Teatru
L-għaqda Skene tinterpreta l-istorja ta’ Scrooge

Ħafna drabi ż-żgħażagħ ikunu fl-aħbarijiet meta jagħmlu xi ħaġa ħażina. Il-kummenti fuq fomm bosta jkunu li ż-żgħażagħ tal-lum ħsiebhom fix-xalar u li tilfu l-valuri li kienu jħaddnu l-antenati tagħna. Madanakollu din hija ġeneraliżazzjoni hekk kif ssib bosta żagħżagħ li għad għandhom għal qalbhom it-tradizzjonijiet Maltin bħall-festa u l-valur tal-volontarjat.

Skene, il-grupp teatrali li jinsab Ħal Luqa, jaħdem fuq il-prinċipji tal-volontarjat. Matul is-sena jittellgħu diversi produzzjonijiet mill-membri tal-istess għaqda flimkien ma’ performers oħra li jingħaqdu mat-tim għall-produzzjonijiet partikolari. Mill-istess għaqda teatrali ħarġu bosta atturi li llum huma stabbiliti fix-xena teatrali Maltija.

Fil-fatt bħalissa grupp ta’ żgħażagħ, flimkien ma’ volontiera oħrajn li huma żgħażagħ fl-ispirtu, jinsabu jaħdmu bla waqfien sabiex fit-12 u t-13 ta’ Diċembru jtellgħu l-produzzjoni mużikali Mister Scrooge li għandha kitba u direzzjoni ta’ Frederick Camilleri.

L-istorja tal-karattru Ebenezer Scrooge, li se tkun interpretata mill-abbli Jesmond Tedesco Triccas, hija waħda li bosta jafu. Storja li ġġagħlna naħsbu kemm il-flus mhumiex kollox, kemm irridu napprezzaw dak li għandna u ngawdu lil dawk qrib tagħna speċjalment f’dawn il-ġranet ta’ festi. Ebenezer Scrooge, raġel xħiħ li ħajtu ddur mal-flus, ikollu żjara mill-ispirtu tal-ekskollega tiegħu Jacob Marley (Mark Mifsud) li jispjegalu li ser iżuruh tliet spirti (Pamela Schembri, Justin Sean Grech u Yousef Massa) li jieħduh fil-passat, fil-preżent u fil-futur. Wara ż-żjarat tagħhom Scrooge jinbidelu jagħraf x’inhu verament importanti fil-ħajja. Fost l-oħrajn jibda jitratta lill-ħaddiem tiegħu Bob Crachet (Joseph Fenech) u l-familja tiegħu b’dinjità.

Ir-rehearsals kemm mill-atturi u miż-żeffiena ilhom għaddejjin ġimgħat sħaħ, fil-waqt li grupp ieħor ta’ volontiera ħadmu fuq is-sett, il-props, il-kostumi, id-dwal u s-sound sabiex itellgħu produzzjoni denja bħalma dejjem ikollhom Skene.

Titilfux l-opportunità illi tidħlu intom u t-tfal tagħkom fl-atmosfera tal-Milied billi tiġu taraw din il-produzzjoni li żgur mhux ser tiddiżappuntakom. Il-parti prinċipali ta’ Ebenezer Scrooge ser tkun interpretata minn Jesmond Tedesco Triccas, li ser ikun qed jaħdem ma’ talent stabbilit ieħor fosthom Mark Mifsud li ser jinterpreta l-parti ta’ Jacob Marley, Joseph Fenech fil-parti ta’ Bob Crachit u Justin Sean Grech fil-parti tal-ispirtu tal-preżent. Il-produzzjoni mużikali Mister Scrooge ser tittella’ nhar it-Tlieta 12 u l-Erbgħa 13 ta’ Diċembru 2017 fis-7.30pm fit-Teatru Metanoia f’Ħal Luqa.

Aħbarijiet Oħra
Teatru

L‐istudenti u l‐istaff tal‐iskola Seminarju Minuri tal‐Qalb ta’ Ġesù ser itellgħu l‐ispettaklu tal‐Milied bl‐isem Fettlilna Nagħmlu Musical, nhar il‐Ħamis 14 ta’ Diċembru 2017 fis‐5:30pm, ġewwa t‐Teatru Astra tar‐Rabat Għawdex. Il‐Concert tal‐Milied hu…

Mużika, Teatru

Dan il-Milied, il-karattri ta’ Disney li huma favoriti mat-tfal, flimkien mal-Kor Nazzjonali tat-Tfal se jerġgħu lura fit-teatru b’kunċert mimli enerġija u maġija tal-Milied. L-isbaħ siltiet mużikali tal-Milied se jkunu qed…

Teatru

Il-Palk tas-Sala Prinċipali tal-Iskola Sekondarja San Benedittu f’Ħal Kirkop qiegħed ta’ kuljum ikun mimli bl-istudenti li ilhom jaħdmu għal dawn l-aħħar ġimgħat sabiex f’Diċembru jtellgħu l-Pantomima Annwali.  Din is-sena l-grupp…

Teatru

DANUSAN GĦALL-FAMILJA KOLLHA fit-23 ta’ Diċembru fl-Istitut Kattoliku fejn wara ħafna id-Danusan ser jisimgħu il-karba tal-fans tagħhom iż-żgħar u ser jagħmlu spettaklu fejn huma wkoll jistgħu jattendu flimkien mal-ġenituri tagħhom. Karattri sinonimi…

Aktar