Mużika
Il-Jubilate Deo Choir jipprezenta l-kunċert annwali

Il-Kor Jubilate Deo ser ikun qed itella’ l-kuncert annwali tiegħu għal żmien il-Milied nhar it-Tnejn 18 ta’ Dicembru 2017 fil-Knisja Arcipretali tan-Naxxar. F’dan il-kuncert ser jindaqqu diversi għanjiet tal-Milied bil-Latin u bil-Malti. Il-kuncert jinkludi kemm kompożizzjonijiet originali (fosthom dawk tad-direttur tal-kor Christopher Muscat, tal-assistent direttur Josef Bugeja, Vittorio Scerri, Patri Alberto Borg o.s.a. u Dun Karm Scerri) kif ukoll addattamenti ta’ għanjiet tradizzjonali li tlibbsu libsa ġdida b’arranġamenti ta’ Christopher Muscat u Joseph Fenech. Fil-kuncert ser jippartecipa wkoll il-kor tat-tfal Pueri Cantores (taht id-direzzjoni ta’ Daniela Ellul) kif ukoll il-Cappella Gregoriana Jubilate Deo kif ukoll l-organista Ronald Camilleri.

Matul l-istorja tiegħu ta’ 43 sena il-Kor Jubilate Deo stabblixxa ruħu bħala wieħed mill-aqwa korijiet Maltin fil-qasam tal-mużika sagra. Fost l-akbar suċċessi tal-kor wieħed ifakkar l-ewwel eżekuzzjoni f’Malta tal-Oratorio di Natale ta’ Camille Saint-Saens fl-2005, l-ewwel esekuzzjoni fi żminijiet moderni tal-Messa di Requiem ta’ Paolino Vassallo kif ukoll l-opra Il-Wegħda ta’ Charles Camilleri fl-2006. Fl-2013 il-Kor Jubilate Deo ipparteċipa fil-festival internazzjonli tal-korjiet Musica Sacra a Roma fejn ġie ppremjat b’Silver Medal Diploma fiż-żewġ kategoriji li pparteċipa fihom. Fi Frar li għadda l-kor ta l-ewwel eżekuzzjoni ta’ żewġ xogħolijiet ġodda: il-Cantata L-X ta’ Frar 1928 ta’ Christoper Muscat u l-Oratorio Fino ai Confidni della Terra tal-kompożitur ta’ fama mondjali Mons. Marco Frisina li ġie Malta sabiex jidderieħi hu stess dawn iż-żewħ xogħolijiet.

Id-dħul għal dan il-kunċert huwa b’xejn. Il-kunċert fil-Knisja Arcipretali tan-Naxxar jibda fis-19:30h iżda kulħadd huwa mistieden ikun f’postu sas-19.15h

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Festivals Malta bi pjaċir tħabbar li l-leġġenda tal-jazz Chick Corea se jkun l-attrazzjoni ewlenija tal-Festival tal-Jazz. Il-kompożitur Amerikan Chick Corea se jkollu 77 sena meta jżur Malta f’Lulju li ġej….

Mużika

L-Orkestra Simfonika ta’ Petrozavodsk, waħda mill-aqwa orkestri fir-Russja, se tingħaqad mal-vjolinist Karen Shahgaldian u d-direttur tal-orkestra Alexei Galea Cavallazzi għal programm ta’ kapolavuri mużikali ta’ Beethoven u Tchaikovsku fost l-oħrajn. Il-kunċert…

Mużika

Tnieda l-Festival L-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ li se jagħti spazju liż-żgħażagħ ta’ taħt is-16-il sena jesprimu x-xewqat, l-aspirazzjonijiet u l-esperjenzi tagħhom permezz ta’ kanzunetti oriġinali bil-Malti. Dawn huma l-parteċipanti għall-Għanja…

Mużika

L-edizzjoni li jmiss ta’ Gaulitana ser tinkludi numri ta’ master classes vokali mas-sopran Maltija ta’ fama mondjali Miriam Gauci bejn it-3 u is-6 t’April, 2018. It-Tlieta u l-Erbgħa se jsiru…

Aktar