Attivita'
Il-festa ta’ San Girgor 2019

Il-festa ta’ San Girgor hija avveniment tradizzjonali poplari ħafna mal-Maltin u li ilu jsir mill-1500. Din il-festa tiġi ċċelebrata fl-ewwel Erbgħa wara l-Għid u fil-bidu kienet tikkonsisti f’pelegrinaġġ minn konfaternitajiet mill-parroċċi Maltin kollha li jibdew mill-Imdina u tispiċċa b’ċerimonja reliġjuża fil-knisja parrokkjali taż-Żejtun.

Illum, il-pellegrinaġġ huwa kemxejn iqsar hekk kif jibda mill-kappella ta’ San Klement fiż-Żejtun. Minn hemm ‘il quddiem, parteċipanti – li se jkunu akkumpanjati mill-Arċisqof, l-arċipriet u l-kleru – imorru fil-knisja parrokkjali taż-Żejtun fejn se jkun kantat il-miserere. Imbagħad se jkomplu sal-parroċċa l-qadima taż-Żejtun, magħrufa bħala San Girgor. Il-pelegrinagg umbat se jingħaqad ma’ karrettuni miġbuda biż-żwiemel u l-parteċipanti jkunu liebsa kostumi tradizzjonali Maltin. Il- quddiesa ssir fil-knisja ta’ San Girgor, bil-parteċipazzjoni ta’ dawk kollha preżenti.

Wara ċ-ċelebrazzjoni reliġjuża, Festivals Malta tihu hsieb li l-festi taż-Żejtun ikomplu b’ mużika folkloristika minn għannejja magħrufa filwaqt li ser jittellaw ukoll xi logħob tradizzjonali tat-tfal fil-pjazza quddiem il-knisja. Se jkun hemm ukoll bosta “stands” tal-artiġjanat u tal-ikel tradizzjonali imxerrdin madwar il-pjazza biex ikomplu ma’ l-għeruq tradizzjonali tal-festa. Qabel ma l-mużiċisti jinzlu lejn Marsaxlokk fuq żewġ karretti miġbuda mill-annimali, il-programm tal- Ghanafest għal in is-sena se jitnieda quddiem tal-Knisja ta’ San Girgor, fil-preżenza tal-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Kunsill Lokali, l-Onor Dr. Owen Bonnici.

Wara l-funzjoni reliġjuża u l-attivitajiet fiż-Żejtun, il-folla mbagħad se tgħaddi għal Marsaxlokk mir-rotta l-qadima lejn ir-raħal tas-sajjeda, biex tirrilassa u tgawdi l-bqija tal-ġurnata b’mużika tradizzjonali u għana, ikel, u – għal dawk kuraġġużi – l-ewwel għawma.

F’Marsaxlokk, se jitwaqqfu żewġ palkijiet b’programm folkloristiku wara nofsinhar. Il-programm jinkludi żewġ tipi ewlenin ta’ għana tradizzjonali – daqq tal-premiżmi u botta u risposta. Se jkun hemm ukoll numru ta’ “stands” b’xogħlijiet tradizzjonali bħalma huma n-newl, il-filugranu, il-fuħħar, ix-xogħol tal-kannamieli, il-ħġieġ u l-bizzilla. Bħal kull sena, l- avvenimenti ta San Girgor żgur li se jkunu diverteni, u li jistaw jitgawdew kemm mil-familji Maltin kif ukoll il-barranin. Avveniment li se jkompli jħaddan it-tradizzjonijiet folkloristiċi tagħna, filwaqt li fl-istess ħin iżommhom ħajjin u rilevanti għas-soċjetà tal-lum.

Din is-sena l- attivitajiet ta’ San Girgor se jsiru nhar l-Erbgħa 24 t’ April skont dan il- programm:

09.30am Il-purċissjoni minn San Klement sal-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun fl- attendenza ta H.E. l-Arċisqof ta’ Malta Charles Scicluna u membri minn diversi konfaternitajiet. Wara jidħlu fil-knisja għal Miserere.

10.00am Purċissjoni mill-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun sal-knisja ta ‘San Girgor. Il-kleru se jingħaqad ma ‘karretti miġbuda biż-żwiemel u nies imħejjija f’ kostumi tradizzjonali Maltin

10.30am Quddiesa fil-knisja ta’ San Girgor

11.00am Ghana, Logħob Tradizzjonali, Snajja u Ikel

11.15am Konferenza stampa indirizzata minn: Onor. Ministru Owen Bonnici; id-Direttur ta’ Festivals Malta Annabelle Stivala; id- Direttur Artistiku ta’ Ghanafest Tiziana Calleja

12.00pm Jibdew l-Attivitajiet f’ Marsaxlokk

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

L-Għaqda Filantropika Talent Mosti qed ittella’ esebizzjoni tal-mużajk Of Land and Sea minn Raymond Aquilina u Flavia Marmara. Raymond Aquilina u Flavia Marmarà huma żewġ kollegi u artisti appasjonati fl-arti tal-mużajk….

Attivita'

Għada, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku biex jattendi għal laqgħa kommemorattiva f’isem l-iskultur Frans Galea, fil-mużew nazzjonali tal-arti MUŻA. F’dan l-avveniment se jattendu familjari u ħbieb ta’ Galea biex jaqsmu…

Attivita'

Nhar il-Ħadd, 19 ta’ Mejju, Heritage Malta b’kollaborazzjoni mal-NGO Friends of Villa Frere qed jistiednu lill-pubbliku biex iżur il-ġonna kurjużi ta’ Villa Frere f’Tal-Pietà. Għalkemm fl-aqwa żmien tiegħu dan il-post…

Attivita'

Il-Ġimgħa 17 ta Mejju, mill-10 ta’ filgħodu sa nofsinhar, fi Pjazza Tritoni, il-Belt Valletta, il-Fondazzjoni ta’ Malta għall-Ġid tas-Soċjetà, f’kollaborazzjoni maċ-Ċentru Kulturali Ċiniż f’Malta, ser ikunu qegħdin jorganizzaw it-tieni edizzjoni…

Aktar