Reliġjon
Illum tibda l-Festa ta’ Santu Kruċ f’Birkirkara

Sa mill-eqdem żminijiet il-Knisja Rumana tiċċelebra s-sejba tar-Relikwi Qaddisa tas-Salib Imqaddes minn Santa Elena b’mod tassew solenni. B’devozzjoni tassew antika lejn is-Salib Imqaddes Birkirkara tiċċelebra l-Festa ta’ Santu Kruċ nhar it-3 ta’ Mejju.

Din il-sena l-Festa tibda propju llum 2 ta’ Mejju fis-6:30pm b’investitura ta’ żewġ kanonċi onorarji ġodda, Dun Robert Grech u Dun Michael Zammit. Jipresjedi l-investitura l-Prepostu Arċipriet Mons Paul C. Vella. Immedjatament wara ssir it-Translazzjoni Solenni tar-Relikwa tas-Salib Imqaddes u jintalab l-Ewwel Għasar Prepositali tal-Festa.

Il-Ħamis 3 ta’ Mejju filgħodu ser ikun hemm manifestazzjoni mit-tfal tal-iskejjel primarji mill-iskola Primarja sal-Bażilika u fil-11:30 quddiesa għat-tfal fil-Bażilika. Filgħaxija fis-6:00 tibda l-Quddiesa Solenni Prepositali. Jinseġ il-Paniġierku l-Kan Dun Michael Zammit.

Minħabba t-temp previst ġie deċiż li l-Purċissjoni bir-Relikwa tas-Salib Imqaddes u l-Vara titulari ta’ Sant’ Elena ssir nhar il-Ħadd 6 ta’ Mejju fid-8:45, akkumpanjata mill-Banda Duke of Connought’s Own.

Din is-sena b’tifkira tal-150 sena anniversarju tat-twaqqif tal-istess banda l-Purċissjoni ser tgħaddi minn quddiem il-Każin tal-Banda fi Triq il-Wied. Il-Purċissjoni ser tkun akkumpanjata minn ħruq tan-nar imtella’ mill-Kumitat tan-Nar 18 t’Awwissu.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Mad-dħul tal-purċissjoni tal-festa tas-sena li għaddiet, il-Kappillan tal-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem f’Birkirkara kien ħabbar li l-vara titulari kienet ser tittieħed għar-restawr fix-xhur ta’ wara. Il-Parroċċa ddiskutiet ma’ diversi professjonisti f’dan…

Reliġjon

Michelangelo: ir-ruħ u l-id. Din hi t-tema oriġinali li din is-sena l-grupp taż-żgħażagħ PlusU taż-Żejtun se jippreżentaw fil-Via Sagra żagħżugħa tagħhom. Flimkien mal-missier tar-rinaxximent, minn se jattendi għal din il-Via…

Reliġjon

Nhar il-Ħadd li ġej, 25 ta’ Marzu, il-Knisja tagħti bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa biċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. L-Arċisqof Charles J. Scicluna, fl-10:30 a.m., ibierek il-friegħi tal-palm u taż-żebbuġ,…

Reliġjon

Il-Fondazzjoni Valletta 2018, flimkien mal-Għaqda Kultura u Armar, tippreżenta ‘Il-Passjoni ta’ Kristu fil-Belt Valletta’ – pageant madwar it-toroq u l-pjazez ewlenin tal-Belt Valletta, nhar is-Sibt 24 ta’ Marzu, 2018, fis-7pm….

Aktar