Mużika
Il-Jubilate Deo Choir jipprezenta l-kunċert annwali

Il-Kor Jubilate Deo ser ikun qed itella’ l-kuncert annwali tiegħu għal żmien il-Milied nhar it-Tnejn 18 ta’ Dicembru 2017 fil-Knisja Arcipretali tan-Naxxar. F’dan il-kuncert ser jindaqqu diversi għanjiet tal-Milied bil-Latin u bil-Malti. Il-kuncert jinkludi kemm kompożizzjonijiet originali (fosthom dawk tad-direttur tal-kor Christopher Muscat, tal-assistent direttur Josef Bugeja, Vittorio Scerri, Patri Alberto Borg o.s.a. u Dun Karm Scerri) kif ukoll addattamenti ta’ għanjiet tradizzjonali li tlibbsu libsa ġdida b’arranġamenti ta’ Christopher Muscat u Joseph Fenech. Fil-kuncert ser jippartecipa wkoll il-kor tat-tfal Pueri Cantores (taht id-direzzjoni ta’ Daniela Ellul) kif ukoll il-Cappella Gregoriana Jubilate Deo kif ukoll l-organista Ronald Camilleri.

Matul l-istorja tiegħu ta’ 43 sena il-Kor Jubilate Deo stabblixxa ruħu bħala wieħed mill-aqwa korijiet Maltin fil-qasam tal-mużika sagra. Fost l-akbar suċċessi tal-kor wieħed ifakkar l-ewwel eżekuzzjoni f’Malta tal-Oratorio di Natale ta’ Camille Saint-Saens fl-2005, l-ewwel esekuzzjoni fi żminijiet moderni tal-Messa di Requiem ta’ Paolino Vassallo kif ukoll l-opra Il-Wegħda ta’ Charles Camilleri fl-2006. Fl-2013 il-Kor Jubilate Deo ipparteċipa fil-festival internazzjonli tal-korjiet Musica Sacra a Roma fejn ġie ppremjat b’Silver Medal Diploma fiż-żewġ kategoriji li pparteċipa fihom. Fi Frar li għadda l-kor ta l-ewwel eżekuzzjoni ta’ żewġ xogħolijiet ġodda: il-Cantata L-X ta’ Frar 1928 ta’ Christoper Muscat u l-Oratorio Fino ai Confidni della Terra tal-kompożitur ta’ fama mondjali Mons. Marco Frisina li ġie Malta sabiex jidderieħi hu stess dawn iż-żewħ xogħolijiet.

Id-dħul għal dan il-kunċert huwa b’xejn. Il-kunċert fil-Knisja Arcipretali tan-Naxxar jibda fis-19:30h iżda kulħadd huwa mistieden ikun f’postu sas-19.15h

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Is-Soċjetà Korali ta’ San Pawl se ttella’ kunċert tal-Milied nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Diċembru fis-7pm fil-Knisja ta’ San Duminku tar-Rabat. Il-kunċert se jsir taħt id-direzzjoni ta’ Dr Hugo Agius Muscat…

Mużika

L-Amadeus Chamber Choir u l-Orkestra bil-parteċipazzjoni tal-Banda tal-Pulizja se jtella’ kunċert annwali tal-Milied Prelude to Christmas b’risq id-Dar tal-Providenza. Il-kunċert se jsir taħt id-direzzjoni ta’ Mro Brian Cefai, fil-Katidral tal-Imdina…

Mużika

Something new for the Sanctuary Choir this year; possibly for you, too. Britten’s ‘A Ceremony of Carols’ performed with the incomparable Jacob Portelli on harp. To complete the programme, there…

Mużika

Wara s-suċċess li l-Banda Stella Maris għamlet fil-kunċert tal-Festa ta’ Stella Maris, is-Soċjetà qiegħda torganizza l-kunċert Orkestrali tal-Milied. Għal din is-sena l-kumitat se jippreżenta kunċert ta’ mużika moderna u klassika,…

Aktar