Attivita'
Ċans li tara wirja ta’ vetturi antiki tal-Korp tal-Pulizija

Għada t-Tlieta, 2 ta’ Lulju 2019, fl-għaxra ta’ filgħodu, se jingħata bidu għall-programm ta’ attivitajiet b’rabta mal-205 anniversarju mit-Twaqqif tal-Korp tal-Pulizija ta’ Malta, b’kunċert mużikali mill-Banda tal-Korp tal-Pulizija ġewwa Pjazza Ħelsien, il-Belt Valletta, wirjiet mill-Precision Drill Team u t-Taqsima tal-Klieb u kif ukoll esebizzjoni ta’ vetturi antiki u moderni użati mill-Pulizija.

It-tfal li se jkunu preżenti għal din l-attività se jkollhom l-opportunità li jirkbu fuq iż-żwiemel tal-Kavallerija u fuq mutur tat-Traffiku.

Waqt din l-attività se jkun hemm ukoll sessjoni ta’ informazzjoni dwar sejħiet ta’ reklutaġġ kurrenti.

Fil-ġranet ta’ wara, f’diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex, se jittellgħu kunċerti mill-Banda tal-Pulizija, sessjonijiet ta’ informazzjoni dwar sejħiet ta’ reklutaġġ u wirjiet mill-Precision Drill Team u t-Taqsima tal-Klieb:

L-Imdina fit-3 ta’ Lulju;
Tas-Sliema fil-5 ta’ Lulju;
Marsaskala fit-8 ta’ Lulju;
Buġibba fit-13 ta’ Lulju;
Marsalforn, Għawdex fil-15 ta’ Lulju.

Iż-żwiemel tal-Kavallerija u mutur tat-Traffiku se jkunu preżenti waqt dawn l-attivitajiet li jibdew fit-tmienja u nofs ta’ filgħaxija , filwaqt li f’Għawdex, l-attività tibda fis-sebgħa u nofs ta’ filgħaxija.

Il-Ħadd 7 ta’ Lulju, fid-disgħa ta’ filgħodu se tiġi ċċelebrata quddiesa ġewwa l-Kappella taċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija Addolorata u wara jsir it-tqegħid ta’ kuruni fuq il-qabar tal-Korp.

Il-qofol ta’ dawn l-attivitajiet jintlaħaq il-Ġimgħa 12 ta’ Lulju, fejn fid-disgħa ta’ filgħodu ser issir Quddiesa Solenni ġewwa l-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta segwita minn wirja mużikali mill-Banda tal-Korp u l-Precision Drill Team fi Pjazza San Ġorġ u kif ukoll parata mill-Gwardja tal-Unur akkumpanjata mill-istess banda.

Dakinhar, il-Gwardja tal-Unur ser tkun qed tispara Feu de Joie.

Il-pubbliku flimkien mal-membri tal-istampa huma mħeġġa sabiex jattendu għal dawn l-attivitajiet.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Għall-ewwel darba f’Malta, il-qniepen ta’ diversi knejjes fil-Kottonera se jindaqqu b’mod koordinat u se jinstemgħu mat-toroq tat-Tliet Ibliet. Id-daqq tal-moti mill-qniepen tal-knejjes tal-madwar tal-Kottenera se jiġi koordinat b’mod li joħloq…

Attivita'

Il-Kunsill Lokali tal-Fgura ġie magħżul minn Transport Malta biex jorganizza n-National Car Free Day 2019. Din l-attività ser titella’ fi Triq Ħompesch nhar il-Ħadd 22 ta’ Settembru, 2019 mit-8:00 sal-16:00….

Attivita'

BirdLife Malta’s ornithologists and birders have been studying bird migration with the help of bird ringing and satellite tagging for many years. This is the way to learn about birds,…

Attivita'

The Chinese Moon Festival is China’s second most important traditional celebration and is determined by astronomical observations of the sun’s longitude and the moon’s phases. Owing to the moon’s symbolic…

Aktar