Barranin, Lokali
Livell rekord għas-swieq finanzjarji globali

Muniti Kontra l-Ewro

Id-Dollaru llum żdied, qrib l-ogħla rata fi tliet xhur u nofs kontra l-Yen, hekk kif l-investituri qed jiffokaw fuq d-deċiżjoni dwar il-politika monetarja mill-Federal Reserve aktar tard, kif ukoll dwar kwalunkwe progress fil-pjani ta’ riforma fiskali mill-President Trump.

L-Isterlina telgħet għall-ogħla livell f’erba’ xhur u nofs kontra l-Ewro llum wara li l-manifatturi Ingliżi rraportaw tkabbir tajjeb għal Ottubru u dan isaħħaħ l-istennija li l-Bank of England nhar il-Ħamis iżid ir-rati tal-interessi.

Indiċi

Il-prezzijiet bil-quddiem għall-ishma fuq is-swieq finanzjarji fl-Istati Uniti kienu resqin lejn ftuħ tajjeb f’Wall Street, hekk kif rapporti finanzjarji tajbin mill-kumpaniji għat-tielet kwart saħħaħ is-sentiment, waqt li l-investituri stennew għal ħjiel dwar żidiet futuri mill-aħħar laqgħa tal-Federal Reserve.

Is-swieq finanzjarji globali laħqu livell rekord ieħor, minħabba żieda ta’ 3% fl-ishma tar-riżorsi bażiċi wara li l-prezzijiet taż-żejt laħqu l-ogħla livell min-nofs l-2015 u minħabba żidiet fil-bejgħ minn kumpaniji bħalma hija s-Sony.

Isħma Lokali

Is-suq lokali tal-ishma llum kien imħallat. Il-Bank of Valletta, l-RS2 Software u l-GO tilfu 5.00%, 2.44% u 1.28%  rispettivament. F’territorju pożittiv kienu l-Lombard Bank Malta u l-International Hotel Investments b’żidiet ta’ 0.09% u 1.64% rispettivament.

Bonds Lokali

Anke s-sessjoni tal-bonds lokali kienet imħallta. Kien hemm tnaqqis ta’ 0.98% fis-Central Business Centres 2027; 0.34% fil-Premier Capital 2026 u ta’ 0.19% fil-Grand Hżrbour Marina 2027.

F’territorju pożittiv kien hemm Stivala Group Finance 2027, GAP Group 2023 u l-Corinthia Finance 2026 b’żidiet ta’ 0.18%, 0.49% u 1.96%  rispettivament.

Indikaturi Ekonomiċi

Is-settur tal-manifattura tar-Renju Unit kompla jespandi b’pass tajjeb ħafna fil-bidu tar-raba’ kwart, skont stħarriġ maħruġ llum.

Il-grupp ta’ riċerka IHS Markit qal li l-indiċi tela’ għal 56.3 f’Ottubru minn 56.0 f’Settembru li kien rivedut ‘il fuq. L-ekonomisti kienu qed jistennew indiċi ta’ 55.8.

Fl-indiċi, aktar minn 50.0 jindika espansjoni ekonomika waqt li inqas inkun ifisser tnaqqis fl-ekonomija.

Prodotti Essenzjali

Il-prezz taż-żejt laħaq l-ogħla livell min-nofs l-2015 hekk kif l-istatistika wriet li l-OPEC tejbet il-konformità mal-ftehim tal-qtugħ tal-produzzjoni u r-Russja mistennija li tkompli żżomm il-ftehim.

Il-prezz tad-deheb żdied għal ftit ‘il fuq minn $1,280 kull uqija għax il-kawtela qabel il-konferma din il-ġimgħa taċ-Chairman il-ġdid tal-Federal Reserve u l-istqarrija dwar il-politika monetarja mill-bank ġiegħlet lill-investituri jnaqqsu x-xiri.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Id-dollaru żdied għall-ogħla rata f’ħames xhur illum hekk kif tnaqqas it-tħassib dwar gwerra kummerċjali bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina, u dan ħajjar l-investituri biex ikabbru s-sentiment favur il-munita Amerikana. L-investituri…

Barranin

L-Ewro llum tbaxxa għall-inqas rata f’ħames xhur għax l-investituri qed juru tħassib dwar it-talbiet tal-partiti populisti li mistennija jiffurmaw gvern fl-Italja u hekk kif żieda ġdida fid-dħul tal-bonds tat-Teżor Amerikan…

Barranin, Lokali

L-ewro baqa’ mwaħħal qrib l-inqas rata wara l-aħbar ta’ tkabbir ekonomiku dgħajjef aktar milli mistenni fil-Ġermanja u żieda fid-dħul mill-bonds tat-Teżor Amerikan għenet lid-dollaru jirkupra wara pawsa fiż-żidiet. Is-saħħa tad-dollaru…

Barranin

Id-Dollaru tbaxxa għall-inqas livell f’ġimgħa hekk l-investituri bdew jiddubitaw jekk l-irkupru tal-ġimgħa li għaddiet li wassal lill-munita Amerikana għall-ogħla livell f’aktar minn erba’ xhur kienx spiċċa. Id-Dollaru żdied hekk kif…

Aktar