Reliġjon
Ir-rakkont tat-Triq tas-Salib bil-mużika

“Se ngħannulkom din il-ġrajja
f’erbatax-il pass qaddis,
illi mexa Kristu Sidna
bl-għuda tas-salib għażiż.”

Hekk tibda l-ewwel għanja tar-rakkont tat-Triq tas-Salib bil-mużika ‘Ikun Li Trid Int’, miktuba minn Thérèse Cassar u Manwel Mifsud. Għalkemm għaddew 42 sena mill-ewwel produzzjoni tagħha, din il-kantata Maltija għadha żżomm postha fil-qlub tal-Maltin u l-Għawdxin,
u bir-raġun.

B’melodiji sempliċi u effettivi, twassal mhux biss rakkont ħaj tal-Passjoni, imma wkoll taqsam ħsibijiet li għadhom relevanti għas-soċjetà tagħna. Kien għalhekk li grupp ta’ żgħażagħ mill-parroċċa tal-Mellieħa bdew jaħdmu fuq produzzjoni ta’ ‘Ikun Li Trid Int’.

Biż-żieda ta’ ħsibijiet u koreografija mal-kliem u l-mużika tradizzjonali, jittamaw li jgħinu lil kull min jattendi biex jirrifletti dwar is-sagrifiċċju tal-imħabba ta’ Kristu.

Din il-produzzjoni se tittella’ fil-Knisja Arċipretali tal-Mellieħa, nhar is-Sibt 24 ta’ Marzu 2018, fis-7.30pm.

Id-dħul huwa b’xejn. Kulħadd huwa mistieden.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-Fondazzjoni Valletta 2018, flimkien mal-Għaqda Kultura u Armar, tippreżenta ‘Il-Passjoni ta’ Kristu fil-Belt Valletta’ – pageant madwar it-toroq u l-pjazez ewlenin tal-Belt Valletta, nhar is-Sibt 24 ta’ Marzu, 2018, fis-7pm….

Reliġjon

Għar-raba’ sena konsekuttiva qiegħda tittellgħa l-wirja Crocefisso fil-Gudja. B’differenza minn diversi wirjiet li naraw matul dawn iż-żminijiet tar-Randan, din il-wirja tiffoka fuq il-kurċifiss, kif jindika l-isem ta’ din l-istess wirja….

Reliġjon

Din is-sena ŻAK Birżebbuġa qed ittella’ d-dramm oriġinali, ‘Tmiem il-Bidu’. Dan id-dramm mużikali, jitratta dwar l-aħħar snin ta’ Ġesù fuq din l-art, il-mewt u l-qawmien. L-istorja kulħadd jafha, ma hemm…

Reliġjon

Fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ San Ġużepp fl-Imsida, se jsiru dawn l-attivitajiet fi tmiem il-ġimgħa: Il-Ġimgħa 16 ta’ Marzu: wara l-quddiesa tas-6.00pm, l-istatwa titulari ta’ San Ġużepp toħroġ…

Aktar