Arti
Għandek xi kitba u tixtieq tippubblikaha?

Jekk għandek xi kitba letterarja jew akkademika u tixtieq tippubblikaha f’rivista għandek l-opportunità li tagħmel dan.

Il-Bord Editorjali ta’ Leħen il-Malti qed jaċċetta kitbiet bil-Malti għall-ħarġa li jmiss – is-37 ħarġa. Għal din il-ħarġa l-Bord qed jaċċetta poeżiji, novelli u kitbiet akkademiċi ta’ natura lingwistika, kritika u kulturali.

Wieħed jista’ jibgħat sa massimu ta’ 3 kitbiet oriġinali, li jridu jaslu lil [email protected] jew bil-posta sal-15 ta’ Jannar 2017.

L-Editur Ġenerali ta’ din il-ħarġa hija Sephora Francalanza, il-President tal-Għaqda. Il-membri tal-Bord Editorjali huma Keith Attard, Dorianne Bartolo, Carmel Bezzina, Claudine Borg, Jean Paul Borg, Amy Camilleri, Martina Frendo, Claire Gouder u Jesmond Sharples.

Kull min jixtieq aktar dettalji jista’ jsib l-attività fuq  Facebook: https://www.facebook.com/events/323464768130949/ jew jikteb lill-Bord fuq l-istess indirizz elettroniku.

Leħen il-Malti hija r-rivista tal-Għaqda tal-Malti li ilha toħroġ mill-1931. Ħarġa 36 ġiet imnedija ftit tal-ġranet ilu waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb u tinkludi xogħlijiet ta’ Joseph Axiaq, Clifton Azzopardi, Ġorġ Borg, Olivia Borg, Rowena Calleja, Joe Camilleri, Elena Cardona, Charles Casha, Antoine Cassar, Priscilla Cassar, Mary Chetcuti, Diane Cutajar, Alphonse Daudet, Wayne Farrugia, Audrey Friggieri, Joe Friggieri, Albert Gatt, Elizabeth Grech, Sandra Hili Vassallo, Karl Littlejohn, Kurt Gabriel Meli, Nadia Mifsud, Gabriel Pace, John P. Portelli, Rita Saliba u Paul Zahra.

Aħbarijiet Oħra
Arti

Spazju Kreattiv qed jistieden żgħażagħ Għawdxin ta’ bejn it-13 u s-17-il sena biex jipparteċipaw fi proġett taż-żfin u tal-moviment maż-żeffiena u koreografa Gdalit Neuman bejn l-1 u t-12 ta’ Mejju…

Arti, Diskussjoni

L-arti Maltija u s-sensibbiltajiet moderni se jkunu t-tema prinċipali f’taħdita pubblika ospitata minn Heritage Malta fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija bil-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni OTS. It-taħdita, Modern sensibilities in Maltese Art, se tkun indirizzata…

Arti

The Devil of the Brush hija esebizzjoni tal-arti mtellgħa mill-Professur Keith Sciberras. L-esebizzjoni li se ssir f’Palazzo Falzon se tiftaħ fl-10 ta’ Jannar u tibqa’ miftuħa għall-pubbliku sa nhar is-7…

Arti

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti se ttella’ wirja artistika ta’ Deborah Musù mis-Sibt 13 sas-Sibt 27 ta’ Jannar 2018 fir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone fi Triq Wied il-Għasel, il-Mosta. Il-Ħinijiet tal-wiri huma…

Aktar