Attivita'
Il-Cake Sale annwali b’risq Puttinu Cares

Għall-għaxar sena konsekuttiva, fil-Parroċċi taż-Żurrieq, Imqabba, Qrendi, Kirkop, u Safi se jsir bejgħ ta’ kejkijiet u ħelu b’risq Puttinu Cares. Din is sena din l-attività ser issir ukoll fi ħdan il-parroċċi ta’ San Basjtan u San Ġorġ ġewwa Qormi. Din l-attività qiegħda tiġi organizzata minn grupp ta’ miżżewġin mill-Parroċċa taż-Żurrieq.

Il-bejgħ ta’ kejkijiet u ħelu se jsir fl-10 u l-11 ta’ Marzu 2018 fuq iż-żuntieri tal-knejjes imsemmija.

Waqt din l-attività, kif ukoll minn ftit ġimgħat qabel, ser jinbiegħu wkoll figolli. Kull min jixtieq jixtri figolli jista’ jżur il-Cake Sale f’wieħed mill-Paroċċi.

Tistgħu tagħmlu użu wkoll mill-paġna Facebook Cake Sale Puttinu.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Kull dar għandha anġlu biex iħares lil min jgħix għall-kenn tal-ħitan tagħha … imma l-imsejken anġlu Tonio ilu snin ma jara lil xi ħadd fid-dar li kien jieħu ħsieb! L-affarijiet…

Attivita'

Fil-Perjodu Ruman kien isir rit ta’ eżorċiżmu sabiex in-nies jeħilsu mill-ispirti ħżiena fi djarhom. Dak iż-żmien kienu jemmnu li f’każijiet meta bniedem ma jingħatax difna xierqa jew meta ma jingħadux…

Attivita'

Matul din is-sena, fiż-Żurrieq qegħdin ikunu ċċelebrati bil-kbir tliet anniversarji importanti fl-istorja ta’ dan ir-raħal. Dawn huma: l-200 sena mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ Santa Katarina V.M. xogħol l-istatwarju Marjanu Gerada,…

Attivita'

L-Għaqda Mużikali Viżitazzjoni flimkien mal-Kunsill Lokali l-Għarb huma kburin li ser itellgħu t-tieni edizzjoni “Make Music Great”, Festival  Internazzjonali Annwali tal-Baned nhar is-Sibt u l-Ħadd 24 u 25 ta’ Novembru fl-Għarb…

Aktar