Teatru
Il-Ħanina Maddalena bl-aħħar spettakli għal tmiem il-ġimgħa

Aktar minn 4000 persuna s’issa marru jgawdu l-ħidma ta’ aktar minn 100 ruħ fuq u wara l-palk, u li issa qed iħejju għall-aħħar sensiela ta’ tliet spettakli għal musical oriġinali bil-Malti – Il-Ħanina Maddalena.

Deher biċ-ċar li x-xogħol huwa għal-qalb l-udjenza, u kull min hu involut qed jaħdem b’ruħu u b’qalbu. Bosta personalitajiet taw il-kummenti tagħhom, fosthom il-kantant maħbub Renato Micallef li għamel bosta musicals Maltin snin ilu. Renato sostna li din hija “produzzjoni first class”, waqt li Gianluca Bezzina qal li l-mużika hija tajba immens. Ik-personalita’ televiżiva Antonella Vassallo qalet li m’għandix kliem ħlief dak ta’ tifħir.

Il-ġimgħa l-oħra beda’ jintwera dan il-musical li jirrakkonta l-istorja tas-sorijiet tal-Ordni ta’ Marija Maddalena tal-Belt Valletta. II-musical hu ispirat minn fatti veri ta’ sigrieti moħbija fil-Belt Kapitali tagħna. Ibbażat fis-seklu tmintax, dan il-musical isegwi l-istorjal ta’ tliet verginelle li jingħaqdu mal-monasteru ta’ Santa Marija Maddalena. Illum, il-kappella ċkejkna fi Triq Merkanti hija waħda mill-ftit tifkiriet ta’ din l-ordni, li minnha ġiet ispirata l-istorja wara Il-Ħanina Maddalena.

Il-Ħanina Maddalena huwa miktub minn Simon Bartolo u b’lirika ta’ Loranne Vella, bil-mużika ta’ Dominic Galea u koreografija ta’ Dorian Mallia u Diane Portelli, taħt id-direzzjoni ta’ Josette Ciappara. Id-disinn tal-palk sar mill-artist Belti Antoine Farrugia, Farrugia ħadem fuq replika tal-kappella stess bħala ċ-ċentru ta’ disinn tiegħu. Sean Buhagiar, il-produttur, sostna fil-programm li se jagħmel ħiltu biex dan ikun avveniment regolari sabiex il-musical Malti jirxoxta u jissaħħaħ.

F’dan il-musical qed jieħdu sehem bosta personalitajiet magħrufa, fosthom Chiara, Amber, Leontine, Dorothy Bezzina, Triccas u bosta oħrajn. Dan il-musical se jintwera għall-aħħar drabi dan il-weekend (27, 28, 29 ta’ Lulju) mid-9pm sall-11.15pm ġewwa Pjazza Teatru Rjali. Biljiett jistgħu jinxtrgħu minn www.ilhanina.com, mill-Embassy Cinemas jew mal-bieb.

Il-“Ħanina Maddalena” huwa parti mill-Malta International Arts Festival, huwa kkummissjonat minn Valletta 2018 u Festivals Malta – bl-appoġġ ta’ PBS Malta, il-Malta Film Commission u l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta.

Aħbarijiet Oħra
Teatru

“Id-Driegħ t’Alla” huwa dramm fi tliet atti li l-Kumpanija Teatrali Aniċi se ttella’ fis-Sala Dun Edgar tal-Imġarr, nhar is-Sibt u l-Ħadd 10 u 11 ta’ Novembru 2018. Dan huwa dramm…

Teatru

F’din il-ħarifa, Teatru Malta b’kollaborazzjoni ma’ The Rubberbodies Collective, se jippreżentaw id-debutt ta’ xogħol teatrali dokumentattiv bejn it-12 u t-18 t’Ottubru. NASSABA – Song of a Bird, miktub minn Jimmy…

Teatru

Il-programm huwa bbażat fuq it-tliet temi ewlenin ta’ Spazju Kreattiv – identità, diversità u eredità. Il-mistiedna nġabru fi Spazju Kreattiv nhar is-Sibt filgħaxija fl-okkażjoni tat-tnedija tal-programm eċitanti u divers tal-2018/2019…

Teatru

Kunċett u Marinton kienu tewmin. Stenna ftit, xejn taħseb li għax b’tewmin  kienu jixxiebħu. Meta kienu żgħar kienu wiċċ wieħed, iżda issa, li qabżu s-sittin, Kunċett u Marinton saru qishom…

Aktar