Barranin
Jitbaxxa d-deheb hekk kif id-dollaru riesaq lejn l-aħjar xahar minn Frar

Muniti Kontra l-Ewro

Id-dollaru ftit li xejn intlaqat mill-aħbar li l-investigaturi akkużaw lil dak li kien manager tal-kampanja elettorali tal-President Trump, u riesaq lejn l-aħjar xahar minn Frar. L-isterlina żdiedet nofs ċenteżmu kontra d-dollaru wara li n-negozjatur ewlieni dwar Brexit tal-Unjoni Ewropea, Michel Barnier, qal li huwa kien lest li jħaffef in-negozjati mar-Renju Unit dwar il-ħruġ mill-Unjoni.

Indiċi

L-istokks fl-Ewropa żdiedu qabel ma toħroġ l-istatistika dwar t-tkabbir ekonomiku u l-inflazzjoni li jistgħu jipprovdu aktar ħjiel dwar is-saħħa tal-ekonomija tar-reġjun. Is-swieq finanzjarji fl-Istati Uniti żdiedu għal-livelli għolja ġodda matul Ottubru, investituri globali żiedu l-ishma Amerikani li għandhom għall-ogħla livelli f’seba’ xhur. Matul dan il-perjodu, il-pjani dwar it-tnaqqis fit-taxxa tal-Istati Uniti għaddew minn ostaklu leġiżlattiv importanti, u dan qajjem tamiet li l-kumpaniji Amerikani jistgħu jiksbu l-benefiċċji. Dan għen sabiex l-ishma jilħqu livelli ġodda matul Ottubru, mgħejjuna wkoll minn rapporti finanzjarji mill-kumpaniji li kienu aħjar milli mistennija u statistika tajba dwar it-tkabbir ekonomiku fl-Istati Uniti matul it-tielet kwart tas-sena.

Ishma Lokali

Is-suq lokali tal-ishma llum kien imħallat. Il-GlobalCapital u l-Malta International Airport tilfu 0.83% u 0.21% rispettivament waqt li kien hemm żieda ta’ 3.14% fl-RS2 Software.

Bonds lokali

Anke s-suq tal-bonds kien imħallat. Kien hemm tnaqqis ta’ 1.38% fil-Mediterranean Bank 2019; ta’ 0.48% fil-Bank of Valletta 2019 u ta’ 0.47% fil-Mariner Finance 2024. Min-naħa l-oħra Simonds Farsons Cisk 2027, Mediterranean Investments Holdings 2022, Eden Finance 2027 u Stivala Group Finance 2027 żdiedu b’0.48%, 0.54%, 0.88% u 1.99% rispettivament.

Indikaturi Ekonomiċi

L-ekonomija Kanadiża ċkienet bla mistenni matul Awwissu wara li ma kellha ebda moviment fix-xahar ta’ qabel. F’rapport, Statistics Canada qal li l-Prodott Domestiku Gross ċkien b’0.1% matul Awwissu fuq ix-xahar ta’ qabel, u ma qabilx mat-tbassir ta’ żieda ta’ 0.1% u agħar miċ-cifra bla ebda żieda tax-xahar ta’ qabel. Wara r-rapport, li nħareġ flimkien mal-indiċi tal-prezzijiet tal-materja prima u l-indiċi tal-prezzijiet tal-prodotti industrijali għal Settembru, ir-rata tad-dollaru Amerikan ma dak Kanadiż kienet 1.2898 minn 1.2845 qabel il-ħruġ tad-data.

Prodotti Essenzjali

Il-prezzijiet taż-żejt mhux maħdum tbaxxew illum, għax l-investituri ħadu l-profitti wara l-aħħar żidiet fil-prezz fost ottimiżmu dwar l-ibbilanċjar tas-suq. Iżda ż-żejt Brent kien xi ftit ogħla fi tmiem il-jum. Il-prezz tad-deheb tbaxxa hekk kif id-dollaru riesaq lejn l-aħjar xahar minn Frar qabel il-laqgħat tal-banek ċentrali, l-istatistika dwar il-pagi fl-Istati Uniti u t-tħabbira tal-president il-ġdid tal-Federal Reserve.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Muniti Id-dollaru Amerikan qed jieħu ftit tan-nifs wara li laħaq l-ogħla livell għall-2018 fil-bidu ta’ din il-ġimgħa. Madankollu, ir-raġuni għal pawża mhijiex minħabba l-politika dwar l-ekonomija Amerikana, il-politika tal-Federal Reserve…

Barranin

Id-Dollaru żdied wara li laħaq l-ogħla livell f’sena fost dgħufija fl-Ewro u l-Isterlina, hekk kif in-negozjati dwar Brexit huma weqfin u t-tħassib dwar it-tkabbir ekonomiku qajjem aktar dibattitu dwar il-projezzjonijiet…

Barranin

Id-Dollaru qed ikun negozjat biex jirkupra xi ftit fis-sessjoni Ewropea hekk kif is-swieq kienu qed jistennew id-deċiżjoni dwar ir-rata tal-interessi mill-Federal Reserve aktar tard. Illum kien id-Dollaru Awstraljan l-aktar b’saħħtu…

Barranin

Muniti Id-dollaru ddgħajjef wara li l-elezzjonijiet ta’ nofs il-leġiżlatura qasmu lill-Kungress u tappnu l-aspettativi għal stimulu fiskali addizzjonali, waqt li l-yen iddgħajjef kontra l-parti l-kbira tal-muniti rivali hekk kif żdied…

Aktar