Mużika
Ċelebrazzjonijiet speċjali mis-Soċjetà Filarmonika La Stella għall-festa ta’ San Ġorġ

B’rabta mal-festa liturġika ta’ San Ġorġ li, minħabba r-rikorrenza ta’ l-Għid il-Kbir, din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar it-Tnejn 29 t’ April, is-Soċjetà La Stella ser tkun qed tniedi programm ta’ ċelebrazzjonijiet mifrux fuq tlett xhur sabiex ifakkru l-125 sena mill-miġja tal-istatwa ta’ San Ġorġ, ta’ Vincenzo Cremona, li hi ċ-ċentru tal-festi esterni ta’ San Ġorġ kull tielet ġimgha ta’ Lulju u li wkoll meqjusa bħala kapolavur ta’ l-istess Cremona.

L-ewwel fażi ta’ dawn il-festi ser jiftħu b’mod ċelebrattiv permezz ta’ dimostrazzjonij bl-istess statwa nhar il-Ħadd 28 t’April fl-10am, li fiha ser tieħu sehem il-Banda Ċittadina La Stella u l-banda mistiedna, Santa Margerita (Sannat).

Il-Ħamis 2 ta’ Mejju, fis-7.30pm, ser tiġi inawgurata wirja marbuta mal-125 sena tal-istatwa ta’ San Ġorġ Rebbieħ. Il-wirja ser issir fis-sede tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u ser tkun tinkludi numru ta’ statwi li huma xogħol Vincenzo Cremona minn madwar Għawdex u Malta, fosthom l-istess statwa ta’ San Ġorġ Rebbieħ u disa’ statwi ohra li huma propjetà tas-Socjetà Filarmonika La Stella. Din l-inizjattiva qed issir bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex u l-Kunsill Malti għall-Arti – permezz tal-fond ‘Creative Communities’.

Appuntamenti oħra fix-xahar ta’ April jinkludu l-ikla tal-festa fil-Każin tal-Banda La Stella, is-Sibt 27 t’ April u l-Pontifikal Solenni li jfakkar il-festa liturġika ta’ San Ġorġ Martri fil-Bażilika ta’ San Ġorġ nhar it-Tnejn 29 ta’April fis-7pm fil-Bażilika ta’ San Ġorġ.

Aktar informazzjoni tinsab fuq il-paġna Facebook tas-Soċjetà jew is-sit elettroniku www.lastella.com.mt

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Bħal-lum ġimgħa, il-Ġimgħa 19 ta’ Lulju 2019, l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali se tkun qed tesegwixxi Programm Mużikali bl-isem ta’ ‘Swing Summer Night’ fil-Każin San Gejtanu fit-8.00pm. Id-dħul għal dan il-Programm Mużikali…

Reliġjon

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Kalċidonju, il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana qed tiftaħ il-bibien tagħha għall-pubbliku nhar is-Sibt 20 u l-Ħadd 21 ta’ Lulju 2019. Il-pubbliku hu mistieden iżur il-bini tal-Kurja li kien…

Mużika

Nhar it-Tnejn 24 ta’ Ġunju fit-8pm, il-Banda San Gejtanu, taħt id-direzzjoni tas-Surmast direttur tagħha, Mro. Jonathan Borg FLCM, se tkun qed tesegwixxi Programm Mużikali fil-bitħa tal-Każin San Gejtanu, propju fil-ġurnata…

Mużika

Il-produtturi ta’ Balzunetta Productions qed iħabbru il-artisti prinċipali u l-bqija tal-kast għal musical ikoniku Il-Kbir Għadu Ġej, li ser iseħħ l-ewwel darba ġewwa Dar il-Mediterran fil-Belt Valletta fid-9 ta’ Awwissu…

Aktar