Attivita'
Daqq sinkronizzat tal-qniepen fil-knejjes tal-Kottonera

Għall-ewwel darba f’Malta, il-qniepen ta’ diversi knejjes fil-Kottonera se jindaqqu b’mod koordinat u se jinstemgħu mat-toroq tat-Tliet Ibliet.

Id-daqq tal-moti mill-qniepen tal-knejjes tal-madwar tal-Kottenera se jiġi koordinat b’mod li joħloq atmosfera unika fil-Kottonera għax se jkun minsuġ f’dak li jista’ jissejjaħ kunċert ta’ qniepen, bl-isem ta’ ‘Peal’.

L-erba’ knejjes li qed jieħdu sehem f’dan il-proġett huma l-Bażilika tal-Vitorja tal-Isla, il-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz tal-Birgu, il-Kolleġġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni ta’ Bormla, u fl-aħħar se jindaqqu l-qniepen tal-knisja ta’ Santa Tereża ta’ Bormla, li huma sett ta’ qniepen speċjali ħafna b’ħoss sinfoniku u intunat li jispikka.

Dawn il-qniepen se jkunu qed jindaqqu minn 25 ruħ fl-istess ħin, taħt id-direzzjoni tal-kampanologu Kenneth Cauchi, li kkoordina l-avveniment kollu.

Huwa spjega li dan l-avveniment qatt ma sar qabel, minkejja xi tentattivi, għax jirrikjedi koordinazzjoni perfetta, li llum saret possibbli biss grazzi għat-teknoloġiji tal-komunikazzjoni.

Il-pubbliku se jkun jista’ jisma’ l-moti bejn is-7pm u t-8pm nhar it-Tnejn 23 ta’ Settembru 2019 minn madwar il-Baċir Nru 1, li ġeografikament jinsab tista’ tgħid fin-nofs ta’ dawn il-qniepen kollha u għaldaqstant igawdi mill-aħjar akustika.

Madanakollu l-ħoss se jkun qed jinstema’ wkoll mal-Kottonera kollha.

L-avveniment huwa parti minn sensiela ta’ avvenimenti artistiċi marbutin mas-sensi tal-proġett AMuSE mmexxi mill-Malta Society of Arts b’fondi mill-programm Creative Europe tal-Unjoni Ewropea.

Għal aktar tagħrif żuru http://www.artsmalta.org/events

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Ħal Għaxaq qed jipprepara biex jiċċelebra waħda mill-eqdem tradizzjonijiet tar-raħal; il-Karnival spontanju Għaxqi. Il-Karnival jibda l-Ġimgħa filgħodu għall-ħabta tad-9.30am b’attività bil-parteċipazzjoni tal-istudenti li jattendu l-iskola Primarja ta’ Ħal Għaxaq. Il-Karnival tal-Ħadd jikkonsisti f’serata bil-parteċipazzjoni ta’ numru ta’ gruppi ta’ żfin u immedjatament…

Attivita'

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival 2020, iI-Kunsill Lokali Paola ser ikun qed itella’ żewġ attivitajiet.  L-ewwel attività ser tkun Dramm qasir bl-isem ta’ MICKEY. Dan id-dramm qed jittella’ miċ-Ċentru Anzjanità Attivà tal-Kunsill Lokali…

Attivita'

The 4th lecture in the Malta Libraries’ lecture series ‘Discoveries from the Past: Promoting Research Findings’ at the National Library of Malta is a 2 session lecture organized in collaboration…

Attivita'

Is-Soċjetà Mużikali tal-Beland fiż-Żejtun din is-sena se tkun qed torganizza edizzjoni oħra tal-Beland Music Festival. L-edizzjoni ta’ din is-sena se tkun qed tittella fit-8, 9, u 10 ta’ Mejju ta’…

Aktar