Attivitajiet Kulturali
Kompożitur Taljan mistieden għall-kunċert ta’ marċi funebri

Il-Kompożitur Taljan Mro Antonino Oddo, sinonimu f’pajjiżna għal marċi funebri li jikteb, ser ikun il-mistieden speċjali għall-Kunċert ta’ marċi funebri u mużika sagra li ser isir b’risq il-Mission Fund.

Il-Kunċert bl-isem ta’ Riflessi hu proġett konġunt bejn is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan ta’ Ħal Qormi u s-Soċjet Filarmonica Nazionale La Valette. Din is-sena iż-żewġ soċjetajiet qegħdin jiċċelebraw żewġ anniversarji b’rabta mas-Surmast direttur tagħhom Mro Dominic Darmanin.

Mro. Darmanin li hu s-Surmast direttur ta’ dawn iż-żewġ baned ewlenin f’pajjiżna, din is-sena hi l-25 sena tiegħu fil-kariga ta’ Surmast direttur mas-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan u l-10 sena tiegħu bħala Surmast direttur tas-Soċjetà Filarmonika Nazionale La Valette. F’din l-okkażjoni speċjali Mro Darmanin ser ikun qiegħed jidderieġi liż-żewġ baned tiegħu flimkien f’dan il-Kunċert tant mistenni.

Matul dan il-Kunċert ser jindaqu l-isbaħ marċi funebri li Mro Dominic Darmanin kiteb tul il-karriera tiegħu, mużika sagra u mużika minn films relatata ma’ dawn iż-żminijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Tingħaqad ukoll mal-Banda l-Kantanta Michaela Agius. Ma jonqsux ukoll xi sorpriżi b’rabta mal-miġja tal-Kompożitur Taljan Mro Antonino Oddo.

Il-Kunċert ser isir nhar is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018, fil-Knisja ta’ Ġieżu fil-Belt Valletta. Il-Kunċert li jibda fis-7:15pm hu bla ħlas filwaqt li jinġabru donazzjonijiet b’risq il-Mission Fund. Il-Kunċert ikun preżentat mis-Sur Joe Huber.

Aħbarijiet Oħra
Attivitajiet Kulturali

L-aħħar serata qabel waqfa tul is-Sajf mis-sensiela mużiko-letterarja, ‘Iljieli fit-Teatru’, se tkun qegħda ssir nhar it-Tnejn 4 ta’ Ġunju, 2018, fil-Green Room ta’ Pjazza Teatru Rjal, il-Belt Valletta. Tul din…

Attivitajiet Kulturali

Heritage Malta se torganizza attività dwar misteri u stejjer sopranaturali marbuta mal-Forti Sant’Anġlu.  Minbarra li huwa ġawhra fl-istorja kulturali ta’ Malta, dan il-forti għandu ħafna misteri u leġġendi marbuta mal-istorja…

Attivitajiet Kulturali

Nhar is-Sibt 19 ta’ Mejju 2018 il-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa ser ikun qiegħed jorganizza l-attività annwali tiegħu bl-isem ta’ ‘Ħal Luqa mal-Medda taż-Żmien’. Bħal ta’ kull sena l-Kunsill jieħu…

Attivitajiet Kulturali

Il-Kunsill Lokali San Ġiljan qed jorganizza Lejla Folkloristika nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju 2018 fil-Pjazza tal-Balluta u mad-dawra tal-Pjazza, mis-06:00 ta’ filgħaxija ‘l quddiem. Waqt din l-attività se jieħdu sehem,…

Aktar