Wirja
Il-Ħolma ssir Realtà: wirja bit-tafal

Bħala parti mill-introduzzjoni għat-tibdil fis-sistema’ edukattiva li se tibda f’Settembru 2019, il-Mede qed ittella’ diversi wirjiet bit-titlu ta’ L-Alternattiv mhux Inferjuri. F’ Settembru 2019 se naraw l-introduzzjoni tal-My Journey fejn l-istudent issa se jkollu għażla ta’ suġġetti: akkademiċi, vokazzjonali u applikati. L-għan hu li kull student jasal fit-triq li biha jkun jista’ jimraħ/timraħ fl-aħjar triq possibbli għalih/għaliha.

Wara l-wirja ta’ oġġetti magħmulin mill-Induratura li kienu jinkludu diversi teknikalitajiet li wieħed jista’ japplika permezz ta’ din l-arti, issa kien imiss il-wirja l-Ħolma ssir Realtà, fejn naraw diversi oġġetti artistiċi magħmulin mill-materja prima tat-tafal, jiġu transformati f’vażuni, platti, annimali, etċ. L-għan ta’ din il-wirja hu li jitqajjem interess fis-suġġett tal-Clay Sculpture Modelling li ġie introdott bħala proġett pilota fl-iskola sekondarja taż-Żokrija.

F’dan il-programm li hu akkreditat sa livell MQF 3 li hu livell ekwivalenti għal-‘O’level, naraw lill-istudent permezz tal-użu tat-tafal jikkrejha/tikkrejha mudelli li minnhom jistgħu jsiru f’mudelli ta’ materjal ieħor apparti dak tat-tafal, jew inkella jibqgħu fl-istess tafal. It-tafal li hu maħsub biex jintuża hu s-self drying clay, tafal li m’għandux bżonn forn biex jinħema, imma hu tafal li minnu nnifsu fi proċess naturali jinxef wara ftit siegħat. Is-suġġett tfassal mis-sur Karl Parnis bl-għajnuna tal-artist Antonio Mifsud. Dan is-suġġett li hu nisġa bejn disinn u mudellatura naraw li l-proġett jitlaq minn disinn li wara dan irid ikun mudellat. Min isewgwi dan il-kors se jkollu l-possibilita’ li jkabbar il-ħiliet tiegħu f’ livelli aktar għolja fl-MCAST.

Il-Wirja infetħet minn Dr Francis Fabri, Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol, fejn kompla jsostni li mhux se nibqgħu naraw kappell wieħed jiġik jew le hi problema tiegħek, imma se naraw lill-istudent sa’ minn età żgħira jaqbad it-triq li jħobb/tħobb u fuq kollox triq li twasslu/twassalha għal suċċess matul il-vjaġġ edukattiv tiegħu/tagħha. Il-wirja, li qed tiġi esebita’ fil-Foyer tal-Mede, tkun miftuħa mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-tmienja ta’ filgħodu u l-ħamsa ta’ wara nofsinhar. Grazzi speċjali tmur għal Mediterranean Ceramics li pprovdew il-biċċiet tal-Arti li qiegħdin esposti f’din il-wirja.

Aħbarijiet Oħra
Wirja

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum Ħal Safi, fi tmiem dil-ġimgħa, Heritage Malta qed tippreżenta l-esebizzjoni ‘Core and Periphery: Mdina and Safi in the 9th and 10th centuries’ fil-bini tal-Kunsill Lokali…

Wirja

Maħsub biex iservi bħala sors ta’ ispirazzjoni fix-xena tal-arti lokali, il-mużew il-ġdid tal-arti ta’ Heritage Malta, MUŻA, qed jistieden lill-pubbliku għall-ewwel laqgħa mal-Arti Moderna u Kontemporanja permezz ta’ taħdita li…

Wirja

Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Diċembru, il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta, se jkun miftuħ għall-pubbliku bla ħlas. L-esebiti ġewwa dan il-mużew ikopru żmien twil li jibda mill-Perjodu Neolitiku (5,200 QK) u…

Wirja

Dan iż-żmien tal-Milied, aktar minn żmien ieħor fost is-sena, ifakkar lil bosta fit-tradizzjonijiet ta’ tfulitna.  Fost l-oħrajn il-purċissjoni bil-bambin, il-ġulbiena, u l-presepji differenti bil-ġebel tal-gagazza jew bil-kartapesta. Dawn it-tradizzjonijiet tilfu…

Aktar