Teatru
Filium Dei: dramm tal-Ġimgħa Mqaddsa fl-Isla

Għal dawn l-aħħar għaxar snin, grupp tad-drama fil-lokalità tal-Isla, illi jġib l-isem ta’ Senglea Drama Group, dejjem ħa ħsieb sabiex itella’ drammi għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa. Din is-sena, dan l-istess grupp qed iħejji bil-preparamenti tiegħu sabiex jippreżenta dramm ieħor għal dawn iż-żminijiet.

Id-dramm ta’ din is-sena bl-isem ‘Filium Dei’, huwa dramm fuq il-ħajja, il-mewt u l-qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. Waqt dan id-dramm, dawk kollha illi ser jattendu għalih, ser ikunu jistgħu jgħixu flimkien mal-atturi, l-istorja ta’ dak illi ġie fostna sabiex isalva
lill-umanità mid-dnub.

Dan id-dramm ser ikun qed jiġbor ġewwa fih diversi xeni differenti kif ukoll diversi monologi minn karattri differenti, illi permezz tagħhom, l-atturi nvoluti, jdaħħlu lill-udjenza bħala parti minn dan l-istess dramm. L-istess dramm ser ikun qed joffri wkoll diversi effetti awdjo viżivi, kif ukoll effetti bid-dawl.

F’dan id-dramm, ser ikunu qed jieħdu sehem madwar 50 attur. Id-dramm ‘Filium Dei’ huwa dramm għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa, b’kitba ta’ Adrian Falzon, illi Senglea Drama Group ser ikun qed itella’ ġewwa s-sala tas-Sede Azzjoni Kattolika, fil-lokalita’ tal-Isla, nhar is-Sibt 13 u l-Ħadd 14 t’April 2019, fis-7.30 p.m. Id-direzzjoni tad-dramm hija ta’ Adrian Falzon u Andrew Grech.

Il-biljetti għal dan id-dramm, jistgħu jinxtraw mill-bar tas-Sede Azzjoni Kattolika, 72 Triq il-Vitorja, l-Isla, kuljum bejn is-6:00 p.m. u t-8:00 p.m. Għal iktar informazzjoni u bookings ta’ biljetti, il-pubbliku jista’ jagħmel kuntatt ma dan il-grupp billi jċempel fuq 7944 9812 jew 9920 8015.

Il-pubbliku jista’ jagħmel kuntatt ukoll permezz ta’ l-indirizz elettroniku [email protected] Informazzjoni fuq id-dramm ‘Filium Dei’ u fuq Senglea Drama Group, tista’ tinkiseb mis-sit elettroniku ta’ l-istess grupp, www.sengleadramagroup.com jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-istess grupp.

Aħbarijiet Oħra
Teatru

Bejn is-17 u d-19 ta’ Mejju fit-Teatru ta’ Spazju Kreattiv tal-Belt Valletta, qed jittella’ addattament pop tar-rumanzett ta’ Francis Ebejer “Il-Ħarsa ta’ Rużann”. Il-kitba għall-palk u d-direzzjoni huma ta’ Jamie…

Teatru

Wara s-suċċess li nkiseb sentejn ilu permezz tal-kummiedja ‘It-Tieġ ta’ Karmena Abdilla’, Mixta Drama se ttella t-tieni kummiedja ‘Il-Honeymoon ta’ Karmena Abdilla’. Il-karattru ta’ Karmena huwa wieħed maħbub minn bosta…

Teatru

Għat-tieni sena konsekuttiva se jittella’ d-dramm mużikali AĦNA LI KONNA MIEGĦU: FUQ IL-GOLGOTA. Dan huwa dramm tal-passjoni mtella’ miż-żgħażagħ Franġiskani – GiFra.  Fuq kitba ta’ Patri Joseph Magro, din is-sena…

Teatru

L-Akbar Imħabba huwa d-dramm għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa li The Drama Group Mosta se tippreżenta din is-sena. Dan id-dramm, oriġinali bħal ma jkunu d-drammi ta’ dan il-grupp huwa t-35 wieħed….

Aktar