Attivita'
Ħal Luqa jiċċelebraw il-festa liturġika – tasal lura statwa ta’ Sant’Andrija mill-Awstralja

Il-festa liturġika tal-patrun tal-Ħal Luqa, Sant’ Andrija tiġi ċċelebrata ta’ kull sena fit 30 ta’ Novembru. Il-Knisja Kattolika madwar id-dinja tagħti ġieħ u qima lil dan l-ewwel appostlu li mexa’ wara l-Messija, ħaddan twemminu u ħa l-martirju għal ismu.

Wara li fis-snin imgħoddija l-Banda L’Unione diġà kienet tipparteċipa b’daqq ta’ marċi f’dan il-jum specjali, fis-sena 2016 il-Filarmonika L’Unione reġgħet ħadet l-inizjattiva biex fil-jum tat-30 ta’ Novembru, tagħmel marċ brijuż mat-toroq ewlenin tal-parroċċa.

Il-qofol ta’ din l-festa liturġika jintlaħaq nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Novembru. F’nofsinhar tinżam l-ikla tradizzjonali tal-festa fil-kazin. Filgħaxija mbagħad il-Kumitat u membri tas-Soċjetà L’Unione jingħaqdu mal-komunità ta’ Ħal Luqa għall-Konċelebrazzjoni Solenni tal-Festa ġewwa l-Knisja Parrokkjali fis-6pm.

Wara l-Funzjoni jingħata bidu għal marċ tradizzjonali, għall-ħabta tat-7:45pm. Il-marċ jgħaddi min diversi toroq tal-Parroċċa fejn jintemm quddiem is-sede tas-Soċjetà bid-daqq tal-innu immortali tal-banda fost il-ferħ tal-partitarji.

Din is-sena l-Luqin se jilqgħu fosthom lura mill-Awstralja l-istatwa ta’ Sant’Andrija, xogħol tal-Kav. Michael Camilleri Cauchi. Din l-istatwa ġiet irregalata minn ħuthom  l-emigranti Luqin li fis-snin disgħin kienu ordnaw din l-istatwa sabiex issir il-festa f’din l-art imbiegħda. F’dawn l-aħħar jiem sar xogħol ta’ restawr fuq l-istatwa mill-artist innifsu u llum qed terġa’ tgawdi s-sbuħija oriġinali tagħha.

Wara l-marċ issir Red Gathering ġewwa s-sede tas-Soċjetà organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Sa mill-1974, bi storja ta’ 45 sena, il-Kumpanija Teatrali Dumnikani Beltin dejjem ħadmet qatigħ biex ittella’ dramm tal-passjoni għall-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa. Dan id-dramm illum tista’ tgħid huwa sinonimu mal-ġranet tar-Randan…

Attivita'

Il-Festival Gaulitana jirritorna bejn it-8 ta’ Marzu u s-7 t’April 2019, b’edizzjoni li ser tkun marbuta mat-tema “Il-Mara fis-Soċjetà”. Il-festival ħa spunt mill-Manon Lescaut (l-opra magħżula għal din is-sena) u…

Attivita'

Il-‘katavru’ ta’ aristokratiku Ruman ġie espost għall-pubbliku f’parti prominenti tad-Domus Romana, ir-Rabat, Malta. Il-funeral li se jsir nhar il-Ħadd li ġej, 17 ta’ Frar, se jitlaq mid-Domus u jipproċedi lejn…

Attivita'

A Meow hall, where you can meet impressive breeds and new rare breeds (the Japanese Bobtail, Kurlian Bobtail, Russian Blue & Don Sphynx) and hear owners talk about their breeds.  Two days of…

Aktar