Mużika
Ċelebrazzjonijiet speċjali mis-Soċjetà Filarmonika La Stella għall-festa ta’ San Ġorġ

B’rabta mal-festa liturġika ta’ San Ġorġ li, minħabba r-rikorrenza ta’ l-Għid il-Kbir, din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar it-Tnejn 29 t’ April, is-Soċjetà La Stella ser tkun qed tniedi programm ta’ ċelebrazzjonijiet mifrux fuq tlett xhur sabiex ifakkru l-125 sena mill-miġja tal-istatwa ta’ San Ġorġ, ta’ Vincenzo Cremona, li hi ċ-ċentru tal-festi esterni ta’ San Ġorġ kull tielet ġimgha ta’ Lulju u li wkoll meqjusa bħala kapolavur ta’ l-istess Cremona.

L-ewwel fażi ta’ dawn il-festi ser jiftħu b’mod ċelebrattiv permezz ta’ dimostrazzjonij bl-istess statwa nhar il-Ħadd 28 t’April fl-10am, li fiha ser tieħu sehem il-Banda Ċittadina La Stella u l-banda mistiedna, Santa Margerita (Sannat).

Il-Ħamis 2 ta’ Mejju, fis-7.30pm, ser tiġi inawgurata wirja marbuta mal-125 sena tal-istatwa ta’ San Ġorġ Rebbieħ. Il-wirja ser issir fis-sede tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u ser tkun tinkludi numru ta’ statwi li huma xogħol Vincenzo Cremona minn madwar Għawdex u Malta, fosthom l-istess statwa ta’ San Ġorġ Rebbieħ u disa’ statwi ohra li huma propjetà tas-Socjetà Filarmonika La Stella. Din l-inizjattiva qed issir bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex u l-Kunsill Malti għall-Arti – permezz tal-fond ‘Creative Communities’.

Appuntamenti oħra fix-xahar ta’ April jinkludu l-ikla tal-festa fil-Każin tal-Banda La Stella, is-Sibt 27 t’ April u l-Pontifikal Solenni li jfakkar il-festa liturġika ta’ San Ġorġ Martri fil-Bażilika ta’ San Ġorġ nhar it-Tnejn 29 ta’April fis-7pm fil-Bażilika ta’ San Ġorġ.

Aktar informazzjoni tinsab fuq il-paġna Facebook tas-Soċjetà jew is-sit elettroniku www.lastella.com.mt

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Il-Kor Gaulitanus ta’ Għawdex se jkun jagħti l-kontribut tiegħu lejn il-mixja għar-ritorn tal-avvenimenti mużikali  billi se jorganizza kunċert fl-apert mis-solisti tiegħu. Fil-kunċert, “Meeting Again Through Song”, se jipparteċipaw l-erba’ soprani Anna…

Reliġjon

Il-festa tal-Madonna tal-Karmnu tinsab wara l-bieb. Liema festa, fost l-oħrajn, tiġi ċċelebrata b’devozzjoni liema bħalha fil-Belt Valletta nhar is-16 ta’ Lulju. Fl-isfond ta’ dan il-jum, f’jum il-festa fis-6.30pm se ssir…

Mużika

Il-kunċerti tħassru minħabba s-sitwazzjoni tal-Covid-19, iżda xi kantanti qed jagħżlu li jibqgħu jferrħu lill-pubbliku bil-mużika mid-dar. Ivan Grech tal-Wintermoods illejla se jkun qed jagħti kunċert minn fuq it-terazzin tad-dar tiegħu…

Aktar