Attivita'
Bazaar fl-Imġarr b’risq volontarji Maltin fil-Kenja

Amigos huwa grupp magħmul minn żgħażagħ, li jwettqu xogħol volontarju u jagħmel parti mis-Segretarjat Missjonijiet Agostinjan. Ta’ kull sena jwettqu xogħol missjunarju, ‘il barra minn xtutna. Din is-sena jagħlqu 25 sena mill-ewwel darba li wettqu xogħol missjunarju, fl-1994 ġewwa l-Brażil.

Minn sena għall-oħra jorganizzaw attivitajiet sabiex jinġabru fondi sabiex iwettqu x-xogħol li jkollhom pjanat, jinxtara l-materjal u anke oġġetti li jgħinu lin-nies tal-postijiet li jżuru.

Il-grupp li tiela’ din is-sena huwa kompost minn 5 żgħażagħ flimkien ma’ Fr. Mario Abela u se jwettqu xogħol ġewwa l-Kenja. Wara l-attività tal-bejgħ tal-Christmas logs imiss Bazaar b’risq il-Kenja ġewwa l-Maħżen tal-Festa tal-Imgarr Malta (taħt il-Knisja Parrokkjali) li se jseħħ mill-Ġimgħa 25 ta’ Jannar sal-Ħadd 27 ta’ Jannar. Il-Ġimgħa l-bejgħ jibda mill-4:00pm u s-Sibt u l-Ħadd mit-9:00am sat-tard.

Fil-Bazaar wieħed għandu jsib bosta affarijiet bħal kotba, ħwejjeġ, ornamenti fost affarijiet oħra bi prezzijiet ridotti. Wieħed jista’ wkoll jiltaqa’ ma’ dawn iż-żgħażagħ flimkien ma’ oħrajn li diġà wettqu din l-esperjenza.

Għal aktar informazzjoni u għal attivitajiet oħra mwettqa mill-Amigos tista’ żżur il-Facebook page tagħhom https://m.facebook.com/missions.amigos

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Kif iffurmat Filfla u minn fejn ġie isimha? Veru li kien hemm kappella fuq Filfla? Għala din il-gżira kienet tiġbed il-pirati? Kif spiċċat bħala mira għall-bombardamenti fi Żmien l-Ingliżi? Xi…

Attivita'

Għal sena oħra, l-Għaqda tal-Malti qiegħda tikkollabora mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università sabiex torganizza t-taħdita #tunattoga… u mbagħad? F’din it-taħdita se jipparteċipaw seba’ kelliema, ilkoll gradwati tal-Malti jew li segwew xi kors…

Attivita'

Għada f’Sibt il-Għid, fil-Birgu fid-9.00pm ser tinżamm tradizzjoni li ilha għaddejja għal aktar minn 100 sena; dik magħrufa bħala “Il-Begigga.” Din it-tradizzjoni kienet bdiet meta xi ħadd li kellu dak…

Attivita'

The Kummissjoni WEB, which is the media team within the Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba, during these last 3 weeks embarked on a project to organise…

Aktar