Attivita'
13-il student b’wirja ta’ fotografija u animazzjoni fl-Università

Id-Dipartiment tal-Arti Diġitali tal-Fakultà tal-Media and Knowledge Sciences, fl-Università ta’ Malta, jistieden lill-pubbliku għal NU, wirja mtellgħa minn grupp ta’ tlettax-il student u studenta fl-aħħar sena tal-BFA Hons in Digital Arts (Baċċelerat fl-Arti Diġitali). Din il-wirja ta’ arti hija parti mill-proġett tal-istudenti tal-aħħar sena, u ser tittella’ fl-istudio tal-Fakultà.

L-isem NU huwa meħud mit-13-il ittra tal-alfabet Grieg, li jirrappreżenta n-numru ta’ parteċipanti.

NU tinkorpora numru ta’ proġetti li jvarjaw minn fotografija u illustrazzjoni, għal animazzjoni u arti kunċettwali. Apparti dan, l-istudenti jridu jieħdu ħsieb il-‘branding’, id-disinn, il-PR u l-‘marketing’ tax-xogħolijiet tagħhom, fuq livell kemm personali kif ukoll kollettiv.

Dan kollu ser jintwera fil-ftuħ tal-wirja NU fil-25 ta’ Mejju 2018 fis-7.30 ta’ filgħaxija. Kulħadd huwa mistieden. Waqt li l-istudenti ser juru xogħolhom ser ikunu wkoll lesti jiddiskutu l-proġetti tagħhom. Il-wirja ser tibqa’ miftuħa sat-8 ta’ Ġunju 2018 waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju.

Il-kors li huwa fuq tliet snin jinkludi studju ta’ natura prattika kif ukoll teoretika f’diversi tekniki tradizzjonali u kontemporanji fil-kuntest tal-llum.

Il-kors jipprepara l-istudenti fil-ħsieb kreattiv li bih ikunu kapaċi jsolvu diversi problemi bl-użu tal-arti u d-disinn. L-għan prinċipali huwa li l-istudenti jitgħallmu kif ikunu professjonali fil-qasam tal-arti diġitali, fid-disinn grafiku u fl-animazzjoni. L-illustrazzjoni u l-fotografija huma ukoll prominenti fiż-żewġt oqsma tal-kors. F’dawn it-tliet snin, l-istudenti jitgħallmu dwar ir-riċerka, il-kollaborazzjoni, u l-ħolqien ta’ kontentut f’kuntest artistiku sabiex jesperimentaw b’tekniki u suġġetti diversi.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Fis-Sala Kappella tal-Mirakli fil-Ġnien tal-Mirakli, Ħal Lija se jsir il-festival taċ-ċitru. Hawnhekk se jkun hemm il-bejgħ tal-frott, ikel lokali u inernazzjonali kif ukoll bejgħ tal-prodotti tal-għasel. Il-festival se jsir fl-20…

Attivita'

Skont il-Kummissjoni Għolja tal-Ġnus Magħquda għar-Refuġjati, illum 13.1 miljun persuna fis-Sirja għandhom bżonn għajnuna umanitarja – dan minħabba 8 snin ta’ gwerra ċivili krudili u persekuzzjoni kontra l-Kristjani li ġarrbu…

Attivita'

Amigos huwa grupp magħmul minn żgħażagħ, li jwettqu xogħol volontarju u jagħmel parti mis-Segretarjat Missjonijiet Agostinjan. Ta’ kull sena jwettqu xogħol missjunarju, ‘il barra minn xtutna. Din is-sena jagħlqu 25…

Attivita'

Taħt id-direzzjoni tas-Surmast Etienne Spiteri, il-Banda San Ġiljan se ttella’ kunċert mużikali bl-isem Music from Vienna, li jikkonsisti minn repertorju esiġenti u magħruf tal-kompożitur Awstrijakk Johann Strauss Jr, li żgur…

Aktar