Wirja
Il-wirja tal-Ġimgħa l-Kbira f’Ħaż-Żebbuġ
Il-wirja tal-Ġimgħa l-Kbira li se tittella’ f’Ħaż-Żebbuġ għal għan filatropiku, din is-sena d-donazjonijiet tal-pubbliku se jmmorru għad-Dar tal-Providenza.
Il-wirja se ssir it-Tnejn 19 ta’ Marzu fis-1900 fil-garaxx ta’ Talent Żebbuġ fejn is-sala Dun Mikiel Xerri.
Aħbarijiet Oħra
Wirja

In-Nutar Antonio Portelli twieled ir-Rabat, Għawdex fl-1 ta’ Marzu 1809, iżżewweġ darbtejn, u miet fl-età ta’ sebgħa u sittin sena nhar il-21 ta’ Jannar 1877. Hu pprattika l-professjoni tiegħu f’Għawdex…

Wirja

Il-Kummissjoni TEAK (Talent, Elenjan, Arti u Kultura) fi ħdan is-Soċjetà Każin Santa Liena, Banda Duke of Connaught’s Own ta’ Birkirkara ser torganizza għall-għoxrin sena konsekuttiva wirja sagra ġewwa l-każin fi…

Wirja

L-Għaqda Wirjiet San Ġużepp Ħaddiem ser tkun qed torganizza, għall-20 sena konsekuttiva, il-Wirja Annwali tal-Ġimgħa Mqaddsa, fiċ-Ċentru Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, nru. 71, Triq Bwieraq, Birkirkara. Il-Wirja, bit-tema’ ‘Il-Misteru tal-Mewt…

Aktar