Attivita'
Ħal Luqa jiċċelebraw il-festa liturġika – tasal lura statwa ta’ Sant’Andrija mill-Awstralja

Il-festa liturġika tal-patrun tal-Ħal Luqa, Sant’ Andrija tiġi ċċelebrata ta’ kull sena fit 30 ta’ Novembru. Il-Knisja Kattolika madwar id-dinja tagħti ġieħ u qima lil dan l-ewwel appostlu li mexa’ wara l-Messija, ħaddan twemminu u ħa l-martirju għal ismu.

Wara li fis-snin imgħoddija l-Banda L’Unione diġà kienet tipparteċipa b’daqq ta’ marċi f’dan il-jum specjali, fis-sena 2016 il-Filarmonika L’Unione reġgħet ħadet l-inizjattiva biex fil-jum tat-30 ta’ Novembru, tagħmel marċ brijuż mat-toroq ewlenin tal-parroċċa.

Il-qofol ta’ din l-festa liturġika jintlaħaq nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Novembru. F’nofsinhar tinżam l-ikla tradizzjonali tal-festa fil-kazin. Filgħaxija mbagħad il-Kumitat u membri tas-Soċjetà L’Unione jingħaqdu mal-komunità ta’ Ħal Luqa għall-Konċelebrazzjoni Solenni tal-Festa ġewwa l-Knisja Parrokkjali fis-6pm.

Wara l-Funzjoni jingħata bidu għal marċ tradizzjonali, għall-ħabta tat-7:45pm. Il-marċ jgħaddi min diversi toroq tal-Parroċċa fejn jintemm quddiem is-sede tas-Soċjetà bid-daqq tal-innu immortali tal-banda fost il-ferħ tal-partitarji.

Din is-sena l-Luqin se jilqgħu fosthom lura mill-Awstralja l-istatwa ta’ Sant’Andrija, xogħol tal-Kav. Michael Camilleri Cauchi. Din l-istatwa ġiet irregalata minn ħuthom  l-emigranti Luqin li fis-snin disgħin kienu ordnaw din l-istatwa sabiex issir il-festa f’din l-art imbiegħda. F’dawn l-aħħar jiem sar xogħol ta’ restawr fuq l-istatwa mill-artist innifsu u llum qed terġa’ tgawdi s-sbuħija oriġinali tagħha.

Wara l-marċ issir Red Gathering ġewwa s-sede tas-Soċjetà organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ se jtella’ Villaġġ tal-Milied fi Pjazza San Filep u Triq Sciortino Ħaż-Żebbuġ. L-attività, li qed tittella’ bil-kolloborazzjoni mal-Kadini tal-Banda u bl-attendenza tal-Iscouts, se ssir nhar l-Erbgħa li…

Attivita'

Nhar it-Tnejn 17 ta’ Diċembru fil-Knisja Parrokkjali tan-Naxxar ser jittella’ l-kunċert annwali għal żmien il-Milied mill-Kor Jubilate Deo. Din is-sena, il-kunċert għandu sinifikat akbar minħabba l-fatt li matulu ser ikun…

Attivita'

Għal darb’ oħra l-kunċert annwali tal-kor The New Choral Singers se jittella’ fuq żewġ serati: nhar it-Tlieta 18 ta’ Diċembru, fil-Pro Katidral Anglikan ta’ San Pawl ġewwa l-Belt Valletta, u…

Attivita'

Għar-raba’ sena konsekuttiva, il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi se jorganizza Pjazza Milied fi Pjazza San Nikola. Din is-sena Pjazza Milied se tinkludi attrazzjoni unika bil-parteċipazzjoni tas-Siġġiewi, fil-proġett Magna Żmien li qed isir…

Aktar