avjazzjoni, elettronika u promozzjoni tal-investiment. Filfatt, huwa kien Kap Eżekuttiv għar-Riżorsi Umani u Servizzi Korporattivi ta’ Air Malta plc, Direttur Maniġerjali mal-Ero Electronic (Malta) Limited u Segretarju Eżekuttiv ta’ Malta Enterprise Limited, fost oħrajn. Bħalissa qed iservi wkoll fil-Bord tal-Gvernaturi tal-Fondazzjoni tal-Kulleġġ Sacred Heart, fejn jipressjedi l-Kumitat tal-Finanzi. Adrian għandu Degree fil-Business Management mill-Università ta’ Malta.

Anke Ms. Buttiġieġ Gili ingħaqdet ma’ BNF Bank plc fil-bidu tiegħu, fejn kienet responsabbli mil-Compliance u l-Awditjar Intern tal-Bank. Maruska okkupat ukoll l-irwol ta’ Money Laundering Reporting Officer u Compliance Officer. Wara ġiet maħtura bħala Kap tad-Dipartiment tal-Kontroll Intern, fejn kienet responsabbli mill-oqsma Legali u tal-Konformita’, Kontroll u Superviżjoni tar-Riskju u Credit Analysis.

Qabel ma ngħaqdet mal-Bank, Maruska ħadmet mal-Bank Ċentrali ta’ Malta għal iktar minn 12-il sena. F’dan il-perjodu, hi okkupat pożizjonijiet differenti fid-dipartimenti tar-Riżorsi Umani u tal-Istatistika Ekonomika tal-Bank. Barra minn hekk, irrappreżentat lill-Bank Ċentrali ta’ Malta f’diversi ‘working groups’ tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika.

Maruska ggradwat fis-Servizzi Finanzjarji (UMIST) u għandha Masters fl-Ekonomija mill-Universita ta’ Malta.
Maruska Buttiġieġ Gili u Adrian Coppini jingħaqdu ma’ Michael Collis, Kap Eżekuttiv u Direttur Maniġerjarli ta’ BNF Bank, bħala Membri fit-team maniġerjali u eżekuttiv tal-Bank.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Biex tiċċelebra l-għaxar edizzjoni tal-kompetizzjoni Bols Around World Lucas Bols qed tistieden lit-timijiet li jaħdmu fil-bars biex jipparteċipaw fl-edizzjoni tal-2019. Għaliex, fl-aħħar mill-aħħar, wara l-cocktails eċċellenti dejjem issib tim sħiħ…

Lokali

Muniti L-isterlina baqgħet qrib l-inqas rata fi 13-il xahar, hekk kif l-investituri saħħew il-fehma li d-dollaru ser ikompli jissaħħaħ u minħabba l-inċertezza dwar jekk ir-Renju Unit hux ser jikseb ftehim…

Lokali

Id-dollaru żdied għall-ogħla livell fi 13-il xahar kontra grupp ta’ muniti u kien hemm ukoll żieda tajba fir-rata tal-yen, bis-sentiment tal-investituri għar-riskju jonqos fost tensjonijiet globali kummerċjali li qed jiżdiedu…

Aktar