Attivita'
Imxi minn reċta għall-oħra f’Bormla

Nhar il-Ġimgħa 31 t’Awwissu u s-Sibt 1 ta’ Settembru, sitt produzzjonijiet qosra ser ikunu qed jitellgħu ġewwa Bormla fl-ewwel edizzjoni tal-Cospicua Short Play Festival. Dawn is-sitt plays, ta’ 20 minuta l-waħda ser ikunu mifruxa fiċ-ċentru ta’ Bormla u wieħed ikun jista’ jimxi minn play għall- oħra faċilment. Dawn il-plays huma miftuħa għal kulħadd u l-attendenza hija b’xejn. Il-ftuħ ta’ dan il-festival huwa fit-8:00pm bl-aħħar rappreżentazzjonijiet jibdew f’10:30pm. Il-plays ser ikunu mqassmin b’tali mod li f’serata l-udjenza tkun tista’ tara dawn is-sitt produzzjonijiet. Ħdejn kull post magħżul, wieħed ikun jista’ faċilment jixtri x’jixrob. Dan il-festival qiegħed jittella’ mill-Kunsill Lokali Bormla bħala parti minn skema ta’ attivitajiet kulturali ffinanzjata mill-Malta Tourism Authority u s-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali.

L-Abbandunati, Ash Sheikh Maet – Checkmate u Għażiż Trumpant huma 3 produzzjonijiet qosra li 4Teenth Productions ser tkun qiegħed toffri lill-udjenza dakinhar tal-festival.

L-Abbandunati b’kitba u direzzjoni ta’ Dominic Said titratta’ erba’ karattri, kollha abbandunati b’xi mod, imma ħadd minnhom mhu vittma. L-istejjer, minsuġa minn esperjenzi veri, jirrakontaw kif dawn il-persuni li ġew abbandunati b’mod forsi l-aktar kiefer u f’mument l-aktar kruċjali ta’ ħajjithom; dak meta kienu l-aktar dgħajfa u kellhom bżonn l-għajnuna. Iżda li ħajtek tispiċċa vittma hi għażla.

Ash Sheikh Maet – Checkmate, b’kitba u direzzjoni ta’ Giovann Attard isseħħ fid-dar tal-familja Carabott  magħmula mill-missier Norman, l-omm Sabrina li hi wkoll tqila bit-tieni wild, u binhom ta’ tnax–il sena, Lee. Il-familja Carbott mhix familja fqira, u Norman minħabba li hu negozjant u jqatta’ ħafna ħin ‘il bogħod mill-familja, iħallas persuna, Dean, biex iżomm kumpanija lil martu Sabrina biex ikollha min jgħinha fix-xogħol tad-dar. Dean huwa gay u allura Norman moħħu mistrieħ minnu u jafdah b’għajnejh magħluqa. Imma dan l-aħħar Norman ma kienx qed iħossu sew. It-tabib sablu ftit pressjoni b’kaġun ta’ stress u jirrakomondah biex imur jara’ psikologu biex jgħinu joħroġ minn dan l-istress u jieħu saħħtu lura.

Għażiż Trumpant b’kitba ta’ Stefan Magri taħt id-direzzjoni ta’ David George Camilleri, toħodna ġewwa Menefregistan, pajjiż taħt il-ħakma ta’ dittatur pompuż aktar minn Trump u qalil aktar minn Putin. Dittatur li, flok imexxi, aktar jgħaffeġ, u mn’Alla jkun iċ-Chief of Staff tiegħu, li kull darba jaqilgħu mill-kawlati li jkun kewwes hu stess.Iżda did-darba, il-froġa jkun ħoloqha ċ-Chief of Staff, u qas Alla ma jaf kif ħa joħroġ minnha, jipprova kemm jipprova jfarfarha taħt it-tapit, ħalli la l-pubbliku, u qas ta’ fuqu, ma jindunaw biha.

Barra l-parteċipazzjoni tal-4Teenth Productions fil-Cospicua Short Play Festival, bħalissa għaddejja ukoll bil-ħidma tagħha sabiex nhar 26,27 u 28 t’Ottubru u 3 u 4 ta’ Novembru itella’ l-produzzjoni teatrali li jmiss ‘’Kunċett u Marinton’ ġewwa l-Malta Drama Centre. Għal aktar informazzjoni fuq l-attivitajiet offruti mill-4Teenth Productions wieħed jista’ ċċempel fuq 79096060 jew inkella isibuna fuq facebook ‘4Teenth Productions.’

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Il-festa popolari u tradizzjonali tal-Imnarja hija spiss assoċċjata ma’ lejl taħt il-kwiekeb fil-Ġonna tal-Buskett. Din id-darba, nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju, Heritage Malta qed tistiednek tqatta’ l-lejl tal-festa ta’ San…

Attivita'

Biex issaħħaħ il-mod pożittiv li bih qed tintlaqa’ l-esebizzjoni ‘Behind Closed Doors: Fort St Angelo & the Royal Navy 1906-1979’, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku għall-avveniment ‘Memory Box’ li se…

Attivita'

Nhar il-Ħadd, 9 ta’ Ġunju, Heritage Malta qed torganizza Open Day fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali, l-Mdina, fejn il-pubbliku hu mistieden iżur il-mużew u jieħu sehem fl-attivitajiet li se jsiru matul…

Attivita'

This year Cospicua is commemorating the 75th anniversary of the national pilgrimage which took place between Birkirkara and Cospicua in 1944. When the 2nd world war broke out in Malta,…

Aktar