Attivita'
11-il banda f’mass band biex ifakkru il-125 anniversarju tal-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri

L-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri, għall-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet tal-125 anniversarju mit-twaqqif tal-banda, ħa torganizza The Red’s MassedBand.

Din l-attività hija l-ewwel waħda tax-xorti tagħha f’pajjiżna, fejn fiha ser jiparteċipaw 11-il banda u ser jindaqqu marċi brijuzi minn kull banda.  Il-Mass Band tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur tal-Banda tagħna Mro. Archibald Mizzi.

Din l-attività ser issir nhar is-Sibt 5 ta’ Mejju 2018 fis-7.30 ta’ filgħaxija ġewwa Pjazza San Frangisk Ħal Qormi. Ser jintwerew ukoll siltiet tal-briju tal-festa ta’ kull banda li ser tiparteċipa. Ikun hemm ikel, xorb u divertiment. Kull min hu dilettant tal-festi u marċi brijużi m’għandux jitlef din l-attivita’.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Fis-Sala Kappella tal-Mirakli fil-Ġnien tal-Mirakli, Ħal Lija se jsir il-festival taċ-ċitru. Hawnhekk se jkun hemm il-bejgħ tal-frott, ikel lokali u inernazzjonali kif ukoll bejgħ tal-prodotti tal-għasel. Il-festival se jsir fl-20…

Attivita'

Skont il-Kummissjoni Għolja tal-Ġnus Magħquda għar-Refuġjati, illum 13.1 miljun persuna fis-Sirja għandhom bżonn għajnuna umanitarja – dan minħabba 8 snin ta’ gwerra ċivili krudili u persekuzzjoni kontra l-Kristjani li ġarrbu…

Attivita'

Amigos huwa grupp magħmul minn żgħażagħ, li jwettqu xogħol volontarju u jagħmel parti mis-Segretarjat Missjonijiet Agostinjan. Ta’ kull sena jwettqu xogħol missjunarju, ‘il barra minn xtutna. Din is-sena jagħlqu 25…

Attivita'

Taħt id-direzzjoni tas-Surmast Etienne Spiteri, il-Banda San Ġiljan se ttella’ kunċert mużikali bl-isem Music from Vienna, li jikkonsisti minn repertorju esiġenti u magħruf tal-kompożitur Awstrijakk Johann Strauss Jr, li żgur…

Aktar