Reliġjon
50 sena anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-knisja parrokkjali ta’ M’Xlokk
Il-knisja Parrokkjali ta’ marsaxlokk ser tagħlaq 50 sena kkonsagrata fis-17 ta’ Settembru 2017.
Kien għalhekk li din is-sena Mons. Arċisqof għoġbu jgħolli d-dinjita tal-Knisja għal Santwarju Marjan – post ta’ pellegrinaġġ li fih, in-nisrani jiltaqa’ m’Alla bl-interċessjoni t’ommna Marija.
Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet, ser ikun hemm kunċert mużikali bit-titlu: Quinquagesimo, kelma li tfisser il-ħamsin.
Is-surmast direttur tal-Banda tal-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei, is-Sur Etienne Spiteri ser jidderiġi l-banda f’akkademja mużikali li teħodna lura fiż-żmien biex tirrakuntalna l-ġrajjiet li waslu għal dan l-avveniment storiku tax-Xatt Xlukkajr.
Kullħadd hu mistieden
Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun ser tagħalaq 50 sena Parroċċa. Sewwa sew fl-1 ta’ Jannar 2018, il-Parroċċa tal- Immakulata Kunċizzjoni ser tiċċelebra l-Ġubilew tad-Deheb permezz ta’ quddiesa kkonċelebrata fl-1 ta’ Jannar…

Reliġjon

Il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru 2017 huwa Jum l-Insedjament u l-Pussess tal-Prepostu Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta’ Sant’Elena, Birkirkara. Għalhekk, dakinhar, fil-5.30pm issir iċ-Ċerimonja tal-ħatra tar-Reverendu Monsinjur Paul Carmel Vella bħala Kanonku…

Mużika, Reliġjon

Matul is-sena 2018 ir-raħal taż-Żurrieq ser ikun qiegħed jiċċelebra bil-kbir tlett anniversarji importanti fl-istorja tiegħu.  Il-200 sena mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ Santa Katarina V.M., xogħol l-istatwarju Marjanu Gerada, l-400 sena…

Reliġjon

Fl-okkazjoni tal-1950 anniversarju tal-martirju ta’ San Pawl, il-Kapitlu Metropolitan se jippreżenta l-Oratorju: PAWLU TA’ MALTA, versi tal-Professur Oliver Friggieri, b’mużika tal-Professur Charles Camilleri. L-Oratorju se jsir fil-Katidral Metropolitan ta’ San…

Aktar