It-Triq tas-Salib fit-Toroq ta’ Ħad-Dingli

Fir-raħal pittoresk ta’ Ħad-Dingli, għat-tlettax–il sena konsekuttiva l-Għaqda Mużikali Santa Marija se tfakkar il-passjoni ta’ Sidna Gesu Kristu fit-toroq tal-istess raħal nhar it-Tlieta, 31 ta’ Marzu 2015 (btala pubblika).  Dan ser isir permezz ta’ Via Sagra drammatizzata organizzata flimkien mal-parroċċa.  Il-Via Sagra tibda fis-6.30 p.m. mill-każin tal-Għaqda Mużikali Santa Marija f’Misraħ Frenċ Abela u tintemm quddiem il-knisja parrokkjali.

L-għan ewlieni tal-organizzaturi hu li tul il-mixja fit-toroq ta’ Ħad-Dingli n-nies jirriflettu fuq il-passjoni ta’ Sidna Ġesu’ Kristu permezz tal-ħmistax-il stazzjon li ser jiġu animati matul it-triq u fi tmiem b’rappreżentazzjoni tal-mewt u l-qawmien fuq l-għolja f’nofs ir-raħal, fejn hemm mibnija l-knisja parokkjali.

Se jieħdu sehem ‘il fuq minn 130 personaġġ bibliku taħt id-direzzjoni tas-Sur Paul Azzopardi.  Magħhom jingħaqdu l-gruppi tal-iScouts u l-Girl Guides ta’ Ħad-Dingli, il-Kor Parrokkjali Regina Coeli taht id-direzzjoni tal-Maestro di Cappella James Chappell ALCM, LLCM, il-kantanta Josephine Ebejer Grech, u l-Banda Santa Marija taħt id-direzzjoni ta’ Mro Richard Bugeja F.L.C.M., F.V.C.M.(Hons.). Il-ħsibijiet se jinqraw mis-Sur Robert Mallia, il-Kav. Carmelo Bianchi u s-Sinjura Joyce Saliba.

Il-Via Sagra għandha bħala tema: “Is-Salib: Skola ta’ Mħabba.”  Il-ħsibijiet li jorbtu ma’ din it-tema huma tal-Via Sagra preseduta mill-Papa Benedittu XVI fil-Kolossew ta’ Ruma nhar il-Ġimgħa l-Kbira tal-2012. Dawn inkitbu mill-koppja Danilo u Anna Maria Zanzucchi mill-Moviment tal-Fokolari, bi traduzzjoni għall-Malti u addattament tas-Sur Mario Micallef.

Għal aktar tagħrif ċempel fuq 79728166.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Is-Soċjetà Mużikali tal-Beland fiż-Żejtun din is-sena se tkun qed torganizza edizzjoni oħra tal-Beland Music Festival. L-edizzjoni ta’ din is-sena se tkun qed tittella fit-8, 9, u 10 ta’ Mejju ta’…

Attivita'

The National Library of Malta is hosting the second themed lecture programme covering 2019-2020 entitled ‘POWER, COSTUME & SCENOGRAPHY: Making Fashion a Statement in 18th-19th Century Malta’. This programme is…

Attivita'

Fil-Palazz ta’ Sant’Anton, nhar it-Tlieta 24 ta’ Diċembru se ssir il-Quddiesa tal-Milied fit-8pm.  Id-dħul huwa bla ħlas iżda biex wieħed jattendi huwa rrakkomandat li tibbukkja post biex jikseb invit.  …

Attivita'

Għall-ewwel darba fil-President’s Kitchen Garden qed jittella’ Christmas Market bejn il-Ġimgħa u l-Ħadd 20 u 22 ta’ Diċembru. Diversi ikel, xorb u oġġetti tal-Milied se jkunu għall-bejgħ. Il-qliegħ kollu se…

Aktar