Lokali
Il-BOV jirrikonoxxi lil dawk l-istudenti tal-inġinerija li jeċċellaw fil-proġetti finali tagħhom

Christan Grech u Raisa Chetcuti huma l-ewwel rebbieħa tal-premju tal-BOV għall-Istudenti tal-Inġinerija. Dan il-premju tnieda s-sena l-oħra bħala parti integrali mis-sħubija kollaborattiva tal-Bank mal-Kamra tal-Inġiniera, bil-premju jieħu l-forma ta’ għotja li tingħata lill-istudenti tal-inġinerija, li fil-proġetti tas-sena finali tagħhom, ikun wrew eċċellenza u innovazzjoni fl-oqsma tal-istudji rispettivi tagħhom.

Fl-introduzzjoni qasira tiegħu, l-Inġ. Norman Zammit, il-President tal-Kamra qal li l-inġinier huwa l-katalist tal-bidla. Huwa tkellem dwar il-pożizzjoni tal-Kamra, li taqbel ma’ dik tal-pari Ewropej tagħha, fir-rigward tal-ġlieda bejn il-formazzjoni vokazzjonali u akkademika tal-inġiniera. L-Inġ. Zammit enfasizza li l-formazzjoni tal-inġinier għandha tkun permezz ta’ rotta akkademika, li tkompli tiġi ssostanzjata bl-esperjenza wara l-gradwazzjoni. Huwa qal li huwa biss b’dan il-mod li l-inġinier jista’ jitħejja biex isolvi l-problemi ta’ għada.

Joyce Tabone mill-PR u l-Marketing tal-Bank of Valletta esprimiet is-sodisfazzjon tal-Bank għall-introduzzjoni ta’ din l-għotja għall-istudenti li jippromettu bħala parti mill-kollaborazzjoni bejn il-Bank u l-Kamra. “Din ir-relazzjoni tmur lil hinn mill-appoġġ finanzjarju li l-Kamra tirċievi mingħand il-Bank. Ir-relazzjoni tfisser is-sinerġiji maħluqa, u l-kliniċi edukattivi li jiġu organizzati għall-membri tal-Kamra, sabiex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet aktar infurmati dwar il-futur finanzjarju tagħhom.”

Is-Sa Tabone qalet ukoll li l-introduzzjoni tal-għotja tidħol perfettament fil-fokus tal-Bank fuq l-edukazzjoni bħala parti mir-Responsabbiltà Korporattiva tiegħu. Hija temmet l-intervent tagħha billi stiednet lill-istudenti rebbieħa jaqsmu l-esperjenza tagħhom tal-istudju barra mill-pajjiż u jagħmlu l-kontribuzzjonijiet tagħhom dwar kif ir-relazzjoni tal-Bank mal-Kamra tista’ tissaħħaħ aktar għall-benefiċċju tal-membri tal-Kamra.

Christian Grech huwa gradwat fl-inġinerija elettrika u tal-elettronika, li bħalissa qed jagħmel il-lawrja fil-livell ta’ Ph.D., filwaqt li b’mod attiv jieħu sehem f’kollaborazzjoni bejn id-Dipartiment tal-Mikroelettronika u n-Nanoelettronika u t-taqsima tal-Kejl Manjetiku tal-Organizzazzjoni Ewropea għar-Riċerka Nukleari (“CERN”). Christian qed jagħmel ir-riċerka dwar l-immudellar manjetiku, l-identifikazzjoni tas-sistemi u l-kejl manjetiku f’ħin reali f’sinkrotroni. Il-proġett ta’ Christian kien jiffoka fuq l-interfaċċi bejn il-bnedmin u l-magni, billi jinvestiga kif jistgħu jikkontrollaw manipulatur ta’ lieva robotika biex tassisti l-moviment ta’ persuni li jkunu tilfu l-użu ta’ driegħ jew riġel partikolari.

Raisa Chetcuti hija r-rebbieħa l-oħra. Bħala gradwata fl-inġinerija mekkanika, il-proġett ta’ Raisa kien iħares lejn l-inġinerija tas-superfiċji tal-azzar inossidabbli ta’ grad tal-impjant biex jimmitiga l-korrużjoni – il-ħsara bl-użu fis-superfiċji ta’ impjanti metalliċi fl-għadam tal-ġenbejn, filwaqt li tiżdied il-lonġevità tagħhom. Raisa bħalissa qed tkompli bl-istudji tagħha fl-aħħar sena tal-Master of Science fl-inġinerija mekkanika. Bħalissa hija qed tistudja l-imġiba tribokorrużiva tal-kisjiet li għandhom jiġu applikati fuq il-ġog tal-ġenb artifiċjali f’kundizzjonijiet li jirreplikaw aktar mill-qrib l-ambjent tal-ġisem tal-bniedem.

Wara l-preżentazzjoni lill-istudenti tal-2016, l-istudenti magħżula għas-sena 2017 għamlu preżentazzjoni ta’ għaxar minuti dwar il-proġett tagħhom. L-istudenti nnominati kienu:

Inġiniera Mekkaniċi:

  • Daniel Aquilina
  • Marlon Attard, u
  • Daniel Farrugia

Inġiniera Elettriċi:

  • Rachel Cauchi
  • Jeanluc Mangion, u
  • Geraldine Mifsud

Inġiniera tal-ICT:

  • Nicholas Bonello
  • Leander Grech, u
  • John Napier

Ir-rebbieħa għal din is-sena se jitħabbru matul il-Konferenza Annwali tal-Inġinerija aktar tard dan ix-xahar.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

B’riżultat tal-mawra f’Malta mir-Re tal-Ghana, Otumfuo Osei Tutu ll, il-kumpanija prinċipali ġewwa l-Ghana, Cape 3 Oil & Gas ikkonfermat b’kuntratt ix-xiri tal-Ishma fil-kumpanija Maltija Handsonsystems li tispeċjalizza fl-oqsma tat-teknoliġija avvanzata…

Barranin, Lokali

Il-Muniti L-Isterlina tbaxxiet għax żdied it-tħassib li nuqqas ta ftehim dwar l-abbozz ta’ linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar ftehim kummerċjali mar-Renju Unit mhux ser jippermetti ftehim tranżitorju sa tmiem dan…

Barranin, Lokali

Muniti L-isterlina rkuprat, u nqalgħet mill-inqas livelli tal-ġurnata hekk kif tqajjem mill-ġdid is-sentiment favur ir-riskju wara l-aħbar li l-Korea t’Isfel ser ikollha l-ewwel laqgħa għolja f’aktar minn 10 snin mal-Korea…

Lokali

Kull min xtaq jibni robot domestiku jew joħloq sistema innovattiva ta’ awtomazzjoni tad-dar issa għandu l-opportunità li jbiddel l-idea f’realtà. Dan issa hu possibbli wara li GO ddeċidiet li tniedi…

Aktar