Attivita'
Iż-Żurrieq ifakkar il-200 sena mill-miġja tal-istatwa Titulari ta’ Santa Katerina

B’tifkira tal-200 sena mill-miġja tal-istatwa Titulari ta’ Santa Katarina V.M. fiż-Żurrieq, is-Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. A.D. 1864 ser ittellgħa Serata Mużiko-Letterarja bit-tema 200 SENA SSAĦĦARNA BI ĠMIELEK.

Matul din is-Serata Mużiko-Letterarja ser tkun qed tieħu sehem il-Piccola Banda tas-Soċjetà. Se jkun hemm Charles Coleiro li se jgħaddi tagħrif ta’ kif bdiet it-tradizzjoni tal-Vari Titulari f’pajjiżna u s-Sur Joseph Luke Mangion li se jagħti deskrizzjoni ċara ta’ x’ġara 200 sena ilu meta ż-Żrieraq riedu li jkollhom il-vara titulari tagħhom.

Ser ikun hemm ukoll Feature dwar żewġ anniversarji oħra li l-Parroċċa ta’ Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq qedgħa tfakkar din is-sena, jiġifieri l-400 sena minn mindu ġiet Matriċi permezz tat-twaqqif tal-Parroċċa tal-Qrendi u l-125 sena mill-għoti tad-dinjità ta’ Arċipretali.

Din is-serata ser tittellgħa nhar is-Sibt 5 ta’ Mejju ġewwa l-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. fis-7:30pm. Kulħadd mistieden li jattendi u dħul huwa b’xejn.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Fis-Sala Kappella tal-Mirakli fil-Ġnien tal-Mirakli, Ħal Lija se jsir il-festival taċ-ċitru. Hawnhekk se jkun hemm il-bejgħ tal-frott, ikel lokali u inernazzjonali kif ukoll bejgħ tal-prodotti tal-għasel. Il-festival se jsir fl-20…

Attivita'

Skont il-Kummissjoni Għolja tal-Ġnus Magħquda għar-Refuġjati, illum 13.1 miljun persuna fis-Sirja għandhom bżonn għajnuna umanitarja – dan minħabba 8 snin ta’ gwerra ċivili krudili u persekuzzjoni kontra l-Kristjani li ġarrbu…

Attivita'

Amigos huwa grupp magħmul minn żgħażagħ, li jwettqu xogħol volontarju u jagħmel parti mis-Segretarjat Missjonijiet Agostinjan. Ta’ kull sena jwettqu xogħol missjunarju, ‘il barra minn xtutna. Din is-sena jagħlqu 25…

Attivita'

Taħt id-direzzjoni tas-Surmast Etienne Spiteri, il-Banda San Ġiljan se ttella’ kunċert mużikali bl-isem Music from Vienna, li jikkonsisti minn repertorju esiġenti u magħruf tal-kompożitur Awstrijakk Johann Strauss Jr, li żgur…

Aktar