Reliġjon
50 sena anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-knisja parrokkjali ta’ M’Xlokk
Il-knisja Parrokkjali ta’ marsaxlokk ser tagħlaq 50 sena kkonsagrata fis-17 ta’ Settembru 2017.
Kien għalhekk li din is-sena Mons. Arċisqof għoġbu jgħolli d-dinjita tal-Knisja għal Santwarju Marjan – post ta’ pellegrinaġġ li fih, in-nisrani jiltaqa’ m’Alla bl-interċessjoni t’ommna Marija.
Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet, ser ikun hemm kunċert mużikali bit-titlu: Quinquagesimo, kelma li tfisser il-ħamsin.
Is-surmast direttur tal-Banda tal-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei, is-Sur Etienne Spiteri ser jidderiġi l-banda f’akkademja mużikali li teħodna lura fiż-żmien biex tirrakuntalna l-ġrajjiet li waslu għal dan l-avveniment storiku tax-Xatt Xlukkajr.
Kullħadd hu mistieden
Aħbarijiet Oħra
Mużika, Reliġjon

Matul is-sena 2018 ir-raħal taż-Żurrieq ser ikun qiegħed jiċċelebra bil-kbir tlett anniversarji importanti fl-istorja tiegħu.  Il-200 sena mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ Santa Katarina V.M., xogħol l-istatwarju Marjanu Gerada, l-400 sena…

Reliġjon

Fl-okkazjoni tal-1950 anniversarju tal-martirju ta’ San Pawl, il-Kapitlu Metropolitan se jippreżenta l-Oratorju: PAWLU TA’ MALTA, versi tal-Professur Oliver Friggieri, b’mużika tal-Professur Charles Camilleri. L-Oratorju se jsir fil-Katidral Metropolitan ta’ San…

Reliġjon

Id-29 ta’ Awwissu 2017 il-parroċċa tax-Xaghra fakkret il-50 anniversarju mill-ghoti tal-ġieh ta’ Bazilika lill-kolleġġjata ta’ Marija Bambina. Wara 9 snin ta’ inkwiet u kunflitt mal-awtoritajiet ekkleżjastiċi ta’ dawk iż-żminijiet, bil-għajnuna…

Reliġjon

Wara xogħol ta’ restawr intensiv u induratura ġdida u oriġinali li sar fuq il-vara titulari ta’ Santa Venera Verġni u Martri, din se tinġieb lura f’Santa Venera nhar it-Tnejn, 24…

Aktar