Attivita'
Ħu sehem f’attivitajiet sportivi u għin lill-Fondazzjoni Life Cycle Malta

Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi u LifeCycle Malta Foundation se jkunu qed jorganizzaw attività sportiva fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Nikola. Din se ssir it-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018 minn 6pm sa 8.30pm, bis-sehem tal-għaqdiet sportivi tas-Siġġiewi li huma Siġġiewi Football Club Youth Nursery, Siġġiewi Basketball Club Siġġiewi Rowing Club.

Kull sena LifeCycle Malta Foundation kienet torganizza attività ta’ Żumba fil-Pjazza tas-Siġġiewi. Iżda din is-sena ngħaqdet mal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi biex minbarra ż-żumba, tiġi organizzata attività li tinkludi aktar sport fosthom rowing u cycling għal adulti kif ukoll basketball u football għat-tfal.

L-attività sportiva ġiet inkluża fil-programm t’attivitajiet tal-Festa tal-Patrun qaddis tas-Siġġiewi, San Nikola. L-għan tal-attività huwa li tħeġġeġ lil-komunità tieħu sehem fl-isport waqt li jinġabru fondi għall-LifeCycle.

Din is-sena il-LifeCycle Malta Foundation qed tiċċelebra l-20 anniversarju minn meta ġiet imwaqqfa mill-fundatur tagħha, is-Sur Alan  Curry. F’dawn is-snin, il-parteċipanti żaru iktar minn 43 pajjiż u nġabru madwar żewġ miljun ewro.

L-għan ta’ din il-fondazzjoni hi li tqajjem tagħrif fuq il-marda tal-kliewi, tiġbor fondi għan-nies morda bil-kliewi u tkompli bid-donazzjonijiet tagħha għar-riċerka dwar mard tal-kliewi fit-tfal. Din is-sena iċ-ċiklisti, bħal snin oħra sa jaqdfu 2000km, minn Dubai għal Salalah f’Oman bejn it-28 ta’ Settembru u 12 t’Ottubru 2018.

Bil-fondi li se jinġabru din is-sena, Lifecycle se tagħti donazzjoni għar-riċerka.  Fil-fatt il-flus li jingħataw mit-Title Sponsor, Foster Clark, bl-ammont ta’ €25,000 jingħataw direttament għar-riċerka. Il-fondi se jintużaw ukoll biex LifeCycle tkompli tagħti l-appoġġ tagħha għat-“Traccia” database li tintuża għall-analiżi tad-demm qabel ma jsir trapjant. Minbarra dan, LifeCycle se tħallas għas-servizz ta’ psikologu għall-pazjenti, se tikkontribwixxi parti mill-ispejjeż biex jittieħdu pazjenti Lourdes u se tikkontribwixxi għas-servizz ta’ vann sabiex pazjenti li għandhom bżonn id-dialysis ikunu jistgħu jieħdu it-trattament tagħhom matul il-lejl u b’hekk ikomplu bix-xogħol tagħhom matul il-ġurnata.

Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jagħmel donazzjoni lil LifeCycle Malta Foundation b’dawn il-mezzi:

SMS:  5061 7370 = €2.33;

5061 8920 = €6.99;

5061 9229 = €11.65;

Telefonata: 5160 2020 = €10,

5170 2005 = €15; u

5180 2006 = €25

Id-dettalji għall-donazzjoni fil-bank huma:

Isem tal-Bank: Bank of Valletta

Account number: 14814521017

Swift code VALLMTMT

IBAN number MT 18 VALL 22013000000014814521017

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti qed ittella’ esebizzjoni tal-mużajk Of Land and Sea minn Raymond Aquilina u Flavia Marmara. Raymond Aquilina u Flavia Marmarà huma żewġ kollegi u artisti appasjonati fl-arti tal-mużajk….

Attivita'

Għada, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku biex jattendi għal laqgħa kommemorattiva f’isem l-iskultur Frans Galea, fil-mużew nazzjonali tal-arti MUŻA. F’dan l-avveniment se jattendu familjari u ħbieb ta’ Galea biex jaqsmu…

Attivita'

Nhar il-Ħadd, 19 ta’ Mejju, Heritage Malta b’kollaborazzjoni mal-NGO Friends of Villa Frere qed jistiednu lill-pubbliku biex iżur il-ġonna kurjużi ta’ Villa Frere f’Tal-Pietà. Għalkemm fl-aqwa żmien tiegħu dan il-post…

Attivita'

Il-Ġimgħa 17 ta Mejju, mill-10 ta’ filgħodu sa nofsinhar, fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, il-Fondazzjoni ta’ Malta għall-Ġid tas-Soċjetà, f’kollaborazzjoni maċ-Ċentru Kulturali Ċiniż f’Malta, ser ikunu qegħdin jorganizzaw it-tieni edizzjoni…

Aktar