Kunċert biex jitfakkar il-100 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri

Din is-sena timmarka l-100 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri Ħal Qormi. Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ dan l-anniversarju, il-Kumitat Festi Eserni se jtella’ Kunċert Vokali u Strumentali bis-sehem tal-Orkestra.

Dan il-kunċert se jittella’ nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Ġunju fil-Knisja Arċipretali u Arċimatriċi ta’ San Ġorġ Martri, Ħal Qormi, fit-8pm.

L-Orkestra se tkun taħt id-direzzjoni ta’ Mro Mario Testa, bis-sehem tas-Soprana Rosabelle Bianchi, il-Mezzo Sopran Connie Francis Zerafa, it-Tenuri Francis Mangion u Edmond Apap, il-Baxx Albert Buttigieg, flimkien mal-Kor Bel Canto.

Min se jattendi hu mitlub ikun f’postu sas-7.30pm.

Aħbarijiet Oħra
Arti

Bħala Mużew Nazzjonali tal-Arti u tal-komunità, MUŻA regolarment joħloq attivitajiet differenti li jwasslu għarfien ġdid filwaqt li joħolqu interess fil-viżitaturi ġodda. Nhar is-Sibt, 1 t’Awwissu, Heritage Malta qiegħda tistieden studenti…

Attivita'

Heritage Malta tħabbar li ser jerġa jibda l-programm popolari tas-sajf tal-Passaport tal-Istudenti biex tkompli tiżdied l-aċċessibiltà għall-wirt kulturali. Dan il-Programm li jara l-bidu tiegħu nhar it-Tlieta, 21 ta’ Lulju 2020…

Reliġjon

Il-festa tal-Madonna tal-Karmnu tinsab wara l-bieb. Liema festa, fost l-oħrajn, tiġi ċċelebrata b’devozzjoni liema bħalha fil-Belt Valletta nhar is-16 ta’ Lulju. Fl-isfond ta’ dan il-jum, f’jum il-festa fis-6.30pm se ssir…

Aktar