Lokali
Ċans li tibni robot domestiku mal-GO

Kull min xtaq jibni robot domestiku jew joħloq sistema innovattiva ta’ awtomazzjoni tad-dar issa għandu l-opportunità li jbiddel l-idea f’realtà. Dan issa hu possibbli wara li GO ddeċidiet li tniedi inizjattiva ġdida bl-isem ‘Home of the Future’, li permezz tagħha se jingħataw sa €9,000 bħala fondi biex jintużaw għall-proġett.

L-ewwel fażi ta’ finanzjament għal proġetti ‘Home of the Future’ se tiffoka primarjament fuq l-użu tat-teknoloġija, apparat intelliġenti inklużi idejn robotiċi u robots, appoġġjati minn konnettività tal-fibre, ġewwa l-living room.

Kull individwu, jew grupp ta’ individwi sa massimu ta’ sitt parteċipanti, huma mistiedna biex jissottomettu l-idea tagħhom. L-ideat kollha se jkunu assessjati minn bord ta’ esperti li mbagħad jintervistaw lill-applikanti magħżula biex jiddeterminaw kemm il-proġett propost jista’ jitwettaq, kif ukoll il-kapaċità teknika tal-applikanti biex jibnuh.

B’kollox se jintgħażlu tliet proġetti, u kull wieħed se jingħata sa €3,000 f’fondi. L-applikanti li jirnexxu se jkollhom ukoll l-opportunità li jesebixxu l-ideat tagħhom fil-Malta Robotics Olympiad, li se ssir bejn l-20 u t-22 ta’ April 2018.

Daniela Bagnaschi, Senior Manager – Marketing ma’ GO, qalet “GO dejjem kienet fuq quddiem nett f’dik li hi konnettività. Mit-telegrafu sal-fibre tal-internet, minn dejjem offrejna lil Malta l-aqwa teknoloġija, biex ngħinu lin-nies u lin-negozji jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom.  Issa qegħdin fuq l-għatba tar-rivoluzzjoni li jmiss.

L-‘Internet of Things’ flimkien mal-Intelliġenza Artifiċjali se jwasslu għal livelli ġodda ta’ awtomazzjoni fil-ħajja tagħna. Sistemi, apparat u robots intelliġenti, fid-dar u fuq ix-xogħol, se jsiru realtà ta’ kuljum.  Permezz ta’ għadd ta’ inizjattivi, fosthom dan il-proġett ġdid ‘Home of the Future’, GO se tkompli tappoġġja lil Malta biex tikseb l-aħjar benefiċċji minn din ir-realtà l-ġdida.”

Id-dettalji kollha dwar l-iniżjattiva  ‘Home of the Future’, kif ukoll il-formoli tal-applikazzjoni, jistgħu jinkisbu billi wieħed jibgħat email lil [email protected]

Aħbarijiet Oħra
Barranin, Lokali

L-ewro llum żdied wara li naqset it-tensjoni politika fl-Italja u dan sostna rkupru fis-sentiment ta’ riskju hekk kif it-tħassib dwar gwerra kummerċjali bejn l-Istati Uniti u ekonomiji maġġuri oħrajn jidher…

Barranin, Lokali

L-ewro baqa’ mwaħħal qrib l-inqas rata wara l-aħbar ta’ tkabbir ekonomiku dgħajjef aktar milli mistenni fil-Ġermanja u żieda fid-dħul mill-bonds tat-Teżor Amerikan għenet lid-dollaru jirkupra wara pawsa fiż-żidiet. Is-saħħa tad-dollaru…

Lokali

Il-bank APS ġedded l-isħubija tiegħu ma’ Aġenzija Żgħażagħ; b’aktar opportunitajiet ta’ studju Il-bank APS qed jikkollabora ma’ Aġenzija Żgħażagħ biex iġib miegħu aktar opportunitajiet fl-ispeċjalizzazzjonijiet fil-karrieri għall-istudenti bejn it-18 u…

Lokali

Il-B2B Expo Malta, organizzata mill-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar, se jkollha parteċipazzjoni mill-kelliema internazzjonali Sir Clive Woodward, il-Coach Prinċipali li mexxa t-team tar-rugby tal-Ingilterra biex jirbaħ it-Tazza tad-Dinja fl-2003; Sahar…

Aktar