Barranin
Il-prezz tad-deheb jieħu ftit tar-ruħ

Id-Dollaru baqa’ mwaħħal qrib l-inqas rati fl-aħħar tliet snin wara li kien irkupra fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet hekk kif l-istatistika dwar l-inflazzjoni fil-pagi fl-Istati Uniti naqqset milli twarrab ix-xettiċiżmu fost l-investituri dwar il-prospetti għall-ekonomija.

Rapport tajjeb ħafna dwar il-pagi li ħareġ nhar il-Ġimgħa wera li l-pagi qed jikbru bl-akbar pass f’aktar minn tmien snin, u dan wassal għal irkupru fid-dollaru u qajjem il-possibiltà ta’ aktar issikkar monetarju mill-Federal Reserve milli antiċipaw is-swieq.

Waqt li l-ishma llum waqgħu, kien hemm żieda fid-dħul mill-bonds bi tweġiba għat-theddida ta’ issikkar mgħaġġel monetarju, analisti qalu li l-impatt fuq id-dollaru, li qed jitħabat, ma kienx daqstant ċar, hekk kif l-bejgħ ta’ fondi fid-dollaru ma qablux mat-tkabbir f’partijiet oħra, speċjalment fl-Ewropa.

L-Isterlina żammiet qrib l-inqas rata f’ġimgħa hekk kif ġabra ta’ aħbarijiet negattivi dwar il-Brexit fi tmiem il-ġimgħa, ħallew effett ħażin fuq il-munita Ingliża; għalkemm laqgħa tal-Bank of England aktar tard din il-ġimgħa żammet lill-investituri attenti li ma jkunux daqshekk kalmi.

Skont sors fl-uffiċju tal-Prim Ministru Theresa May, ir-Renju Unit warrab l-idea ta’ xi forma ta’ unjoni mal-Unjoni Ewropea wara Brexit. Fost dawn it-tensjonijiet li qed jikbru fl-isfond, negozjaturi Brittaniċi u mill-Unjoni Ewropea din il-ġimgħa ser ikollhom l-ewwel taħditiet formali dwar il-Brexit mill-ftehim temporanju milħuq f’Diċembru li kien żblokka t-taħditiet dwar ir-relazzjoni futura tagħhom.

Id-Dollaru Awstraljan tbaxxa għall-inqas rata f’xahrejn minħabba bejgħ qawwi  globali f’assi riskjużi u bonds hekk kif tħassib dwar żidiet aktar mgħaġġla fir-rati tal-interessi fl-Istati Uniti u ekonomiji żviluppati oħrajn beżżgħu lill-investituri.

Indiċijiet

Fil-ftuħ tan-negozju, l-ishmaEwropej sofrew bejgħ qawwi, u segwew waqgħat kbar fl-Ażja hekk kif l-istennija ta’ aktar inflazzjoni u dħul mill-bonds li qed jiżdied laqtu ħażin lis-swieq tal-ishma. L-iSTOXX 50 tilef 1.13% u riesaq lejn is-sitt jum infila ta’ tnaqqis, waqt li t-Topix tal-Ġappun naqas bi 2.17%. L-indiċi Dow Jones beda bi tnaqqis ta’ 0.7%.

L-indiċi pan-Ewropew laħaq l-inqas livell f’xahrejn fin-negozju bikri u tilef iż-żidiet kollha li kien għamel fl-irkupru qawwi fis-sena l-ġdida. Id-dħul mill-bonds Ġermaniżi laħqu l-ogħla livell hekk kif il-biża’ ta’ inflazzjoni wassal għal bejgħ qawwi fis-swieq tal-bonds. L-indiċi lokali mexxa kontra x-xejra globali u żdied b’0.37%.

Ishma Lokali

Fis-sessjoni tal-bonds lokali, il-Malta International Airport żdiedu bi 2.52%. L-RS2 Software, it-Trident u l-GO kollha żdiedu aktar minn 1%. Il-Bank of Valletta wrew żieda ta’ 0.55%. Fit-territorju negattiv  kien hemm l-International Hotel Investments u t-Tigne Mall li t-tnejn tilfu bejn il-1.5% u t-2%.

Bonds

Il-bonds lokali illum kienu x’aktar negattivi. L-1923 Invesments 2024 żdiedu b’0.86% wara li kien hemm żieda ta’ 0.34% fl-International Hotel Investments 2026. Il-Von der Hayden Group Finance u l-Grand Harbour Marina tilfu 0.35% u 0.48% rispettivament. Il-MIDI tilfu kważi 1.00%.

Prodotti Essenzjali

Il-prezzijiet taż-żejt baqgħu qrib l-inqas livell f’xaħar minħabba li l-produzzjoni li qed tiżdied fl-Istati Uniti u suq fiżiku aktar dgħajjef żiedu mal-pressjoni minn tnaqqis mifrux fil-prezzijiet tal-ishma u tal-prodotti essenzjali.

Il-prezz tad-deheb żdied, u kiseb lura xi ftit mit-telf fl-ikbar tnaqqis f’jum wieħed f’xahrejn hekk kif waqgħa kbira fis-swieq tal-ishma wassal għall-irkupru fil-prezz tal-metall

Aħbarijiet Oħra
Barranin

L-Ewro llum tbaxxa għall-inqas rata f’ħames xhur għax l-investituri qed juru tħassib dwar it-talbiet tal-partiti populisti li mistennija jiffurmaw gvern fl-Italja u hekk kif żieda ġdida fid-dħul tal-bonds tat-Teżor Amerikan…

Barranin, Lokali

L-ewro baqa’ mwaħħal qrib l-inqas rata wara l-aħbar ta’ tkabbir ekonomiku dgħajjef aktar milli mistenni fil-Ġermanja u żieda fid-dħul mill-bonds tat-Teżor Amerikan għenet lid-dollaru jirkupra wara pawsa fiż-żidiet. Is-saħħa tad-dollaru…

Barranin

Id-Dollaru tbaxxa għall-inqas livell f’ġimgħa hekk l-investituri bdew jiddubitaw jekk l-irkupru tal-ġimgħa li għaddiet li wassal lill-munita Amerikana għall-ogħla livell f’aktar minn erba’ xhur kienx spiċċa. Id-Dollaru żdied hekk kif…

Barranin

Id-dollaru baqa’ qrib l-inqas rata f’erba’ xhur u nofs kontra grupp ta’ muniti wara li statistika dgħajfa dwar l-inflazzjoni wasslet biex l-investituri jnaqqsu xi ftit it-tamiet ta’ żidiet aktar mgħaġġla…

Aktar