Wirja
L-akkwarelli storiċi ta’ Nutar Għawdxi għall-wiri fl-Arkivju Nazzjonali t’Għawdex

In-Nutar Antonio Portelli twieled ir-Rabat, Għawdex fl-1 ta’ Marzu 1809, iżżewweġ darbtejn, u miet fl-età ta’ sebgħa u sittin sena nhar il-21 ta’ Jannar 1877. Hu pprattika l-professjoni tiegħu f’Għawdex bejn l-1839 u l-1877. Kien iqatta’ l-ħin liberu tiegħu jżejjen il-paġni ta’ quddiem ta’ xi wħud mill-volumi notarili tiegħu b’disinni tal-linka u akkwarelli. Għaldaqstant, ir-reġistri tiegħu huma uniċi. L-aktar ħaġa interessanti dwar dawn l-illustrazzjonijiet tiegħu hi li jirriflettu xeni u ġrajjiet ta’ żmienu.

L-akkwarelli tiegħu b’xeni minn Għawdex jinkludu dehra taċ-Ċittadella fl-1842; żewġ veduti ta’ Ħaġret il-Ġeneral fid-Dwejra, bl-aċċess lejn il-Blata permezz ta’ kaxxa miġbuda fuq ħabel, li kienet għadha tintuża sas-snin bikrin tal-1840; it-Tempji tal-Ġgantija parzjalment skavati fl-1844; purċissjoni ta’ funeral fl-okkażjoni tal-imxija tal-kolera tal-1850; u l-Fanal ta’ Ġurdan fl-1853, is-sena li fiha ġie inawgurat. Wieħed mill-akkwarelli eċċezzjonali tiegħu jagħti kważi ritratt tal-ewwel Wirja Agrarja u Industrijali organizzata fl-14 u l-15 ta’ Awwissu 1855 – magħrufa sal-lum bl-isem oriġinali tagħha ta’ Il-Wirja ta’ Santa Marija. Akkwarell ieħor interessanti juri mara Għawdxija qed taħdem disinn wiesa’ tal-bizzilla fuq trajbu li jidher iserraħ ma’ zokk ta’ siġra; dan tpitter fl-1852 meta l-industrija kienet bdiet taqbad l-art.

Żewġ akkwarelli jirreferu għal ġrajjiet internazzjonali: ir-ritorn tal-Papa Piju IX f’Ruma u t-trijonf fuq it-trijumverat li kien keċċieh ’il barra mill-Belt eterna; kif ukoll il-patt militari bejn l-Ingliżi, il-Franċiżi u l-Imperu Ottoman kontra l-Imperu Russu, f’dik li hi magħrufa aħjar bħala l-Gwerra tal-Krimea.

Għal din l-okkażjoni ġie ppubblikat f’edizzjoni limitata katalgu sħiħ b’dawn id-disinni tal-linka u akkwarelli kollha. L-NAG ħareġ ukoll edizzjoni limitata ta’ mitt sett, li kull wieħed fih pakkett speċjali ta’ għaxar kartolini bl-iktar għaxar akkwarelli impressjonanti li ħarġu minn id in-Nutar Antonio Portelli.

Il-wirja, li qed tinżamm f’kollaborazzjoni mal-Arkivju Notarili ta’ Għawdex, se tiġi mnedija uffiċjalment minn Dr Justyne Caruana, Ministru għal Għawdex, nhar l-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2018, fil-binja tal-Arkivju Nazzjonali (Sezzjoni ta’ Għawdex), fi Triq Vajrinġa, il-Belt Victoria. Tkun miftuħa mit-Tnejn sas-Sibt, bejn il-Ħamis 22 ta’ Marzu u l-Ġimgħa 20 ta’ April 2018, mit-8.30am san-12.30pm, barra mill-festi pubbliċi. Id-dħul huwa b’xejn. Il-Wirja Illustrazzjonijiet Storiċi fl-Atti tan-Nutar Antonio Portelli qed tittella’ bl-appoġġ tal-Ministeru għal Għawdex u tal-HSBC.

Aħbarijiet Oħra
Wirja

Il-Kummissjoni TEAK (Talent, Elenjan, Arti u Kultura) fi ħdan is-Soċjetà Każin Santa Liena, Banda Duke of Connaught’s Own ta’ Birkirkara ser torganizza għall-għoxrin sena konsekuttiva wirja sagra ġewwa l-każin fi…

Wirja

L-Għaqda Wirjiet San Ġużepp Ħaddiem ser tkun qed torganizza, għall-20 sena konsekuttiva, il-Wirja Annwali tal-Ġimgħa Mqaddsa, fiċ-Ċentru Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, nru. 71, Triq Bwieraq, Birkirkara. Il-Wirja, bit-tema’ ‘Il-Misteru tal-Mewt…

Wirja

Il-wirja tal-Ġimgħa l-Kbira li se tittella’ f’Ħaż-Żebbuġ għal għan filatropiku, din is-sena d-donazjonijiet tal-pubbliku se jmmorru għad-Dar tal-Providenza. Il-wirja se ssir it-Tnejn 19 ta’ Marzu fis-1900 fil-garaxx ta’ Talent Żebbuġ…

Aktar