Attivita'
Il-Parroċċa tal-Imsida tiċċelebra għeluq il-125 sena tal-istatwa titulari

Dan huwa l-programm tal-festi li se jkunu ċċelebrati fil-Knisja Parrokkjali San Ġużepp l-Imsida fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mill-miġja tal-istatwa titulari fl-Imsida, nhar it-Tlieta l-1 ta’ Mejju 2018.

Fit-8.00am: Quddiesa kantata ċċelebrata mill-Kappillan il-Kanonku Dun Simon Sciberras bil-parteċipazzjoni tal-kor tal-parroċċa Ite Ad Joseph immexxi mill-Kanonku Dun Alfred Camilleri.

Fid-9.00am: Purċissjoni bl-Istatwa artistika ta’ San Ġużepp madwar it-toroq tal-Parroċċa bis-sehem tal-Għaqda Melita Banda San Ġużepp kif ukoll tal-fratellanzi ta’ San Ġużepp ta’ Malta u Għawdex. Imexxi l-purċissjoni l-ex kappillan tal-Imsida Dun Norman Zammit.

Fis-6.30pm: Quddiesa solenni konċelebrata mill-Arċisqof Emeritus Mons. Pawl Cremona OP, mis-saċerdoti tal-Parroċċa kif ukoll dawk Misidjani. Tieħu sehem l-orkestra mmexxija mis-Surmast James Chappell.

Kulħadd mitlub li jattendi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Fuq l-ixkafef tal-libreriji tagħna nsibu kotba t’awturi minuri qoxra ma’ qoxra ma’ kotba ta’ ġganti letterarji. Tul kors ta’ sentejn sħaħ, l-istudenti tad-Diploma fil-Letteratura Maltija stħarrġu għadd t’awturi sabiex jixħtu dwal…

Attivita'

Għada Ħal Qormi se jibqa’ mqajjem għal-Lejl f’Casal Fornaro. L-avveniment jippromwovi l-kultura, tradizzjoni u folklor Malti. L-attività tiffoka l-aktar fuq it-tradizzjoni tal-ħobża Maltija. Bl-attivitajiet jimirħu f’diversi toroq ta’ Ħal Qormi,…

Wirja

Se titnieda l-Maltex Philatelic Exhibition and Collectors’ Fair, wirja li se tiġbor fiha fost l-oħrajn kollezzjonijiet ta’ oġġetti tat-Tieni Gwerra Dinjija. Dan minbarra li se jkun hemm għall-wiri fliexken tradizzjonali…

Attivita'

Malta Feline Guardians Club (MFGC) se ttella’ xow tal-qtates bejn is-27 u t-28 t’Ottubru f’Montekristo. Dawk kollha li jħobbu l-qtates huma mħeġġa biex jattendu u jipparteċipaw biċ-ċans li jirbħu l-premju…

Aktar