Attivita'
Avveniment tal-BlockFinance jiffoka fuq is-Security Token Offerings

FinanceMalta se torganizza l-aħħar avveniment tagħha tal-BlockFinance għall-2019 u fih se tagħti ħarsa mill-qrib lejn is-Security Token Offerings (STOs).

Organizzat b’kollaborazjoni mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Blockchain u sponsorjat minn Gonzi & Associates, Advocates, dan il-breakfast session se jsir fis-26 ta’ Novembru mit-8am sa nofsinhar fil-Corinthia Palace Hotel, Ħ’Attard.

Il-kelliema jinkludu lil David Gonzi, Imsieħeb ta’ Gonzi & Associates, Advocates; Hagen Weiss, Konsulent Għoli ta’ BaFin; Nathan Fenech mill-MFSA; Malcolm Falzon, Imsieħeb ta’ Camilleri Preziosi Advocates; Omar Zerafa, Avukat minn Zerafa Advocates; Jonathan Galea, Direttur Maniġerjali ta’ Blockchain Advisory; Lorraine Vella, Deputat Kap tat-Taqsima tat-Titoli u s-Superviżjoni tas-Swieq fl-MFSA; Andre Zerafa, Imsieħeb ta’ GANADO Advocates; Davide Benaglia, Direttur tas-Sħubijiet Strateġiċi f’Korporatio Inc., u Patrick L. Young, Chairman tal-Blockchain Malta Association.

L-STO huwa proċess simili għall-Initial Coin Offering (ICO) u bih l-investituri jibdlu l-flus f’muniti, jew f’tokens, li jirrappreżentaw l-investiment tagħhom. Madankollu, bil-kontra tal-ICOs, l-STOs imorru pass lil hinn u jqassmu dawn it-tokens li jaqgħu taħt l-istatus ta’ titoli. Dawn huma marbutin ma’ assi ta’ investiment bħall-istocks, il-bonds, it-trusts tal-propjetà (real estate investment trusts – REIT) u fondi oħra.

Dan l-avveniment tal-BlockFinance se jkopri diversi suġġetti u se jinkludi sessjonijiet ta’ għarfien fuq l-STOs u fuq il-ġejjieni tal-investiment permezz ta’ mudelli ġodda ta’ negozji tat-tokens, l-element tal-konformità tal-STOs, u l-opportunitajiet, l-isfidi u s-soluzzjonijiet fl-adottar tal-STOs.

Fost l-oħrajn, se tiġi dikussa wkoll il-konsultazzjoni mnedija mill-MFSA u r-reazzjonijiet li daħlu fuq l-STOs, u l-passi li jmiss. Preżentazzjoni ewlenija f’dan l-avveniment se tiffoka fuq il-vantaġġi li ġġib it-teknoloġija tal-blockchain applikata għall-Governanza Korporattiva lill-kumpaniji f’Malta, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mal-awtomazzjoni tax-xogħol, id-dokumenti u l-validità ta’ azzjonijiet li jorbtu legalment.

“Din is-sena, FinanceMalta diġà organizzat żewġ avvenimenti tal-BlockFinance f’Malta. Fl-ewwel wieħed ġiet diskussa l-applikazzjoni tat-Teknoloġija tar-Reġistru Distribwit (DLT), u fl-ieħor l-isfidi li jġib miegħu il-ħasil tal-flus relatat ma’ dawn it-teknoloġiji innovattivi. Issa, fl-avveniment li jmiss, se niddiskutu l-STOs u l-aspetti varji ta’ dawn l-għodod ta’ investiment,” qal Ivan Grech, l-Uffiċjal Ewlieni tal-Operat ta’ FinanceMalta.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Nhar il-Ġimgħa, 24 ta’ Jannar, Heritage Malta qed toffri l-opportunità lill-pubbliku sabiex jifhem aħjar kif ix-xogħol ta’ bijologu flimkien ma’ dak tal-kuraturi u l-konservaturi jista’ jipprovdi informazzjoni sinifikanti dwar il-konservazzjoni…

Attivita'

Is-Soċjetà Mużikali tal-Beland fiż-Żejtun din is-sena se tkun qed torganizza edizzjoni oħra tal-Beland Music Festival. L-edizzjoni ta’ din is-sena se tkun qed tittella fit-8, 9, u 10 ta’ Mejju ta’…

Attivita'

The National Library of Malta is hosting the second themed lecture programme covering 2019-2020 entitled ‘POWER, COSTUME & SCENOGRAPHY: Making Fashion a Statement in 18th-19th Century Malta’. This programme is…

Attivita'

Fil-Palazz ta’ Sant’Anton, nhar it-Tlieta 24 ta’ Diċembru se ssir il-Quddiesa tal-Milied fit-8pm.  Id-dħul huwa bla ħlas iżda biex wieħed jattendi huwa rrakkomandat li tibbukkja post biex jikseb invit.  …

Aktar