Arti
Għandek xi kitba u tixtieq tippubblikaha?

Jekk għandek xi kitba letterarja jew akkademika u tixtieq tippubblikaha f’rivista għandek l-opportunità li tagħmel dan.

Il-Bord Editorjali ta’ Leħen il-Malti qed jaċċetta kitbiet bil-Malti għall-ħarġa li jmiss – is-37 ħarġa. Għal din il-ħarġa l-Bord qed jaċċetta poeżiji, novelli u kitbiet akkademiċi ta’ natura lingwistika, kritika u kulturali.

Wieħed jista’ jibgħat sa massimu ta’ 3 kitbiet oriġinali, li jridu jaslu lil [email protected] jew bil-posta sal-15 ta’ Jannar 2017.

L-Editur Ġenerali ta’ din il-ħarġa hija Sephora Francalanza, il-President tal-Għaqda. Il-membri tal-Bord Editorjali huma Keith Attard, Dorianne Bartolo, Carmel Bezzina, Claudine Borg, Jean Paul Borg, Amy Camilleri, Martina Frendo, Claire Gouder u Jesmond Sharples.

Kull min jixtieq aktar dettalji jista’ jsib l-attività fuq  Facebook: https://www.facebook.com/events/323464768130949/ jew jikteb lill-Bord fuq l-istess indirizz elettroniku.

Leħen il-Malti hija r-rivista tal-Għaqda tal-Malti li ilha toħroġ mill-1931. Ħarġa 36 ġiet imnedija ftit tal-ġranet ilu waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb u tinkludi xogħlijiet ta’ Joseph Axiaq, Clifton Azzopardi, Ġorġ Borg, Olivia Borg, Rowena Calleja, Joe Camilleri, Elena Cardona, Charles Casha, Antoine Cassar, Priscilla Cassar, Mary Chetcuti, Diane Cutajar, Alphonse Daudet, Wayne Farrugia, Audrey Friggieri, Joe Friggieri, Albert Gatt, Elizabeth Grech, Sandra Hili Vassallo, Karl Littlejohn, Kurt Gabriel Meli, Nadia Mifsud, Gabriel Pace, John P. Portelli, Rita Saliba u Paul Zahra.

Aħbarijiet Oħra
Arti

Love Letter is a solo exhibition by Alfie Gatt, also known as Alfie Alpha, based on figurative art.  This new collection of paintings is intended to capture the intimacy of…

Arti

It-Taqsima tal-Kultura u t-Turiżmu fi ħdan il-Kunsill Lokali taż-Żejtun għar-reba’ sena konsekuttiva se ttella’ wirja dwar il-wirt Żejtuni. Din il-wirja fotografika 100 IKONA b’fotografija ta’ Angelo Caruana u Glen Chircop…

Arti

Maltese artist David Xuereb in collaboration with Gallery Last Touch will be presenting David’s latest work in an exhibition called ‘13’.  The opening will be held at Gallery Last Touch on…

Aktar