Attivita'
Ċans li tara wirja ta’ vetturi antiki tal-Korp tal-Pulizija

Għada t-Tlieta, 2 ta’ Lulju 2019, fl-għaxra ta’ filgħodu, se jingħata bidu għall-programm ta’ attivitajiet b’rabta mal-205 anniversarju mit-Twaqqif tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta, b’kunċert mużikali mill-Banda tal-Korp tal-Pulizija ġewwa Pjazza Ħelsien, il-Belt Valletta, wirjiet mill-Precision Drill Team u t-Taqsima tal-Klieb u kif ukoll esebizzjoni ta’ vetturi antiki u moderni użati mill-Pulizija.

It-tfal li se jkunu preżenti għal din l-attività se jkollhom l-opportunità li jirkbu fuq iż-żwiemel tal-Kavallerija u fuq mutur tat-Traffiku.

Waqt din l-attività se jkun hemm ukoll sessjoni ta’ informazzjoni dwar sejħiet ta’ reklutaġġ kurrenti.

Fil-ġranet ta’ wara, f’diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex, se jittellgħu kunċerti mill-Banda tal-Pulizija, sessjonijiet ta’ informazzjoni dwar sejħiet ta’ reklutaġġ u wirjiet mill-Precision Drill Team u t-Taqsima tal-Klieb:

L-Imdina fit-3 ta’ Lulju;
Tas-Sliema fil-5 ta’ Lulju;
Marsaskala fit-8 ta’ Lulju;
Buġibba fit-13 ta’ Lulju;
Marsalforn, Għawdex fil-15 ta’ Lulju.

Iż-żwiemel tal-Kavallerija u mutur tat-Traffiku se jkunu preżenti waqt dawn l-attivitajiet li jibdew fit-tmienja u nofs ta’ filgħaxija , filwaqt li f’Għawdex, l-attività tibda fis-sebgħa u nofs ta’ filgħaxija.

Il-Ħadd 7 ta’ Lulju, fid-disgħa ta’ filgħodu se tiġi ċċelebrata quddiesa ġewwa l-Kappella taċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata u wara jsir it-tqegħid ta’ kuruni fuq il-qabar tal-Korp.

Il-qofol ta’ dawn l-attivitajiet jintlaħaq il-Ġimgħa 12 ta’ Lulju, fejn fid-disgħa ta’ filgħodu ser issir Quddiesa Solenni ġewwa l-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta segwita minn wirja mużikali mill-Banda tal-Korp u l-Precision Drill Team fi Pjazza San Ġorġ u kif ukoll parata mill-Gwardja tal-Unur akkumpanjata mill-istess banda.

Dakinhar, il-Gwardja tal-Unur ser tkun qed tispara Feu de Joie.

Il-pubbliku flimkien mal-membri tal-istampa huma mħeġġa sabiex jattendu għal dawn l-attivitajiet.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

On Friday 9th August Pjazza Teatru Rjal presents the third edition of Notte Italiana. It has become somewhat of a tradition that we usher in the month of August with…

Attivita'

Bħal-lum ġimgħa, il-Ġimgħa 19 ta’ Lulju 2019, l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali se tkun qed tesegwixxi Programm Mużikali bl-isem ta’ ‘Swing Summer Night’ fil-Każin San Gejtanu fit-8pm. Id-dħul għal dan il-Programm Mużikali…

Attivita'

Fis-26 ta’ Lulju, fiċ-Ċittadella, il-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex, se jikkommemora l-Assedju ta’ Għawdex 1551  bi dramm. Id-dramm imqassar tal-Isqof Ġużeppi Cauchi ”Jasar u Fidwa”…

Aktar