Id-Dramm Marjelena mtella’ mill-Bakkanti Troupe

Dan id-dramm jippreżenta diversi faċċati tal-ħajja ta’ Marjelena; id-dwejjaq tagħha mhumiex differenti wisq mill-ferħiet tagħha u dak li ġralha fil-passat għadu jiġri warajha sal-lum. Min żiegħel biha mod u min mod ieħor. Min abbużaha mod u min mod ieħor … U issa spiċċat kif spiċċat. Imma xi ġralha eżatt Marjelena? U min hi Marjelena? U Marjelena, x’tagħmel? X’jagħmlulha?

Marjelena huwa l-ewwel dramm ta’ Leanne Ellul li qed jittella’ b’direzzjoni ta’ Josette Ciappara. Il-produzzjoni tad-dramm se tkun f’idejn l-atturi tad-dramm, il-Bakkanti Troupe, magħmul minn Alison Abela, Louise Fenech, Gilbert Formosa, Mandy Mifsud, Olivia-Ann Marmarà, David Scicluna Guisti u Aldo Zammit.

Id-dramm se jittella’ bejn il-21 u t-23 ta’ Novembru u t-28 u t-30 tal-istess xahar, fit-8pm, fi Pjazza Teatru Rjal (il-green room). Il-biljetti jistgħu jinqatgħu minn www.activemalta.com (il-prezz ta’ €15 jinkludi tazza nbid). Dan id-dramm qed jittella’ bl-appoġġ tal-Kunsill tal-Arti ta’ Malta.

L-attività fuq Facebook tinsab hawnhekk: www.facebook.com/events/507761845993228.

Tagħrif dwar l-awtriċi

Leanne Ellul (1989-) tikteb poeżiji, proża u drammi. Hi wkoll kittieba ta’ serje ġdida ta’ textbooks flimkien ma’ Clare Azzopardi. Għal dawn l-aħħar tliet snin għallmet il-Malti fi skola sekondarja u bħalissa qed tkompli bir-riċerka tagħha fil-livell ta’ MA. Fl-2013, ġiet l-ewwel post fil-Premju Francis Ebejer bi dramm li se jittella’ s-sena d-dieħla ġewwa t-Teatru Manoel, u dan l-aħħar intgħażlet flimkien ma’ erba’ awturi oħra minn Malta għal proġett Ewropew bi sħab maċ-Ċina. Għandha xogħol tradott għall-Ingliż, il-Franċiż u ċ-Ċiniż. Hija l-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi tal-Għaqda tal-Malti – Università, u kordinatriċi ta’ KUL, inizjattiva kulturali li qed taħdem fuqha flimkien ma’ Kit Azzopardi.

Tagħrif dwar id-direttriċi

 Josette Ciappara kienet mal-ewwel grupp ta’ studenti li ggradwaw mill-MTADA fl-1978. Minn hemm marret tistudja fil-Conservatoire Superieur d’Art Dramatique f’Pariġi u fir-Royal Shakespeare Company ġewwa Stratford-Upon-Avon. Fost il-partijiet li ħadmet insemmu l-partijiet prinċipali li kellha fid-drammi Phaedre, Antigone, Hedda Gabler u The Good Person of Szechwan. Idderiġiet għat-televiżjoni u anke għat-teatru, bl-aħħar xogħol tagħha jkun Il-Kennies tal-Ġenna fi Pjazza Teatru Rjal. Kienet parti mid-Drama Unit u ħadmet u dderiġiet diveri programmi tat-TIE, u qdiet l-irwol tal-Prinċipal tad-Drama Centre għal ħames snin.

Tagħrif dwar l-atturi

 Il-Bakkanti Troupe ilu mwaqqaf mis-sajf tal-2011 u hu magħmul minn seba’ membri: Alison Abela, Gilbert Formosa, Louise Fenech, Mandy Mifsud, Olivia Ann Pace Marmarà, David Scicluna Giusti, u Aldo Zammit. L-idea tal-grupp nibtet fl-2008 f’Palazzuolo, fi Sqallija, fejn xi wħud mill-membri kienu qegħdin itellgħu t-traġedja Griega The Bacchae, minn fejn ħadu isimhom. Bħala grupp baqgħu jgħożżu l-ideat ta’ xulxin u fuq kollox il-ħbiberija. Il-Bakkanti jaħdmu fuq produzjonijiet li huma bil-Malti, ħafna drabi fuq drammi oriġinali u fi spazji differenti li normalment mhumiex meqjusa bħala teatri. L-għan tagħhom huwa li jtellgħu drammi ta’ kwalità li huma aċċessibli għal kulħadd, mhux biss dawk li huma midħla sew tat-teatru. F’dawn l-aħħar snin il-Bakkanti ħadu sehem f’diversi produzzjonijiet fosthom Plautus Strait u Meta Toħlom Strada Stretta.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

The Kummissjoni WEB, which is the media team within the Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V tal-Imqabba, during these last 3 weeks embarked on a project to organise…

Reliġjon

Il-Knisja qed tagħmel sejħa lil dawk kollha ta’ rieda tajba, speċjalment lill-familji Nsara, illum l-Erbgħa 25 ta’ Marzu, Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, f’għaqda max-xewqa tal-Papa f’ jum ta’ talb mad-dinja kollha. Illejla…

Attivita'

On Saturday 7th March 2020, the exhibition ‘Folder 78A: Library Plans and Drawings’ opens at the National Library of Malta – Valletta. This exhibition marks the last phase of a…

Arti

Avaritia is one of the seven deadly sins, together with pride, lust, envy, gluttony, wrath and sloth. Greed is the artificial, rapacious desire and pursuit of material possessions. Thomas Aquinas…

Aktar