Kultura
L-Għaqda Każini tal-Banda qed torganizza wirja fotografika fid-daħla tal-Parlament ta’ Malta

Bħala għeluq taċ-ċelebrazzjonijiet li l-Għaqda Każini tal-Banda għamlet matul din is-sena flokkażjoni tas-sebgħin anniversarju mit-twaqqif tagħha, matul dan ix-xahar qed tittella’ l-wirja ‘Il-Festi Maltin minn ġol-lenti’.

Din hija wirja fotografika ta’ ritratti relatati mall-Festi Maltin meħuda mill-fotografu Sebio Aquilina u qed issir fl-intrata tal-Parlament ta’ Malta, ilBelt Valletta bejn il-Ġimgħa 1 u l-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2017. Il-wirja hija taħt il-patroċinju tal-Onor. Anġlu Farrugia M.P., Speaker tal-Kamra tad-Deputati, Parlament ta’ Malta. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma kuljum mit-08.30 sal-17.00 u l-Ħdud mid-09.00 sa 12.30. Il-pubbliku
huwa mħeġġeġ jattendi.

L-Għaqda Każini tal-Banda hija l-organu uffiċjali li jgħaqqad il-każini tal-banda Maltin u Għawdxin flimkien, bl-għan li mhux biss ikun il-vuċi tagħhom fejn u meta meħtieġ, iżda ukoll bl-interess ġenwin li jsaħħah ir-relazzjonijiet bejniethom u jiżviluppa l-karattru awtentiku
tagħhom fl-era li qegħdin ngħixu fiha.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Min jaf x’kien jirrakkonta Sir Themistocles “Temi” Zammit li kieku wieħed seta’ jiltaqa’ miegħu? Zammit kien individwu eċċezzjonali u ta’ suċċess. Primarjament hu kien tabib, madanakollu huwa kien ukoll professor…

Kultura

Nhar l-Erbgħa, 3 t’Ottubru, u l-Ħamis, 4 t’Ottubru, Heritage Malta se tkun qed tipprovdi lill-pubbliku l-opportunità li jduq l-Istorja fis-sala tal-ikel tal-Mużew Marittimu, il-Birgu. Ibbażata fuq kunċett ġdid li jitraċċa…

Kultura

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa tal-Madonna Tal-Grazzja ta’ din is-sena, kif ukoll fl-okkażjoni tal-135 sena mit-twaqqif tal-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar A.D. 1883, il-Kummissjoni Żgħażagħ Bajdisti fi ħdana ser…

Aktar