Informazzjoni
L-arblu navali tal-Forti Sant’Anġlu jitniżżel għall-manutenzjoni

L-arblu navali fil-Forti Sant’Anġlu tniżżel minn Heritage Malta bil-kollaborazzjoni tal-Ordni Sovran u Militari ta’ Malta (SMOM). L-operazzjoni biex instab l-aħjar metodu kif kellu jitniżżel dan l-arblu ilha għaddejja x-xhur u dan meta wieħed iqis ukoll li dan l-arblu storiku qatt ma tniżżel minn postu biex jingħata l-manutenzjoni minn meta l-Flotta Ingliża telqet minn Malta fl-1979.

L-arblu navali tal-injam fil-Forti Sant’Anġlu jmur lura għall-ewwel snin tas-seklu 20. Twaħħal wara li l-Ammiraljat akkwista l-Forti fl-1906 u minn dakinhar kien fost l-aktar affarijiet li jispikkaw fil-Forti. L-għanijiet ta’ dan l-arblu kienu tlieta: kienet tittella’ l-bandiera tal-Flotta Ingliża peress li l-Forti Sant’Anġlu kien il-kwartieri tal-Ammiraljat sal-1979; intuża biex jingħataw direzzjonijiet ta’ manuvrar fil-Port il-Kbir u; kienu jingħataw sinjali tat-tbassir tat-temp. Arblu simili kien jinstab fuq il-Bastjun ta’ Lascaris fil-Belt Valletta, iżda tneħħa wara li ngħalqet il-bażi navali Ingliża fl-1979. Għaldaqstant, l-arblu navali tal-Forti Sant’Anġlu huwa l-aħħar wieħed tat-tip tiegħu eżistenti fil-gżejjer Maltin.

Is-sinjali ta’ deterjorazzjoni huma evidenti fil-parti t’isfel tal-arblu u għalhekk grupp tekniku minn Heritage Malta kellu jadotta sistema ġdida kif l-arblu seta’ jitniżżel. Twaħħlu żewġ ganċijiet tal-idejn biex l-arblu seta’ jitniżżel b’lura. L-operazzjoni biex jitniżżel l-arblu damet sagħtejn.

Fil-ġimgħat li ġejjin jibda studju fuq il-kundizzjoni tal-arblu u l-aċċessorji li hemm imwaħħla miegħu, biex wara jitfassal programm ta’ konservazzjoni u restawr wara, l-arblu navali jkun jista’ jerġa’ jitpoġġa bi prominenza f’postu fil-Forti Sant’Anġlu.

Aħbarijiet Oħra
Attivita'

Kif iffurmat Filfla u minn fejn ġie isimha? Veru li kien hemm kappella fuq Filfla? Għala din il-gżira kienet tiġbed il-pirati? Kif spiċċat bħala mira għall-bombardamenti fi Żmien l-Ingliżi? Xi…

Informazzjoni

The significance of wellbeing has been brought into sharp focus by the Covid-19 pandemic prompting the Malta Foundation for the Wellbeing of Society to kickstart a monthly series of webinars…

Informazzjoni

Nhar l-Erbgħa, 6 ta’ Novembru fis-6.30pm, Heritage Malta qed torganizza t-taħdita Judicial Hanging in Malta sabiex titfa’ aktar dawl fuq l-istorja tal-forka, partikolarment fil-perjodu Ingliż. Din it-taħdita se ssir mill-Kuratur…

Informazzjoni

Dr Maxine Anastasi and Dr Ing. John C. Betts from the Department of Classics and Archaeology, University of Malta, and Mr Francesco Fontanelli, Heritage Malta, will be giving the first…

Aktar