Lokali
BNF Bank jaħtar żewġ Membri Eżekuttivi ġodda

BNF Bank plc iħabbar li ħatar lil Adrian Coppini bħala Chief Operating Officer u lil Maruska Buttiġieġ Gili bħala Chief Risk Officer tal-Bank.

Is-Sur Coppini kien ingħaqad ma’ BNF Bank plc, magħruf sa ftit żmien ilu bħala Banif Bank (Malta) plc, mat-twaqqif tiegħu, fejn mexxa d-Dipartiment tar-Riżorsi Umani u Servizzi Korporattivi. Hu kien responsabbli mir-riżorsi umani, propjeta’, servizzi amminstrattivi, marketing u kommunikazzjoni, u serva wkoll fil-Kumitat Eżekuttiv u l-Bord tal-Bank.

Tul il-karriera tiegħu, Adrian okkupa karigi għoljin fl-oqsma tal-avjazzjoni, elettronika u promozzjoni tal-investiment. Filfatt, huwa kien Kap Eżekuttiv għar-Riżorsi Umani u Servizzi Korporattivi ta’ Air Malta plc, Direttur Maniġerjali mal-Ero Electronic (Malta) Limited u Segretarju Eżekuttiv ta’ Malta Enterprise Limited, fost oħrajn. Bħalissa qed iservi wkoll fil-Bord tal-Gvernaturi tal-Fondazzjoni tal-Kulleġġ Sacred Heart, fejn jipressjedi l-Kumitat tal-Finanzi. Adrian għandu Degree fil-Business Management mill-Università ta’ Malta.

Anke Ms. Buttiġieġ Gili ingħaqdet ma’ BNF Bank plc fil-bidu tiegħu, fejn kienet responsabbli mil-Compliance u l-Awditjar Intern tal-Bank. Maruska okkupat ukoll l-irwol ta’ Money Laundering Reporting Officer u Compliance Officer. Wara ġiet maħtura bħala Kap tad-Dipartiment tal-Kontroll Intern, fejn kienet responsabbli mill-oqsma Legali u tal-Konformita’, Kontroll u Superviżjoni tar-Riskju u Credit Analysis.

Qabel ma ngħaqdet mal-Bank, Maruska ħadmet mal-Bank Ċentrali ta’ Malta għal iktar minn 12-il sena. F’dan il-perjodu, hi okkupat pożizjonijiet differenti fid-dipartimenti tar-Riżorsi Umani u tal-Istatistika Ekonomika tal-Bank. Barra minn hekk, irrappreżentat lill-Bank Ċentrali ta’ Malta f’diversi ‘working groups’ tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika.

Maruska ggradwat fis-Servizzi Finanzjarji (UMIST) u għandha Masters fl-Ekonomija mill-Universita ta’ Malta.
Maruska Buttiġieġ Gili u Adrian Coppini jingħaqdu ma’ Michael Collis, Kap Eżekuttiv u Direttur Maniġerjarli ta’ BNF Bank, bħala Membri fit-team maniġerjali u eżekuttiv tal-Bank.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Hekk kif Malta qed tħejji ruħha biex tieħu t-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura, il-Bank of Valletta li huwa s-sieħeb preferut tal-Fondazzjoni Valletta 2018, żejjen il-bini tiegħu fil-Belt Valletta biex ifakkar dan l-avveniment…

Lokali

Il-Bank BNF qed iniedi offerta ġdida għal min se jixtri l-ewwel dar tiegħu jew se jbiddel il-propjetà fejn joqgħod.  Din l-offerta tinkludi self  għal xiri ta’ propjetà, bini, rikostruzzjoni jew alterazzjoni…

Barranin, Lokali

Muniti Kontra l-Ewro L-ewro llum tilef kważi ċenteżmu wara li kien tela’ għall-ogħla livell fi tliet snin ‘il fuq minn $1.23, hekk kif xi investituri kabbru l-ottimiżmu dwar il-munita, għalkemm…

Lokali

As from January 2018, Nexia BT welcomes new partners to its board. Mark Bamber joins the team to lead the Advisory Services arm within the firm. Tim Dambrauskas and Oliver…

Aktar