Lokali
BNF Bank jaħtar żewġ Membri Eżekuttivi ġodda

BNF Bank plc iħabbar li ħatar lil Adrian Coppini bħala Chief Operating Officer u lil Maruska Buttiġieġ Gili bħala Chief Risk Officer tal-Bank.

Is-Sur Coppini kien ingħaqad ma’ BNF Bank plc, magħruf sa ftit żmien ilu bħala Banif Bank (Malta) plc, mat-twaqqif tiegħu, fejn mexxa d-Dipartiment tar-Riżorsi Umani u Servizzi Korporattivi. Hu kien responsabbli mir-riżorsi umani, propjeta’, servizzi amminstrattivi, marketing u kommunikazzjoni, u serva wkoll fil-Kumitat Eżekuttiv u l-Bord tal-Bank.

Tul il-karriera tiegħu, Adrian okkupa karigi għoljin fl-oqsma tal-avjazzjoni, elettronika u promozzjoni tal-investiment. Filfatt, huwa kien Kap Eżekuttiv għar-Riżorsi Umani u Servizzi Korporattivi ta’ Air Malta plc, Direttur Maniġerjali mal-Ero Electronic (Malta) Limited u Segretarju Eżekuttiv ta’ Malta Enterprise Limited, fost oħrajn. Bħalissa qed iservi wkoll fil-Bord tal-Gvernaturi tal-Fondazzjoni tal-Kulleġġ Sacred Heart, fejn jipressjedi l-Kumitat tal-Finanzi. Adrian għandu Degree fil-Business Management mill-Università ta’ Malta.

Anke Ms. Buttiġieġ Gili ingħaqdet ma’ BNF Bank plc fil-bidu tiegħu, fejn kienet responsabbli mil-Compliance u l-Awditjar Intern tal-Bank. Maruska okkupat ukoll l-irwol ta’ Money Laundering Reporting Officer u Compliance Officer. Wara ġiet maħtura bħala Kap tad-Dipartiment tal-Kontroll Intern, fejn kienet responsabbli mill-oqsma Legali u tal-Konformita’, Kontroll u Superviżjoni tar-Riskju u Credit Analysis.

Qabel ma ngħaqdet mal-Bank, Maruska ħadmet mal-Bank Ċentrali ta’ Malta għal iktar minn 12-il sena. F’dan il-perjodu, hi okkupat pożizjonijiet differenti fid-dipartimenti tar-Riżorsi Umani u tal-Istatistika Ekonomika tal-Bank. Barra minn hekk, irrappreżentat lill-Bank Ċentrali ta’ Malta f’diversi ‘working groups’ tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika.

Maruska ggradwat fis-Servizzi Finanzjarji (UMIST) u għandha Masters fl-Ekonomija mill-Universita ta’ Malta.
Maruska Buttiġieġ Gili u Adrian Coppini jingħaqdu ma’ Michael Collis, Kap Eżekuttiv u Direttur Maniġerjarli ta’ BNF Bank, bħala Membri fit-team maniġerjali u eżekuttiv tal-Bank.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Id-dollaru llum laħaq l-ogħa rata f’erba’ xhur wara li żieda fid-dħul mill-bonds tat-Teżor Amerikan li tela’ il fuq minn 3% ħarbat lill-invesituri moderati u wasslet biex investituri jikkunsidraw jekk id-dollaru…

Barranin, Lokali

Il-Fimbank ħareġ aktar minn mitejn miljun ishma ġodda bi dritt għall-azzjonisti tiegħu Il-bank jittama li b’din ir-rights issue, l-azzjonisti tiegħu jżidu l-investiment tagħhom fil-bank b’mija u erbatax-il miljun Dollaru Amerikan….

Barranin, Lokali

Id-dollaru baqa’ qrib l-inqas livell f’xahar kontra basket ta’ muniti hekk kif l-investituri studjaw l-implikazzjonijiet tat-tbassir kalm mill-Federal Reserve tal-Istati Uniti wara li kif kien mistenni li jżid ir-rati tal-interess…

Lokali

Angelo Xuereb, iċ-Chairman ta’ AX Holdings, rebaħ it-tieni edizzjoni tal-Malta EY Entrepreneur of the Year. F’Ġunju li ġej, Angelo Xuereb se jmur Monaco biex jirrappreżenta lil Malta u jikkompeti għall-EY…

Aktar