Attivita'
In-Neputija tal-Kappillan se ġġennen raħal

Issa  aħjar! Mhux biżżejjed li kemm ilu msiefer Dun Benit telaqlu s-sagristan. Issa ġew jimewlu rasu  illi qed tinħema konfoffa kontrih minn ħadd ħlief Pippo Burrone; is-Sindku u l-President tal-Każin  tal-banda tar-raħal u l-għarus t’oħt Dun Benit ! Is-sabiħa mhux din, li  l-isqof se jibgħatlu xi monsijur biex jeżamina l-qlajjiet li nqalgħu fuqu, il-kappillan, ukoll! Biex tkompli tgħaqqad, filli n-neputija tal-kappillan qed tgħid li sejra soru, u filli n-nies tar-raħal jarawha f’sakra ma tarax art! Imma kemm jiflaħ jaqla’ iżjed fuq wiċċu l-Kappillan Dun Benit?

 

Mill-pinna ta’ Joe Gatt, 4Teenth Productions se twassal ‘In-Neputija tal-Kappillan’, kummiedja li ma’ ħafna m’għandiex bżonn t’introduzzjoni. U daqstant ieħor m’għandhomx bżonn introduzzjoni l-kast li ser iwassal din il-kummiedja kollha daħq f’Ħal Qormi f’Mejju li ġej. Fil-partijiet ewlenin insibu lil Veronica Mizzi fil-parti tan-Neputija tal-Kappillan, Mario Camilleri fil-parti ta’ Dun Benit, Patrick Tanti fil-parti ta’ Pippo Burrone, Renato Dimech fil-parti tal-Monsinjur, Matthew Balzan fil-parti ta’ Giovanni Amoroso, Gabriella Parsons fil-parti ta’ Serafina u Amanda Cachia fil-parti ta’ Giżella. Ma jonqsux ukoll Marthese Parascandalo bħala Madre Roberta  u Marisa Aquilina li ser tinterpreta l-parti ta’ Suor Silvana, is-soru li tieħu r-ritratti tal-istejjer ta’ Dun Benit sabiex b’hekk it-tifkiriet tal-praspar, ma jmutu qatt u xi darba, fil-ġejjieni ‘l bogħod, kulħadd jidħaq bih innifsu.

Il-kummiedja ‘In-Neputija tal-Kappillan’ ser titella’ nhar is-Sibt 19 ta’ Mejju fis-7:30pm u l-Ħadd 20 ta’ Mejju fis-6:30pm ġewwa l-Oratorju Sagra Familja, Ħal Qormi. Bookings fuq 79096060.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Fuq l-ixkafef tal-libreriji tagħna nsibu kotba t’awturi minuri qoxra ma’ qoxra ma’ kotba ta’ ġganti letterarji. Tul kors ta’ sentejn sħaħ, l-istudenti tad-Diploma fil-Letteratura Maltija stħarrġu għadd t’awturi sabiex jixħtu dwal…

Attivita'

Għada Ħal Qormi se jibqa’ mqajjem għal-Lejl f’Casal Fornaro. L-avveniment jippromwovi l-kultura, tradizzjoni u folklor Malti. L-attività tiffoka l-aktar fuq it-tradizzjoni tal-ħobża Maltija. Bl-attivitajiet jimirħu f’diversi toroq ta’ Ħal Qormi,…

Wirja

Se titnieda l-Maltex Philatelic Exhibition and Collectors’ Fair, wirja li se tiġbor fiha fost l-oħrajn kollezzjonijiet ta’ oġġetti tat-Tieni Gwerra Dinjija. Dan minbarra li se jkun hemm għall-wiri fliexken tradizzjonali…

Attivita'

Malta Feline Guardians Club (MFGC) se ttella’ xow tal-qtates bejn is-27 u t-28 t’Ottubru f’Montekristo. Dawk kollha li jħobbu l-qtates huma mħeġġa biex jattendu u jipparteċipaw biċ-ċans li jirbħu l-premju…

Aktar