Mużika
Il-Jubilate Deo Choir jipprezenta l-kunċert annwali

Il-Kor Jubilate Deo ser ikun qed itella’ l-kuncert annwali tiegħu għal żmien il-Milied nhar it-Tnejn 18 ta’ Dicembru 2017 fil-Knisja Arcipretali tan-Naxxar. F’dan il-kuncert ser jindaqqu diversi għanjiet tal-Milied bil-Latin u bil-Malti. Il-kuncert jinkludi kemm kompożizzjonijiet originali (fosthom dawk tad-direttur tal-kor Christopher Muscat, tal-assistent direttur Josef Bugeja, Vittorio Scerri, Patri Alberto Borg o.s.a. u Dun Karm Scerri) kif ukoll addattamenti ta’ għanjiet tradizzjonali li tlibbsu libsa ġdida b’arranġamenti ta’ Christopher Muscat u Joseph Fenech. Fil-kuncert ser jippartecipa wkoll il-kor tat-tfal Pueri Cantores (taht id-direzzjoni ta’ Daniela Ellul) kif ukoll il-Cappella Gregoriana Jubilate Deo kif ukoll l-organista Ronald Camilleri.

Matul l-istorja tiegħu ta’ 43 sena il-Kor Jubilate Deo stabblixxa ruħu bħala wieħed mill-aqwa korijiet Maltin fil-qasam tal-mużika sagra. Fost l-akbar suċċessi tal-kor wieħed ifakkar l-ewwel eżekuzzjoni f’Malta tal-Oratorio di Natale ta’ Camille Saint-Saens fl-2005, l-ewwel esekuzzjoni fi żminijiet moderni tal-Messa di Requiem ta’ Paolino Vassallo kif ukoll l-opra Il-Wegħda ta’ Charles Camilleri fl-2006. Fl-2013 il-Kor Jubilate Deo ipparteċipa fil-festival internazzjonli tal-korjiet Musica Sacra a Roma fejn ġie ppremjat b’Silver Medal Diploma fiż-żewġ kategoriji li pparteċipa fihom. Fi Frar li għadda l-kor ta l-ewwel eżekuzzjoni ta’ żewġ xogħolijiet ġodda: il-Cantata L-X ta’ Frar 1928 ta’ Christoper Muscat u l-Oratorio Fino ai Confidni della Terra tal-kompożitur ta’ fama mondjali Mons. Marco Frisina li ġie Malta sabiex jidderieħi hu stess dawn iż-żewħ xogħolijiet.

Id-dħul għal dan il-kunċert huwa b’xejn. Il-kunċert fil-Knisja Arcipretali tan-Naxxar jibda fis-19:30h iżda kulħadd huwa mistieden ikun f’postu sas-19.15h

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Malta International Organ Festival, this year being in its fifth edition, will be held from the 15th November till 7th December.  The festival is made up of 16 concerts in…

Mużika

The Gozo Youth Orchestra taħt it-tmexxija ta’ Mro. Joseph Grech b’kollaborazzjoni ma’ 7SPP u Festival Malta, għal darb’oħra qed ittella’ kunċert spettakolari Rock f’Dar tal-Mediterran għal Konferenzi fil-Belt Valletta. Il-kunċert…

Mużika

Il-Banda Ċittadina Leone (A.D. 1863), taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur Colin Attard, se tippreżenta t-68 edizzjoni tal-kunċert mużikali annwali ‘Leone Band in Concert’ li jittella’ sabiex jikkommemora l-Proklamazzjoni tad-Domma tal-Assunta. L-ewwel…

Mużika

Teatru Unplugged is a unique event consisting of 5 short acts of diverse musical genres.  Founded by Jonathan Shaw and Nirvana Azzopardi in 1998, Teatru Unplugged is Malta’s longest annual standing…

Aktar