Attivita'
Il-Parroċċa tal-Imsida tiċċelebra għeluq il-125 sena tal-istatwa titulari

Dan huwa l-programm tal-festi li se jkunu ċċelebrati fil-Knisja Parrokkjali San Ġużepp l-Imsida fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mill-miġja tal-istatwa titulari fl-Imsida, nhar it-Tlieta l-1 ta’ Mejju 2018.

Fit-8.00am: Quddiesa kantata ċċelebrata mill-Kappillan il-Kanonku Dun Simon Sciberras bil-parteċipazzjoni tal-kor tal-parroċċa Ite Ad Joseph immexxi mill-Kanonku Dun Alfred Camilleri.

Fid-9.00am: Purċissjoni bl-Istatwa artistika ta’ San Ġużepp madwar it-toroq tal-Parroċċa bis-sehem tal-Għaqda Melita Banda San Ġużepp kif ukoll tal-fratellanzi ta’ San Ġużepp ta’ Malta u Għawdex. Imexxi l-purċissjoni l-ex kappillan tal-Imsida Dun Norman Zammit.

Fis-6.30pm: Quddiesa solenni konċelebrata mill-Arċisqof Emeritus Mons. Pawl Cremona OP, mis-saċerdoti tal-Parroċċa kif ukoll dawk Misidjani. Tieħu sehem l-orkestra mmexxija mis-Surmast James Chappell.

Kulħadd mitlub li jattendi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Fis-Sala Kappella tal-Mirakli fil-Ġnien tal-Mirakli, Ħal Lija se jsir il-festival taċ-ċitru. Hawnhekk se jkun hemm il-bejgħ tal-frott, ikel lokali u inernazzjonali kif ukoll bejgħ tal-prodotti tal-għasel. Il-festival se jsir fl-20…

Attivita'

Skont il-Kummissjoni Għolja tal-Ġnus Magħquda għar-Refuġjati, illum 13.1 miljun persuna fis-Sirja għandhom bżonn għajnuna umanitarja – dan minħabba 8 snin ta’ gwerra ċivili krudili u persekuzzjoni kontra l-Kristjani li ġarrbu…

Attivita'

Amigos huwa grupp magħmul minn żgħażagħ, li jwettqu xogħol volontarju u jagħmel parti mis-Segretarjat Missjonijiet Agostinjan. Ta’ kull sena jwettqu xogħol missjunarju, ‘il barra minn xtutna. Din is-sena jagħlqu 25…

Attivita'

Taħt id-direzzjoni tas-Surmast Etienne Spiteri, il-Banda San Ġiljan se ttella’ kunċert mużikali bl-isem Music from Vienna, li jikkonsisti minn repertorju esiġenti u magħruf tal-kompożitur Awstrijakk Johann Strauss Jr, li żgur…

Aktar