Kompetizzjoni
Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2018 u Terramaxka 2018: l-applikazzjonijiet

Fetħu l-applikazzjonijiet għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2018. L-applikazzjonijiet huma miftuħa wkoll għall-Premju Terramaxka – Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għat-Tfal u Adolexxenti. Bħal dejjem, l-applikazzjonijiet huma għal kotba ppubblikati fis-sena 2017 u huma miftuħin għal publikazzjonijiet loki bil-Malti u bl-Ingliż li jaqaw taħt waħda mill-kategoriji tal-Premju.

Is-sottomissjonijiet għandhom jaslu għand il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb sat-13 ta’ April 2018, bl- applikazzjoni kompluta u erba’ kopji tal-ktieb jew kotba sottomessi. Huwa importanti li l-applikant jindika l-kategorija t-tajba għal kull sottomissjoni. Hemm b’kollox seba’ kategoriji: Rumanzi, Novelli, Poeżiji, Drama, Traduzzjoni, Riċerka Ġenerali, u Riċerka Bijografika u Storjografika.

Kull kategorija jista’ jkollha aktar minn premju wieħed dment li l-kotba jaqbżu l-marka ta’ 90%. Dan jiżgura li xogħol ta’ kwalità baxxa ma jiġix ippremjat anke jekk jinzerta kemmxejn aħjar mill-bqija. Fil-fatt, jagħti l-każ li l-ebda rebbieħ ma jintgħażel għal kategorija partikolari minħabba li l-istandard meħtieġ ma ntlaħaqx minn l-ebda xogħol f’dik il-kategorija. Bord indipendenti, maħtur speċifikament u unikament għall-fini li jiddeċiedi l-Premju, jevalwa s-sottomissjonijiet skont sett ta’ kriterji, li jistgħu jitniżżlu hawn.

Din is-sena l-awturi kollha li jingħataw il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, inkluż il-premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti u l-Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kitba, se jirċievu premju monetarju ta’ € 2,000, li huwa d-doppju tal-ammont allokat qabel. Ir-rebbieħ fil-kategorija tar-rumanzi jirċievi wkoll fondi mill-Malta Arts Council għat-traduzzjoni tax-xogħol tagħhom.

Applikazzjonijiet, flimkien ma’ erba’ kopji tal-kotba sottomessi, għandhom jintbagħtu bil-posta jew jitwasslu bl-idejn lis-Sur Joseph Debattista fl-indirizz li ġej:

Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb

c / o Librerija Pubblika Ċentrali

Il-Professur Joseph J. Mangion Street

Floriana FRN 1800