Reliġjon
50 sena anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-knisja parrokkjali ta’ M’Xlokk
Il-knisja Parrokkjali ta’ marsaxlokk ser tagħlaq 50 sena kkonsagrata fis-17 ta’ Settembru 2017.
Kien għalhekk li din is-sena Mons. Arċisqof għoġbu jgħolli d-dinjita tal-Knisja għal Santwarju Marjan – post ta’ pellegrinaġġ li fih, in-nisrani jiltaqa’ m’Alla bl-interċessjoni t’ommna Marija.
Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet, ser ikun hemm kunċert mużikali bit-titlu: Quinquagesimo, kelma li tfisser il-ħamsin.
Is-surmast direttur tal-Banda tal-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei, is-Sur Etienne Spiteri ser jidderiġi l-banda f’akkademja mużikali li teħodna lura fiż-żmien biex tirrakuntalna l-ġrajjiet li waslu għal dan l-avveniment storiku tax-Xatt Xlukkajr.
Kullħadd hu mistieden
Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Sa mill-eqdem żminijiet il-Knisja Rumana tiċċelebra s-sejba tar-Relikwi Qaddisa tas-Salib Imqaddes minn Santa Elena b’mod tassew solenni. B’devozzjoni tassew antika lejn is-Salib Imqaddes Birkirkara tiċċelebra l-Festa ta’ Santu Kruċ nhar…

Reliġjon

Mad-dħul tal-purċissjoni tal-festa tas-sena li għaddiet, il-Kappillan tal-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem f’Birkirkara kien ħabbar li l-vara titulari kienet ser tittieħed għar-restawr fix-xhur ta’ wara. Il-Parroċċa ddiskutiet ma’ diversi professjonisti f’dan…

Reliġjon

Michelangelo: ir-ruħ u l-id. Din hi t-tema oriġinali li din is-sena l-grupp taż-żgħażagħ PlusU taż-Żejtun se jippreżentaw fil-Via Sagra żagħżugħa tagħhom. Flimkien mal-missier tar-rinaxximent, minn se jattendi għal din il-Via…

Reliġjon

Nhar il-Ħadd li ġej, 25 ta’ Marzu, il-Knisja tagħti bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa biċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. L-Arċisqof Charles J. Scicluna, fl-10:30 a.m., ibierek il-friegħi tal-palm u taż-żebbuġ,…

Aktar