Attivita'
Inawgurazzjoni tal-faċċata tal-Knisja ta’ Bengħisa

Bengħisa se jinawgura l-faċċata tal-Knisja wara li tlesta r-restawr. Biex jiċċelebra dan l-avveniment se ssir serata kulturali wkoll.

Kull raħal għandu l-knisja tiegħu u għad li Ħal Far kellu knisja ddedikata lil San Anġlu mibnija fl-1702 u li ma kinetx wisq ‘il bogħod minn Bengħisa, però f’Bengħisa wkoll inħasset il-ħtieġa li jkollha knisja għaliha.

L-ewwel data marbuta ma’ din il-knisja hi dik tat-8 ta’ Marzu 1823 meta Dun Giacomo Gauci miż-Żurrieq talab lill-Isqof Ferdinando Mattei sabiex minn flusu jibni knisja fuq biċċa art li kellu f’Bengħisa, bil-għan li tkun tista’ taqdi l-bżonnijiet spiritwali tan-nies tal-inħawi.

F’dan ir-rikors, il-fundatur talab sabiex ikun jista’ jiċċelebra l-quddies fiha fil-Ħdud u l-festi, flimkien ma’ fondazzjoni ta’ quddiesa u l-kant tal-ewwel Għasar kull nhar it-8 ta’ Diċembru, fil-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Din it-talba ġiet milqugħa b’digriet maħruġ nhar il-25 ta’ April tal-istess sena, filwaqt li fit-22 ta’ Ottubru din il-knisja ngħatat it-titlu ta’ ġuspatronat tal-familja Gauci, wara talba mill-istess fundatur nhar l-10 ta’ Settembru. Però, fl-1861 din il-knisja reġgħet inbniet kważi mill-ġdid minn Dun Ġużepp Gauci, li kien jiġi n-neputi tal-fundatur. Mhux magħruf jekk dan l-intervent seħħx minħabba d-daqs ċkejken tagħha jew inkella minħabba ħsarat strutturali wara li kienet waqgħet fi stat ta’ abbandun.

Il-Knisja l-ġdida ġiet imbierka nhar il-15 ta’ Jannar 1862 mill-Isqof Gaetano Pace Forno. L-inkwatru titular hu mpitter minn artist mhux magħruf u dan  irrappreżenta l-Immakulata Kunċizzjoni u t-tila tiegħu hi miżjuda bil-possibilità li kien ġie mkabbar wara li tkabbret il-knisja.

Barra minn hekk, dan l-inkwatru jinkludi anġlu bil-ġilju f’idu. Fis-sagristija, ġo niċċa tal-ġebel hemm statwa tal-kartapesta li tirrappreżenta l-Immakulata Kunċizzjoni, li nħadmet lejn l-aħħar tas-seklu dsatax.

Ta’ kull sena, bħal dawn l-aħħar 157 sena, nhar it-8 ta’ Diċembru tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Marija Immakulata. Qabel kienet tkun iċċelebrata b’ħoss ikbar imma issa kwietat ftit u din il-festa tiffoka altar fun ċelebrazzjoni liturġika. Filgħodu jkun hemm quddiesa fis-sebgħa mmexxija mir-rettur Dun Ġużepp Berry u flgħaxija fil-5:30 jkun hemm rużarju u fis-6:00pm Quddiesa kantata. Wara barka sagramentali.

Xi ħaġa differenti għal din is-sena hi li nhar il-Ħadd 2 ta’ Diċembru se sir Ċelebrazzjoni f’dan ir-raħal biex tiġi inawgurata l-Faċċata ta’ Bengħisa li din is-sena sarilha xogħol ta’ restawr u reġgħet ingħatat id-dehra oriġinali tagħha. Fis-6pm se jsir rużarju u fis-6:30pm tibda quddiesa. Wara se ssir Serata Kulturali permezz ta’ projezzjoni fuq il-faċċata li turi l-istorja ta’ Bengħisa, bl-isem ‘Il-Polz ta’ Bengħisa’, qari storiku li nstab ta’ Pietru Pawl Saydon u finalment tiġi inawgurata l-faċċata. Ikun hemm ikel u divertiment ukoll.

Ritratt: Carmelo Zammit Pulo

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Il-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ se jtella’ Villaġġ tal-Milied fi Pjazza San Filep u Triq Sciortino Ħaż-Żebbuġ. L-attività, li qed tittella’ bil-kolloborazzjoni mal-Kadini tal-Banda u bl-attendenza tal-Iscouts, se ssir nhar l-Erbgħa li…

Attivita'

Nhar it-Tnejn 17 ta’ Diċembru fil-Knisja Parrokkjali tan-Naxxar ser jittella’ l-kunċert annwali għal żmien il-Milied mill-Kor Jubilate Deo. Din is-sena, il-kunċert għandu sinifikat akbar minħabba l-fatt li matulu ser ikun…

Attivita'

Għal darb’ oħra l-kunċert annwali tal-kor The New Choral Singers se jittella’ fuq żewġ serati: nhar it-Tlieta 18 ta’ Diċembru, fil-Pro Katidral Anglikan ta’ San Pawl ġewwa l-Belt Valletta, u…

Attivita'

Għar-raba’ sena konsekuttiva, il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi se jorganizza Pjazza Milied fi Pjazza San Nikola. Din is-sena Pjazza Milied se tinkludi attrazzjoni unika bil-parteċipazzjoni tas-Siġġiewi, fil-proġett Magna Żmien li qed isir…

Aktar