Attivita'
Il-festa ta’ San Girgor 2019

Il-festa ta’ San Girgor hija avveniment tradizzjonali poplari ħafna mal-Maltin u li ilu jsir mill-1500. Din il-festa tiġi ċċelebrata fl-ewwel Erbgħa wara l-Għid u fil-bidu kienet tikkonsisti f’pelegrinaġġ minn konfaternitajiet mill-parroċċi Maltin kollha li jibdew mill-Imdina u tispiċċa b’ċerimonja reliġjuża fil-knisja parrokkjali taż-Żejtun.

Illum, il-pellegrinaġġ huwa kemxejn iqsar hekk kif jibda mill-kappella ta’ San Klement fiż-Żejtun. Minn hemm ‘il quddiem, parteċipanti – li se jkunu akkumpanjati mill-Arċisqof, l-arċipriet u l-kleru – imorru fil-knisja parrokkjali taż-Żejtun fejn se jkun kantat il-miserere. Imbagħad se jkomplu sal-parroċċa l-qadima taż-Żejtun, magħrufa bħala San Girgor. Il-pelegrinagg umbat se jingħaqad ma’ karrettuni miġbuda biż-żwiemel u l-parteċipanti jkunu liebsa kostumi tradizzjonali Maltin. Il- quddiesa ssir fil-knisja ta’ San Girgor, bil-parteċipazzjoni ta’ dawk kollha preżenti.

Wara ċ-ċelebrazzjoni reliġjuża, Festivals Malta tihu hsieb li l-festi taż-Żejtun ikomplu b’ mużika folkloristika minn għannejja magħrufa filwaqt li ser jittellaw ukoll xi logħob tradizzjonali tat-tfal fil-pjazza quddiem il-knisja. Se jkun hemm ukoll bosta “stands” tal-artiġjanat u tal-ikel tradizzjonali imxerrdin madwar il-pjazza biex ikomplu ma’ l-għeruq tradizzjonali tal-festa. Qabel ma l-mużiċisti jinzlu lejn Marsaxlokk fuq żewġ karretti miġbuda mill-annimali, il-programm tal- Ghanafest għal in is-sena se jitnieda quddiem tal-Knisja ta’ San Girgor, fil-preżenza tal-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Kunsill Lokali, l-Onor Dr. Owen Bonnici.

Wara l-funzjoni reliġjuża u l-attivitajiet fiż-Żejtun, il-folla mbagħad se tgħaddi għal Marsaxlokk mir-rotta l-qadima lejn ir-raħal tas-sajjeda, biex tirrilassa u tgawdi l-bqija tal-ġurnata b’mużika tradizzjonali u għana, ikel, u – għal dawk kuraġġużi – l-ewwel għawma.

F’Marsaxlokk, se jitwaqqfu żewġ palkijiet b’programm folkloristiku wara nofsinhar. Il-programm jinkludi żewġ tipi ewlenin ta’ għana tradizzjonali – daqq tal-premiżmi u botta u risposta. Se jkun hemm ukoll numru ta’ “stands” b’xogħlijiet tradizzjonali bħalma huma n-newl, il-filugranu, il-fuħħar, ix-xogħol tal-kannamieli, il-ħġieġ u l-bizzilla. Bħal kull sena, l- avvenimenti ta San Girgor żgur li se jkunu diverteni, u li jistaw jitgawdew kemm mil-familji Maltin kif ukoll il-barranin. Avveniment li se jkompli jħaddan it-tradizzjonijiet folkloristiċi tagħna, filwaqt li fl-istess ħin iżommhom ħajjin u rilevanti għas-soċjetà tal-lum.

Din is-sena l- attivitajiet ta’ San Girgor se jsiru nhar l-Erbgħa 24 t’ April skont dan il- programm:

09.30am Il-purċissjoni minn San Klement sal-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun fl- attendenza ta H.E. l-Arċisqof ta’ Malta Charles Scicluna u membri minn diversi konfaternitajiet. Wara jidħlu fil-knisja għal Miserere.

10.00am Purċissjoni mill-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun sal-knisja ta ‘San Girgor. Il-kleru se jingħaqad ma ‘karretti miġbuda biż-żwiemel u nies imħejjija f’ kostumi tradizzjonali Maltin

10.30am Quddiesa fil-knisja ta’ San Girgor

11.00am Ghana, Logħob Tradizzjonali, Snajja u Ikel

11.15am Konferenza stampa indirizzata minn: Onor. Ministru Owen Bonnici; id-Direttur ta’ Festivals Malta Annabelle Stivala; id- Direttur Artistiku ta’ Ghanafest Tiziana Calleja

12.00pm Jibdew l-Attivitajiet f’ Marsaxlokk

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

NnG Promotions has announced three big local names to perform in Malta’s annual staple Joseph Calleja concert next week. Malta’s best selling pop music artist Ira Losco who has recently released her 6th…

Mużika

Queen – a Tribute Live Experience: will be electrifying Marsalforn with the band’s legendary music on the 12th August during Marsalforn Mondays. Daryl Ebejer, Tiziana and Claudia Faniello amongst others will…

Attivita'

Nhar is-Sibt li ġej fil-bitħa tal-Każin San Gejtanu se titella’ l-attività tradizzjonali ta’ qabel il-festa: ‘Tat-Tamal Fest’. Din l-attività, li d-dħul għaliha huwa b’xejn, se ssir bis-sehem sħiħ tal-grupp popolari…

Attivita'

Il-konkors tas-sbuħija Miss Malta ser jiċċelebra l-55 sena minn meta twaqqaf l-ewwel darba. Għal-ewwel darba, l-organiżazzjoni tal-konkors Miss Malta 2020 ser tiġi fdata f’idejn is-Sur Kersten Borg. Is-Sur Borg aċċetta…

Aktar