Wirja
Il-wirja Vexilla Regis

Il-Kummissjoni TEAK (Talent, Elenjan, Arti u Kultura) fi ħdan is-Soċjetà Każin Santa Liena, Banda Duke of Connaught’s Own ta’ Birkirkara ser torganizza għall-għoxrin sena konsekuttiva wirja sagra ġewwa l-każin fi Triq il-Wied, Birkirkara.

F’din il-wirja bl-isem ta’ “Vexilla Regis” (bil-Malti, Is-Sinjal tas-Sultan) insibu l-mejda ta’ l-appostli fejn wieħed jista jammira diversi platti u kwadri maħduma bis-smid, ross u għagin ikkulurit, kif ukoll sett statwi tal-appostli.

Fil-bidu u d-dħul għal wirja wieħed jista’ jara esibit vestwarju tas-soċjetà li jintuża fil-”paegants”, simboli tal-Passjoni, bandalori artistiċi u statwa ta’ Ġesù Kristu Redentur “life-size”, xogħol l-istatwarju Għawdxi Michael Camilleri Cauchi.

F’parti oħra ta’ din il-wirja wieħed jista’ jara Ċenaklu Lhudi li jinkludi tliet personaġġi ‘life size’, Sidna Ġesù Kristu, u l-appostli Xmun Pietru u San Ġwann, maħduma kollha mill-istatwarju Girbi Andrew Bugeja.

Fost il-ħafna affarijiet relatati mal-passjoni ta’ Sidna Ġesù wieħed jista jammira settijiet ta’ vari u oġġetti sagri (bħal statwetti, statwi antiki, ikoni, slaleb interzjati, kwadri, dommi, simboli tal-Passjoni u pitturi), l-arka tal-patt armata fuq stil Lhudi, mudelli ta’ elmi u xwabel ta’ suldati u ċenturjuni Rumani, u kif ukoll sezzjoni fejn wieħed jista’ jammira filmat tridimensjonali ta’ knisja minn ġewwa.

Bħal kull sena, il-Kummissjoni TEAK dejjem taħseb għal dik l-attrazzjoni speċjali u fil-wirja ta’ din is-sena se jkun hemm għas-sbatax-il sena konsekuttiva kwadru kbir b’qies ta’ 12-il pied bi 8 piedi maħdum kollu bis-smid ikkulurit u juru xena meħuda mill-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu.

Il-ftuħ uffiċjali tal-wirja ser isir nhar l-Erbgħa 21 ta’ Marzu u tibqa’ miftuħa sas-Sibt 31 ta’ Marzu.

Matul il-ġimgħa l-wirja tiftaħ mis-6pm sad-9pm.

Is-Sibt u l-Ħadd tiftaħ bejn is-6pm u l-10.00pm.

Ħamis ix-Xirka tiftaħ bejn is-6pm u l-11.00pm.

Fil-Ġimgħa l-Kbira bejn id-9am u s-1.00pm.

F’Sibt il-Għid bejn id-9am u s-1.00pm .

Għal aktar informazzjoni tiostgħu żżuru  https://www.facebook.com/dukeocband/videos/10156119755756950/

Aħbarijiet Oħra
Wirja

In-Nutar Antonio Portelli twieled ir-Rabat, Għawdex fl-1 ta’ Marzu 1809, iżżewweġ darbtejn, u miet fl-età ta’ sebgħa u sittin sena nhar il-21 ta’ Jannar 1877. Hu pprattika l-professjoni tiegħu f’Għawdex…

Wirja

L-Għaqda Wirjiet San Ġużepp Ħaddiem ser tkun qed torganizza, għall-20 sena konsekuttiva, il-Wirja Annwali tal-Ġimgħa Mqaddsa, fiċ-Ċentru Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, nru. 71, Triq Bwieraq, Birkirkara. Il-Wirja, bit-tema’ ‘Il-Misteru tal-Mewt…

Wirja

Il-wirja tal-Ġimgħa l-Kbira li se tittella’ f’Ħaż-Żebbuġ għal għan filatropiku, din is-sena d-donazjonijiet tal-pubbliku se jmmorru għad-Dar tal-Providenza. Il-wirja se ssir it-Tnejn 19 ta’ Marzu fis-1900 fil-garaxx ta’ Talent Żebbuġ…

Aktar