Attivita'
11-il banda f’mass band biex ifakkru il-125 anniversarju tal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri

L-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri, għall-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet tal-125 anniversarju mit-twaqqif tal-banda, ħa torganizza The Red’s MassedBand.

Din l-attività hija l-ewwel waħda tax-xorti tagħha f’pajjiżna, fejn fiha ser jiparteċipaw 11-il banda u ser jindaqqu marċi brijuzi minn kull banda.  Il-Mass Band tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur tal-Banda tagħna Mro. Archibald Mizzi.

Din l-attività ser issir nhar is-Sibt 5 ta’ Mejju 2018 fis-7.30 ta’ filgħaxija ġewwa Pjazza San Frangisk Ħal Qormi. Ser jintwerew ukoll siltiet tal-briju tal-festa ta’ kull banda li ser tiparteċipa. Ikun hemm ikel, xorb u divertiment. Kull min hu dilettant tal-festi u marċi brijużi m’għandux jitlef din l-attivita’.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Fuq l-ixkafef tal-libreriji tagħna nsibu kotba t’awturi minuri qoxra ma’ qoxra ma’ kotba ta’ ġganti letterarji. Tul kors ta’ sentejn sħaħ, l-istudenti tad-Diploma fil-Letteratura Maltija stħarrġu għadd t’awturi sabiex jixħtu dwal…

Attivita'

Għada Ħal Qormi se jibqa’ mqajjem għal-Lejl f’Casal Fornaro. L-avveniment jippromwovi l-kultura, tradizzjoni u folklor Malti. L-attività tiffoka l-aktar fuq it-tradizzjoni tal-ħobża Maltija. Bl-attivitajiet jimirħu f’diversi toroq ta’ Ħal Qormi,…

Wirja

Se titnieda l-Maltex Philatelic Exhibition and Collectors’ Fair, wirja li se tiġbor fiha fost l-oħrajn kollezzjonijiet ta’ oġġetti tat-Tieni Gwerra Dinjija. Dan minbarra li se jkun hemm għall-wiri fliexken tradizzjonali…

Attivita'

Malta Feline Guardians Club (MFGC) se ttella’ xow tal-qtates bejn is-27 u t-28 t’Ottubru f’Montekristo. Dawk kollha li jħobbu l-qtates huma mħeġġa biex jattendu u jipparteċipaw biċ-ċans li jirbħu l-premju…

Aktar