Kultura
L-Għaqda Każini tal-Banda qed torganizza wirja fotografika fid-daħla tal-Parlament ta’ Malta

Bħala għeluq taċ-ċelebrazzjonijiet li l-Għaqda Każini tal-Banda għamlet matul din is-sena flokkażjoni tas-sebgħin anniversarju mit-twaqqif tagħha, matul dan ix-xahar qed tittella’ l-wirja ‘Il-Festi Maltin minn ġol-lenti’.

Din hija wirja fotografika ta’ ritratti relatati mall-Festi Maltin meħuda mill-fotografu Sebio Aquilina u qed issir fl-intrata tal-Parlament ta’ Malta, ilBelt Valletta bejn il-Ġimgħa 1 u l-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2017. Il-wirja hija taħt il-patroċinju tal-Onor. Anġlu Farrugia M.P., Speaker tal-Kamra tad-Deputati, Parlament ta’ Malta. Il-ħinijiet tal-ftuħ huma kuljum mit-08.30 sal-17.00 u l-Ħdud mid-09.00 sa 12.30. Il-pubbliku
huwa mħeġġeġ jattendi.

L-Għaqda Każini tal-Banda hija l-organu uffiċjali li jgħaqqad il-każini tal-banda Maltin u Għawdxin flimkien, bl-għan li mhux biss ikun il-vuċi tagħhom fejn u meta meħtieġ, iżda ukoll bl-interess ġenwin li jsaħħah ir-relazzjonijiet bejniethom u jiżviluppa l-karattru awtentiku
tagħhom fl-era li qegħdin ngħixu fiha.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Meta l-Ordni ta’ San Ġwann waslet Malta fl-1530, kien hemm ftit li xejn difiża mal-kosta Maltija. Wara r-rebħa tal-Assedju l-Kbir, l-Ordni żgurat li tiddefendi aħjar lil Malta u l-isforzi tagħha…

Kultura

Malta matul l-Istorja dejjem kienet kolonizzata u ftit huma dawk li jirrealizzaw li għal perjodu fis-seklu 17, Malta kienet fiċ-ċentru ta’ imperu żgħir. Il-Professur William Zammit se jkun qed jagħti…

Kultura

Nhar il-Ħamis, 14 ta’ Diċembru, Inizjamed se torganizza l-għoxrin Palk Ħieles tagħha. Ħriġna mill-addolexxenza, imma għadna rridu noħolmu, għadna rridu nkunu ħielsa. Fil-fatt sejrin f’post li huwa wkoll ħolma li…

Kultura

Fl-okkażjoni tal-10 anniversarju minn meta ġie varat il-proġett the facade in Yuletide mis-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri fi ħdan is-Soċjetà Filarmonika l-Unjoni, se jitella’ spettaklu ta’ dawl sinkronizatt mal-mużika b’effetti ġodda. Għal…

Aktar