Attivita
Attività tal-għoti tad-demm mill-Protezzjoni Ċivili

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jorganizza attività ta’ għoti tad-demm bejn il-Ġimgħa 26 u l-Ħadd 28 ta’ Jannar 2018 mit-8 ta’ filgħodu sas-6 ta’ filgħaxija.

L-attività se ssir fiċ-Ċentru għat-Trasfużjoni tad-Demm, G’Mangia, ħdejn l-Isptar San Luqa.

Din l-attività hi miftuħa għall-pubbliku li jrid jippreżenta l-karta tal-identità qabel l-għoti tad-demm.

Minħabba raġunijiet ta’ sigurtà, l-impjegati tad-DPĊ ma jistgħux jagħtu demm waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

Aħbarijiet Oħra
Attivita

Il-Mixegħla tas-Salib tal-Għolja hija attività sinonima ma’ Ħamis ix-Xirka li din is-sena huwa id-29 ta’ Marzu. L-attività ssir fiż-żona tas-Salib tal-Għolja fis-Siġġiewi u hija organizzata mill-Każin Banda San Nikola u l-Kunsill…

Attivita

Bejn id-Duluri u Sibt il-Għid se tittella’ edizzjoni oħra tal-wirja sagra bit-tema ‘Ave Crux, Spes Unica’ ġewwa l-Belt Victoria, f’numru 5, Triq il-Madonna tal-Karmnu. Il-wirja hi miftuħa għal kulħadd, u…

Attivita

Il-kompożitur Taljan Antonino Oddo ser ikun il-mistieden speċjali waqt il-kunċert ‘Riflessi’ li ser jittella’ llejla fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesu’ fil-Belt Valletta fis-7.15pm. Dan il-kunċert qed jittella’ b’mod konġunt…

Attivita

Il-ħmistax edizzjoni tal-mixja tal-lejl bejn Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira, mill-Mellieħa sal-Isla, reġgħet waslet. Bħas-snin ta’ qabel, il-fondi li jinġabru huma b’risq Puttinu Cares, biex ikunu jistgħu jgħinu aktar familji…

Aktar