Attivita'
Kunċert Strumentali mill-Banda San Ġiljan A.D. 1927

Taħt id-direzzjoni tas-Surmast Etienne Spiteri, il-Banda San Ġiljan se ttella’ kunċert mużikali bl-isem Music from Vienna, li jikkonsisti minn repertorju esiġenti u magħruf tal-kompożitur Awstrijakk Johann Strauss Jr, li żgur se jpaxxi l-widnejn ta’ kull min jisimgħu.

Il-kunċert se jittella’ ad unur l-istess kompożitur ċelebri Johann Strauss Jr f’għeluq il-mija u għoxrin (120) sena minn mewtu, kif ukoll fit-tmenin (80) anniversarju tal-ewwel kunċert li qatt sar għall-okkażjoni tal-Ewwel tas-Sena fil-belt mużikali u majestuża ta’ Vjenna.

Dan il-kunċert uniku li qed jiġi organizzat bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ San Ġiljan u bis-sehem ta’ diversi mużiċisti ta’ livell għoli, se jsir nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2019 fit-8pm ġewwa l-Każin Malti fi Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta; post li żgur jixraq lil kunċert ta’ dan il-livell.

Kull min se jattendi għandu ġentilment ikun bilqiegħda sat-7:45p.m.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Il-festa popolari u tradizzjonali tal-Imnarja hija spiss assoċċjata ma’ lejl taħt il-kwiekeb fil-Ġonna tal-Buskett. Din id-darba, nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju, Heritage Malta qed tistiednek tqatta’ l-lejl tal-festa ta’ San…

Attivita'

Biex issaħħaħ il-mod pożittiv li bih qed tintlaqa’ l-esebizzjoni ‘Behind Closed Doors: Fort St Angelo & the Royal Navy 1906-1979’, Heritage Malta qed tistieden lill-pubbliku għall-avveniment ‘Memory Box’ li se…

Attivita'

Nhar il-Ħadd, 9 ta’ Ġunju, Heritage Malta qed torganizza Open Day fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali, l-Mdina, fejn il-pubbliku hu mistieden iżur il-mużew u jieħu sehem fl-attivitajiet li se jsiru matul…

Attivita'

This year Cospicua is commemorating the 75th anniversary of the national pilgrimage which took place between Birkirkara and Cospicua in 1944. When the 2nd world war broke out in Malta,…

Aktar