Mużika
Ċelebrazzjonijiet speċjali mis-Soċjetà Filarmonika La Stella għall-festa ta’ San Ġorġ

B’rabta mal-festa liturġika ta’ San Ġorġ li, minħabba r-rikorrenza ta’ l-Għid il-Kbir, din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar it-Tnejn 29 t’ April, is-Soċjetà La Stella ser tkun qed tniedi programm ta’ ċelebrazzjonijiet mifrux fuq tlett xhur sabiex ifakkru l-125 sena mill-miġja tal-istatwa ta’ San Ġorġ, ta’ Vincenzo Cremona, li hi ċ-ċentru tal-festi esterni ta’ San Ġorġ kull tielet ġimgha ta’ Lulju u li wkoll meqjusa bħala kapolavur ta’ l-istess Cremona.

L-ewwel fażi ta’ dawn il-festi ser jiftħu b’mod ċelebrattiv permezz ta’ dimostrazzjonij bl-istess statwa nhar il-Ħadd 28 t’April fl-10am, li fiha ser tieħu sehem il-Banda Ċittadina La Stella u l-banda mistiedna, Santa Margerita (Sannat).

Il-Ħamis 2 ta’ Mejju, fis-7.30pm, ser tiġi inawgurata wirja marbuta mal-125 sena tal-istatwa ta’ San Ġorġ Rebbieħ. Il-wirja ser issir fis-sede tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u ser tkun tinkludi numru ta’ statwi li huma xogħol Vincenzo Cremona minn madwar Għawdex u Malta, fosthom l-istess statwa ta’ San Ġorġ Rebbieħ u disa’ statwi ohra li huma propjetà tas-Socjetà Filarmonika La Stella. Din l-inizjattiva qed issir bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex u l-Kunsill Malti għall-Arti – permezz tal-fond ‘Creative Communities’.

Appuntamenti oħra fix-xahar ta’ April jinkludu l-ikla tal-festa fil-Każin tal-Banda La Stella, is-Sibt 27 t’ April u l-Pontifikal Solenni li jfakkar il-festa liturġika ta’ San Ġorġ Martri fil-Bażilika ta’ San Ġorġ nhar it-Tnejn 29 ta’April fis-7pm fil-Bażilika ta’ San Ġorġ.

Aktar informazzjoni tinsab fuq il-paġna Facebook tas-Soċjetà jew is-sit elettroniku www.lastella.com.mt

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Reġa’ wasal il-Malta International Organ Festival, festival tant mistenni minn dawk kollha dilettanti tal-knejjes u mużika klassika, li din is- sena ser ikun mit-22 ta’ Novembru sas-6 ta’ Dicembru bi ħmistax…

Mużika

Il-Kunċert annwali li l-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta tagħmel b’risq id-Dar tal-Providenza se jsir fil-Katidral Metropolitan ta’ San Pawl fl-Imdina, il-Ġimgħa 6 ta’ Diċembru fit-8.00pm. Il-kunċert se jkun taħt il-patroċinju…

Mużika

The famed Saturday Night Bee Gees tribute band has arrived in Malta ahead of their one-night-only disco event in aid of Save Valletta’s Skyline appeal, taking place tonight. The six-member…

Reliġjon

Nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Novembru 2019 jingħata bidu għal disgħa t’ijiem ta’ Novena ta’ preparazzjoni għall-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fl-Imqabba. In-Novena tiftaħ fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba fil-5:30pm bir-reċita tar-Rużarju. Wara tingħad il-Kurunella tal-Immakulata Kunċizzjoni u tingħata l-Barka…

Aktar