Kultura
L-Għaqda Każini tal-Banda qed torganizza wirja fotografika fid-daħla tal-Parlament ta’ Malta

Bħala għeluq taċ-ċelebrazzjonijiet li l-Għaqda Każini tal-Banda għamlet matul din is-sena flokkażjoni tas-sebgħin anniversarju mit-twaqqif tagħha, matul dan ix-xahar qed tittella’ l-wirja ‘Il-Festi Maltin minn ġol-lenti’.

Din hija wirja fotografika ta’ ritratti relatati mall-Festi Maltin meħuda mill-fotografu Sebio Aquilina u qed issir fl-intrata tal-Parlament ta’ Malta, ilBelt Valletta bejn il-Ġimgħa 1 u l-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2017. Il-wirja hija taħt il-patroċinju tal-Onor. Anġlu Farrugia M.P., Speaker tal-Kamra tad-Deputati, Parlament ta’ Malta. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma kuljum mit-08.30 sal-17.00 u l-Ħdud mid-09.00 sa 12.30. Il-pubbliku
huwa mħeġġeġ jattendi.

L-Għaqda Każini tal-Banda hija l-organu uffiċjali li jgħaqqad il-każini tal-banda Maltin u Għawdxin flimkien, bl-għan li mhux biss ikun il-vuċi tagħhom fejn u meta meħtieġ, iżda ukoll bl-interess ġenwin li jsaħħah ir-relazzjonijiet bejniethom u jiżviluppa l-karattru awtentiku
tagħhom fl-era li qegħdin ngħixu fiha.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Heritage Malta se tiftaħ b’xejn Għar Dalam u t-Tempju ta’ Borġ in-Nadur nhar il-Ħadd li ġej, 22 ta’ Lulju. Is-sejba ta’ Għar Dalam fis-Seklu 19 kellha relevanza kbira għall-istorja preistorika…

Attivitajiet Kulturali

Malta Calls, party uniku organizzat minn Valletta 2018 u ŻfinMalta, se jsir nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Lulju mit-8pm ‘il quddiem fil-Grounds tal-Iskola Sekondarja tal-Kulleġġ ta’ Santa Klara (ex Sir Adrian…

Kultura

L-Armerija u l-Kmamar Statali tal-Palazz tal-Granmastru se jkunu miftuħin bla ħlas għall-viżitaturi nhar il-Ġimgħa, festa pubblika.  Heritage Malta se tagħti din l-aħħar opportunità lill-Maltin u t-turisti biex iżuru wkoll il-wirja…

Kultura

Għal sena oħra s-Segretarjat Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali qed ihejji ruhu għall-akbar avveniment agrikolu tas-sena fil-Ġonna tal-Buskett sabiex titkompla t-tradizzjoni annwali fejn il-bdiewa, ir-raħħala kif ukoll il-pubbliku inġenerali…

Aktar