Attivita
Il-Parroċċa tal-Imsida tiċċelebra għeluq il-125 sena tal-istatwa titulari

Dan huwa l-programm tal-festi li se jkunu ċċelebrati fil-Knisja Parrokkjali San Ġużepp l-Imsida fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mill-miġja tal-istatwa titulari fl-Imsida, nhar it-Tlieta l-1 ta’ Mejju 2018.

Fit-8.00am: Quddiesa kantata ċċelebrata mill-Kappillan il-Kanonku Dun Simon Sciberras bil-parteċipazzjoni tal-kor tal-parroċċa Ite Ad Joseph immexxi mill-Kanonku Dun Alfred Camilleri.

Fid-9.00am: Purċissjoni bl-Istatwa artistika ta’ San Ġużepp madwar it-toroq tal-Parroċċa bis-sehem tal-Għaqda Melita Banda San Ġużepp kif ukoll tal-fratellanzi ta’ San Ġużepp ta’ Malta u Għawdex. Imexxi l-purċissjoni l-ex kappillan tal-Imsida Dun Norman Zammit.

Fis-6.30pm: Quddiesa solenni konċelebrata mill-Arċisqof Emeritus Mons. Pawl Cremona OP, mis-saċerdoti tal-Parroċċa kif ukoll dawk Misidjani. Tieħu sehem l-orkestra mmexxija mis-Surmast James Chappell.

Kulħadd mitlub li jattendi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.

Aħbarijiet Oħra
Attivita

4Teenth Productions taħt id-direzzjoni ta’ Dominic Said qed jilqgħu is-sejħiet ta’ interess għal auditions li ser isiru għall-produzzjoni ġdida ‘Il-Praspar ta’ Kunċett u Marinton’ mill-ktieb ta’ Trevor Zahra. Din ser ssir fl-aħħar weekend t’Ottubru u fl-ewwel weekend ta’…

Attivita

Il-unions tal-Pulizija ngħaqdu biex nhar is-Sibt fil-Belt jorganizzaw mixja b’solidarjetà mal-membri tal-Korp. Fi stqarrija mill-Police Officers Union, il-Malta Police Association u l-Malta Association of Retired Police Officers intqal li l-mixja…

Attivita

Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun flimkien mal-Għaqda Għassara tal-Inbid se jkunu qed jorganizzaw kors ‘Kif Tagħmel l-Inbid?’. Dan il-kors bażiku bla ħlas se jkun qed isir fuq tliet darbiet it-Tnejn 21, 28…

Aktar