Attivitajiet Kulturali
Kompożitur Taljan mistieden għall-kunċert ta’ marċi funebri

Il-Kompożitur Taljan Mro Antonino Oddo, sinonimu f’pajjiżna għal marċi funebri li jikteb, ser ikun il-mistieden speċjali għall-Kunċert ta’ marċi funebri u mużika sagra li ser isir b’risq il-Mission Fund.

Il-Kunċert bl-isem ta’ Riflessi hu proġett konġunt bejn is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan ta’ Ħal Qormi u s-Soċjet Filarmonica Nazionale La Valette. Din is-sena iż-żewġ soċjetajiet qegħdin jiċċelebraw żewġ anniversarji b’rabta mas-Surmast direttur tagħhom Mro Dominic Darmanin.

Mro. Darmanin li hu s-Surmast direttur ta’ dawn iż-żewġ baned ewlenin f’pajjiżna, din is-sena hi l-25 sena tiegħu fil-kariga ta’ Surmast direttur mas-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan u l-10 sena tiegħu bħala Surmast direttur tas-Soċjetà Filarmonika Nazionale La Valette. F’din l-okkażjoni speċjali Mro Darmanin ser ikun qiegħed jidderieġi liż-żewġ baned tiegħu flimkien f’dan il-Kunċert tant mistenni.

Matul dan il-Kunċert ser jindaqu l-isbaħ marċi funebri li Mro Dominic Darmanin kiteb tul il-karriera tiegħu, mużika sagra u mużika minn films relatata ma’ dawn iż-żminijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Tingħaqad ukoll mal-Banda l-Kantanta Michaela Agius. Ma jonqsux ukoll xi sorpriżi b’rabta mal-miġja tal-Kompożitur Taljan Mro Antonino Oddo.

Il-Kunċert ser isir nhar is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018, fil-Knisja ta’ Ġieżu fil-Belt Valletta. Il-Kunċert li jibda fis-7:15pm hu bla ħlas filwaqt li jinġabru donazzjonijiet b’risq il-Mission Fund. Il-Kunċert ikun preżentat mis-Sur Joe Huber.

Aħbarijiet Oħra
Attivitajiet Kulturali

Matul dawn l-aħħar snin, iż-żmien tal-Ġimgħa Mqaddsa qed ikun iċċelebrat b’mod speċjali mis-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. Dan isir permezz ta’ diversi attivitajiet fosthom wirjiet u kunċerti kif ukoll permezz…

Attivitajiet Kulturali

Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun se jkun qed itella’ serata Mużiko-Letterarja fl-okkażjoni ta’ Jum il-Kunsill Lokali taż-Żejtun, nhar it-Tnejn li ġej, 19 ta’ Marzu, 2018, festa pubblika, fis-7.30 p.m., fis-Sala Parrokkjali, Misraħ ir-Repubblika, iż-Żejtun. Is-serata se tkun…

Attivitajiet Kulturali

Ġrajjiet il-Fidwa huwa isem marbut ma’ wirja li ilha titella sa mill-1999. Bdiet minn sett vari u llum din tikkonsisti minn diversi settijiet ta’ vari, ċenaklu, esebizzjoni ta’ santi antiki,…

Attivitajiet Kulturali

Nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu, festa pubblika, Wirt iż-Żejtun ser torganizza mixja kulturali fiċ-ċentru taż-Żejtun, bit-tema – Iż-Żejtun Barokk. Il-mixja se ssir fiż-żejtun li ġie żvilupp fis-seklu 18 meta kif…

Aktar