Arti
Anzjani mħeġġa jattendu għal Stejjer fil-Mużew

Mit-Tlieta 26 sal-Ġimgħa 29 ta’ Novembru, Heritage Malta qed tistieden lill-anzjani biex jattendu fil-Mużew tal-Arti, MUŻA, sabiex jipparteċipaw f’attività interessanti li ddur mal-istejjer tal-kwadri u mal-ġrajjiet tal-parteċipanti.

Spiċċa ż-żmien meta l-viżitaturi kienu mistennija josservaw l-esebiti tal-mużew fi skiet perfett. Illum, il-viżitaturi qed jiġu mħeġġa biex jinvolvu ruħhom fil-mużewijiet ħalli jifhmu aħjar dwar il-valur ta’ dan il-wirt kulturali kollettiv. L-attivitajiet jiġu organizzati biex iqajjmu diskussjoni, biex iqanqlu kurżità u saħansitra biex iwasslu għal riflessjoni personali. Min-naħa l-oħra, l-ispazji tal-mużew qed jiġu użati biex isir skambju ta’ stejjer kemm tal-passat u kif ukoll tal-preżent.

L-attività ‘Stories at the Museum’ għandha l-għan li tispira lill-parteċipanti permezz ta’ żewġ biċċiet tal-arti speċifiċi li kapaċi joħolqu konverżazzjoni. Għall-ewwel se ssir eżaminazzjoni ta’ dawn il-pitturi biex il-parteċipanti jiskopru l-ġrajjiet li hemm miġbura fihom. Imbagħad, il-parteċipanti se jiġu mħeġġa biex jiftakru xi episodji li għexu huma stess ħalli jaqsmuhom mal-oħrajn. B’hekk, il-mużew ser iservi biex jagħti vuċi lill-udjenza tiegħu.

Din l-attività se tiġi segwita b’waqfa għall-kafè u bi żjara fil-mużew li se tiffoka fuq il-ġrajjiet li jkunu ġew diskussi.

Prezz: €3 kull persuna.

Ħin: mid-9.30am sa nofsinhar

Il-biljetti jistgħu jinxtraw mill-mużewijiet u s-siti ta’ Heritage Malta jew online.

Għal aktar tagħrif, ċemplu fuq 2395 4360 jew żuru www.heritagemalta.org

Aħbarijiet Oħra
Arti

Avaritia is one of the seven deadly sins, together with pride, lust, envy, gluttony, wrath and sloth. Greed is the artificial, rapacious desire and pursuit of material possessions. Thomas Aquinas…

Arti

Nhar il-Ġimgħa, 6 ta’ Settembru, Heritage Malta se tkun qed tilqa’ t-tnedija tal-katalgu tal-esebizzjoni ‘Maestri d’Olanda e di Fiandra nei mari del sud’ fil-mużew tal-arti MUŻA. Fl-2018, xogħlijiet ewlenin u…

Arti

The Friends of the Manoel in collaboration with St John’s Co-Cathedral Foundation are organising a talk on Caravaggio by Fr Marius Zerafa O.P. Fr Marius Zerafa O.P. was Curator of…

Aktar